Direcció General de Protecció Civil

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc Radiològic

municipis_ivr altres_afectacions municipis_ivr
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Protecció Civil, Catalunya, Riscos, Mapa
Fees
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol¿licitar-ne l'autorització.
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Direcció General de Protecció Civil (unverified)

Contact information:

Direcció General de Protecció Civil

MAILING ADDRESS:
Barcelona,

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Identificació de les instal.lacions radioactives i representació de les zones d’afectació teòriques en cas d’accident greu en una instal.lació del sector de valorització de metalls adherida al protocol de vigilància radiològica.

Available map layers (4)

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc Radiològic (Risc_Radiologic)

Identificació de les instal.lacions radioactives i representació de les zones d’afectació teòriques en cas d’accident greu en una instal.lació del sector de valorització de metalls adherida al protocol de vigilància radiològica.

Municipis instal.lacions radioactives (municipis_ir)

Municipis instal.lacions vigilànca radiològica (municipis_ivr)

Altres afectacions (altres_afectacions)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.