Ajuntament de Viladecavalls

WMS Cartografia urbanística i altra cartografia del municipi de Viladecavalls

PU111E1M08300A PU111E1M08300A PU111E1M08300A
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, ca, Ide Local, Idec Local, Idec PlanUrb, urbanisme, urbanístic, planejament, POUM
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Ajuntament de Viladecavalls (unverified)

Contact information:

Joan Miquel Garcia

Ajuntament de Viladecavalls

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WMS Servidor de mapes del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb cartografia de l'Ajuntament de de Viladecavalls

Available map layers (8)

WMS Cartografia urbanística i altra cartografia del municipi de Viladecavalls (Viladecavalls)

WMS Servidor de mapes del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb cartografia de l'Ajuntament de de Viladecavalls

Classificació del sòl (Viladecavalls) (PU111E1M08300A)

Mostra els diversos tipus de Classificació de sòl que estableix el Planejament urbanístic

Sectors (Viladecavalls) (PU121E1M08300A)

Mostra els Sectors de desenvolupament i les Unitats d'actuació del municipi

Qualificacions (Viladecavalls) (PU131E1M08300A)

Mostra els polígons de les diferents qualificacions

Protecció valors del territori (Viladecavalls) (PU151E1M08300A)

Mostra les proteccions dels diferents sistemes del planejament urbanístic d'Ullastrell

Protecció de sistemes (Viladecavalls) (PU151E1M08300L)

Mostra les proteccions dels diferents sistemes del planejament urbanístic de Viladecavalls

Alçada reguladora (Viladecavalls) (PU141E1M08300A)

Mostra les alçades reguladores dels edificis

Profunditat edificable (m) (Viladecavalls) (PU142E1M08300A)

Mostra la profunditat edificable expressada en metres

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.