Direcció General de Protecció Civil

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc per Incendis Forestals.

infocat_vulnerabilitat infocat_perill infocat_perill
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Protecció Civil, Catalunya, Riscos, Mapa
Fees
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol¿licitar-ne l'autorització.
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Direcció General de Protecció Civil (unverified)

Contact information:

Direcció General de Protecció Civil

MAILING ADDRESS:
Barcelona,

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Identificació del perill d’incendi forestal per municipis, així com la vulnerabilitat.

Available map layers (3)

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc per Incendis Forestals. (Risc_Incendis)

Identificació del perill d’incendi forestal per municipis, així com la vulnerabilitat.

Vulnerabilitat (infocat_vulnerabilitat)

Perill (infocat_perill)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.