Direcció General de Protecció Civil

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc per Nevades.

Risc_Nevades subestacions_electriques vies_prioritzades
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Protecció Civil, Catalunya, Riscos, Mapa
Fees
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol¿licitar-ne l'autorització.
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Direcció General de Protecció Civil (unverified)

Contact information:

Direcció General de Protecció Civil

MAILING ADDRESS:
Barcelona,

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Infraestructures bàsiques que són crítiques en cas de nevades.

Available map layers (4)

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc per Nevades. (Risc_Nevades)

Infraestructures bàsiques que són crítiques en cas de nevades.

Vies prioritzades (vies_prioritzades)

Vies prioritaries

Instalacions gas (instalacions_gas)

Subestacions electriques (subestacions_electriques)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.