Ajuntament de Castellar del Vallès

Servei WMS de Cartografia de Planejament Urbanístic de Castellar del Vallès

B_MANZ B_MANZ B_MANZ
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
urbanismo, catastro, administración, local, callejero
Fees
none
Access constraints
none
Data provider

Ajuntament de Castellar del Vallès (unverified)

Contact information:

Jaume Àvalos Tomàs

Ajuntament de Castellar del Vallès

POSTAL:
Passeig Tolrà,1, 08211 Castellar del Vallès, España

Email: 

Phone: (+34)937144040

Ads by Google

Servei de Publicació de Cartografia de l'Ajuntament de Castellar del Vallès. Accessible mitjançant el protocol WMS de OpenGIS.

Available map layers (11)

Illes (B_MANZ)

Parcel·les (B_PARC)

Subparcel·les (B_SUBPAR)

Classificacions (E_UCLAS)

Qualificacions (E_UCALF)

Sectors (E_USECT)

Proteccions (E_UPRTS)

Elements catalogats (E_UCTLG)

Condicions edificació (E_UCNED)

Eixos de carrer (B_EJES)

Portals (B_NROPOL)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.