Direcció General de Protecció Civil

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc Nuclear

penta penta zones_nuclear
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Protecció Civil, Catalunya, Riscos, Mapa, Nuclear
Fees
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol¿licitar-ne l'autorització.
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Direcció General de Protecció Civil (unverified)

Contact information:

Direcció General de Protecció Civil

MAILING ADDRESS:
Barcelona,

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Representació de les zones d’afectació possibles en cas d’accident greu en una instal.lació nuclear, establint diferents zones en funció de les mesures de protecció, autoprotecció i intervenció que caldria aplicar

Available map layers (2)

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc Nuclear (penta)

Representació de les zones d’afectació possibles en cas d’accident greu en una instal.lació nuclear, establint diferents zones en funció de les mesures de protecció, autoprotecció i intervenció que caldria aplicar

Zones de planificació (zones_nuclear)

Zones de planificació

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.