Direcció General de Protecció Civil

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc Químic en el Transport de Mercaderies Perilloses

Transcat_ferroc_perill_munis transcat_viari transcat_carretera_flux_trams
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Protecció Civil, Catalunya, Riscos, Mapa
Fees
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol¿licitar-ne l'autorització.
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Direcció General de Protecció Civil (unverified)

Contact information:

Direcció General de Protecció Civil

MAILING ADDRESS:
Barcelona,

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Representació dels fluxos de transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.

Available map layers (5)

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc Químic en el Transport de Mercaderies Perilloses (MS)

Representació dels fluxos de transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.

Nivell de flux per trams de la xarxa viària (transcat_carretera_flux_trams)

Nivell de flux per trams de la xarxa viària

Nivell de flux per trams de la xarxa ferroviària (Transcat_ferroc_flux_trams)

Nivell de flux per trams de la xarxa ferroviària

Nivell de perill per municipi per transport viari de MMPP (Transcat_carretera_perill_munis)

Nivell de perill per municipi per transport viari de MMPP

Nivell de perill per municipi per transport ferroviari de MMPP (Transcat_ferroc_perill_munis)

Nivell de perill per municipi per transport ferroviari de MMPP

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.