Direcció General de Protecció Civil

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc per Inundacions.

Zones_inundables_T100 Risc_Inundacions Sirenes_preses
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Protecció Civil, Catalunya, Riscos, Mapa
Fees
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol¿licitar-ne l'autorització.
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Direcció General de Protecció Civil (unverified)

Contact information:

Direcció General de Protecció Civil

MAILING ADDRESS:
Barcelona,

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Identificació dels àmbits que, d’acord amb estudis hidrològics, hidràulics i geomorfològics, podrien estar afectats per inundacions per pluges o per trencament o avaria de preses.

Available map layers (10)

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc per Inundacions. (Risc_Inundacions)

Identificació dels àmbits que, d’acord amb estudis hidrològics, hidràulics i geomorfològics, podrien estar afectats per inundacions per pluges o per trencament o avaria de preses.

Zones inundables T500 (Zones_inundables_T500)

Linea T=500

Zones inundables T100 (Zones_inundables_T100)

Linea T=100

Zones inundables T50 (Zones_inundables_T50)

Linea T=50

Temps trànsit (temps_transit)

Temps trànsit

Cons de dejecció (cons_dejeccio)

Cons de dejecció

Zones potencialment inundables (Zones_potencialment_inundables)

Zones potencialment inundables

Sirenes preses cobertura (sirenes_preses_cobertura)

Sirenes preses (Sirenes_preses)

Punts Actuació Prioritària (Punts_actuacio_prioritaria)

Punts actuació prioritària

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.