Ajuntament de Ullastrell

WMS Cartografia urbanística i altra cartografia del municipi de Ullastrell

PU111E1M08290A PU111E1M08290A PU111E1M08290A
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, ca, Ide Local, Idec Local, Idec PlanUrb, urbanisme, urbanístic, planejament, POUM
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Ajuntament de Ullastrell (unverified)

Contact information:

Serveis de Territori i Medi Ambient

Ajuntament de Ullastrell

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WMS Servidor de mapes del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb cartografia de l'Ajuntament de de Ullastrell

Available map layers (7)

WMS Cartografia urbanística i altra cartografia del municipi de Ullastrell (Ullstrell)

WMS Servidor de mapes del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb cartografia de l'Ajuntament de de Ullastrell

Classificaciò del Sòl (Ullastrell) (PU111E1M08290A)

Mostra els polígons de Classificació de Sòl o Règim de Sòl

Sectors (Ullastrell) (PU121E1M08290A)

Mostra els polígons de Sectors y Polígons d'Actuació Urbanística

Qualificacions (Ullastrell) (PU131E1M08290A)

Mostra les qualificacions i claus urbanístiques

Protecció valors del territori (Ullastrell) (PU151E1M08290A)

Mostra les franges de protecció dels sistemes

Alçada reguladora (Ullastrell) (PU141E1M08290A)

Mostra les alçades màximes reguladores que estableix el planejament

Profunditat edificable (Ullastrell) (PU142E1M08290A)

Mostra la profunditat edificable dels edificis

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.