Direcció General de Protecció Civil

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc en el Transport per Ferrocarril

linies_ferrocarril tunels_ferrocarril linies_ferrocarril
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Protecció Civil, Catalunya, Riscos, Mapa
Fees
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol.licitar-ne l'autorització.
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Direcció General de Protecció Civil (unverified)

Contact information:

Direcció General de Protecció Civil

MAILING ADDRESS:
Barcelona,

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Infraestructura ferroviària de transport de passatgers, especialment les que generen més perill.

Available map layers (4)

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc en el Transport per Ferrocarril (Risc_Municipal)

Infraestructura ferroviària de transport de passatgers, especialment les que generen més perill.

Túnels ferrocarril (tunels_ferrocarril)

Estacions ferrocarril (estacions_ferrocarril)

Línies ferrocarril (linies_ferrocarril)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.