Direcció General de Protecció Civil

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc Químic en Establiments Industrials

establiments_industrials establiments_industrials zi_za_maximes
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Protecció Civil, Catalunya, Riscos, Mapa
Fees
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol¿licitar-ne l'autorització.
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Direcció General de Protecció Civil (unverified)

Contact information:

Direcció General de Protecció Civil

MAILING ADDRESS:
Barcelona,

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Representació dels establiments industrials que manipulen substàncies perilloses que estan inclosos al pla d’emergència Plaseqcat i les zones d’afectació teòriques en cas d’accident greu.

Available map layers (6)

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc Químic en Establiments Industrials (Risc_Quimic)

Representació dels establiments industrials que manipulen substàncies perilloses que estan inclosos al pla d’emergència Plaseqcat i les zones d’afectació teòriques en cas d’accident greu.

Establiments plaseqcat (establiments_industrials)

Protecció Civil

Perímetre de les instal·lacions (perimetre_de_les_instalacions)

Protecció Civil

Zones intervenció i alerta màximes (zi_za_maximes)

Protecció Civil

Sirenes (sirenes)

Protecció Civil

Sirenes: cobertura (sirenes_Buffer)

Protecció Civil

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.