Lounaistieto

kaava_alue kaava_alue kaava_alue
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
maakuntakaava, varsinais-suomi, aluesuunnittelu, infoMapAccessService, WMS
Fees
no conditions apply
Access constraints
None
Supported languages
fin
Data provider

Lounaistieto (unverified)

Contact information:

Sanna Jokela

Lounaistieto

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Varsinais-Suomen liiton tuottama aineisto kattaa maakunnan voimassa olevat maakuntakaava-aineistot.

Available map layers (50)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä (vs_maakuntakaavayhdistelma_ms6)

Varsinais-Suomen liiton tuottama aineisto kattaa maakunnan voimassa olevat maakuntakaava-aineistot

Kaava-aineiston kattavuus (kaava_alue)

Kaava-aineiston kattavuus

Aluerajaukset (aluerajaukset)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän aluerajaukset

Suoja- tai konsultointivyöhyke (suojavyohyke)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän suoja- tai konsultointivyöhykkeet

Melualue (melualue)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän melualueet

Loma-asutuksen mitoitus (loma_asutuksen_mitoitus)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän loma-asutuksen mitoitus

Luonnonympäristö (luonnonymparisto)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän luonnonympäristö

Natura-alue (natura_alueet)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän Natura-alueet

Luonnonsuojelualue tai -ryhmä (suojeluryhma)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän luonnonsuojelualueet tai -ryhmät

Arvokas kallio-, moreeni- tai harjualue (ge) (geologiset_alueet)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän arvokkaat kallio-, moreeni- ja harjualueet (ge)

Pohjavesialue (pv) (pohjavesialue)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän pohjavesialueet

Pintaveden muodostumisalue (pma) (pintavedensuojelu)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän pintaveden muodostumisalueet

Vedenottamot (vedenottamot)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän vedenottamot

Makean veden altaat / tärkeät raakavesilähteet (makeanvedenallas)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän makean veden altaat / tärkeät raakavesilähteet

Luonnonsuojelukohteet (sl) (luonnonsuojelukohteet)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän luonnonsuojelukohteet

Kulttuuriympäristö (kulttuuriymparisto)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän kulttuuriympäristö

Merkittävä rakennetun ympäristön alue (sra) (rakennussuojelualue)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän merkittävät rakennetun ympäristön alueet (sra)

Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeä alue (maisemaalueet)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeät alueet

Rakennetun ympäristön kokonaisuudet, josta erillisluettelo (rakennetunymparistonosaalue)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän rakennetun ympäristön kokonaisuudet, josta erillisluettelo

Muinaisjäännösalueet (sma) (muinaisjaannosalueet)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän muinaisjäännösalueet (sma)

kulttuurihistoriallisesti arvokkaat tiet (historiallinen_tie)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän kulttuurihistoriallisesti arvokkaat tiet

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kylätontit (historiallinen_kylatontti)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kylätontit

Muinaisjäännöskohteet (muinaisjaannoskohde)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän muinaisjäännöskohteet

Vedenalaiset muinaismuistokohteet (vedenalainen_muinaismuistokohde)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän vedenalaiset muinaismuistokohteet

Merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus (sr) (rakennussuojelukohteet)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän merkittävät rakennetun ympäristön kokonaisuudet

Merkittävä rakennetun ympäristön ryhmä (srr) (rakennussuojeluryhma)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän merkittävät rakennetun ympäristön ryhmät

Liikenne ja infra (liikenne_infra)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän liikenne ja infra

Vesiväylät ja -reitit (vesivaylat_reitit)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän veneilyn runkoväylät

Lautta- ja lossireitit (lautat)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän lautta- ja lossireitit

Virkistysreitit (ulkoilureitit)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän virkistysreitit

Tiet ja radat (tiet_radat)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän tiet ja radat

Uudet tiet (uudet_tiet)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän uudet tiet

Rautatiet (rautatiet)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän rautatiet

Uudet rautatiet (uudet_rautatiet)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän uudet rautatiet

Salo-Lohja -ratalinjan rautatiet (salora_rata_tunnelit)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän Salo-Lohja -ratalinjan rautatiet

Tunnelit (tunnelit)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän tunnelit

Liikenteen ja infran yhteystarpeet (yhteystarve)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän liikenteen ja infran yhteystarpeet

Jätevedenpuhdistamot (jatevedenpuhdistamo)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän jätevedenpuhdistamot

Vesihuoltolinjat (vesihuoltolinjat)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän vesihuoltolinjat

Sähkölinjat (sahkolinjat)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän sähkölinjat

Maakaasulinjat (maakaasulinjat)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän maakaasulinjat

Liikennekohteet (liikennekohteet)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän liikennekohteet

Eritasoliittymät (eritasoliittymat)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän eritasoliittymät

Tuulivoimaloiden alue (Tuulivoima_alueet)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän tuulivoimaloiden alueet

Kehittämisperiaatemerkinnät (kehittamisperiaate)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän kehittämisperiaatemerkinnät

Kehittämisperiaatemerkinnät 1 (VSMK_rengastien_kehittamisvyohyke_2010)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän kehittämisperiaatemerkinnät

Kehittämisperiaatemerkinnät 2 (kehittamistapaalue)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän kehittämisperiaatemerkinnät

Aluevaraukset (inspire_common:DEFAULT)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän aluevaraukset

Aluevarauskohteet (aktiivisen_maankayton_kohteet)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän aluevarauskohteet

Tuulivoimakohteet (Tuulivoimakohteet)

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmän tuulivoimakohteet

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.