Direcció General de Protecció Civil

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc Sísmic.

risc_sismic Risc_Municipal criteris_obligatorietat
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Protecció Civil, Catalunya, Riscos, Mapa
Fees
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol¿licitar-ne l'autorització.
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Direcció General de Protecció Civil (unverified)

Contact information:

Direcció General de Protecció Civil

MAILING ADDRESS:
Barcelona,

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Identificació per municipis de la intensitat sísmica esperable màxima amb una freqüència de 500 anys.

Available map layers (3)

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc Sísmic. (Risc_Municipal)

Identificació per municipis de la intensitat sísmica esperable màxima amb una freqüència de 500 anys.

Criteris obligatorietat (criteris_obligatorietat)

Criteris obligatorietat

Intensitat (intensitat)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.