Geodatastyrelsen

dtk_vd_skaermkort
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Tiling Service WMTS_1.0.0
Keywords
topo_skaermkort_vd, DTK/Skærmkort - Vejdirektoratet, Trafikken.dk, WMTS
Fees
Kontakt Geodatastyrelsen
Access constraints
Kræver abonnement på Kortforsyningen
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Geodatastyrelsen (unverified)

Contact information:

Geodatastyrelsen

Rentemestervej 8, 2400 København NV, Danmark

Email: 

Phone: +45 72 54 50 00

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Tilet version af DTK/Skærmkort, Danmark i målestoksforhold fra 1:4.000 til 1:8 millioner. Udtryk tilpasset Vejdirektoratet.

Available map layers (1)

DTK skaermkort VD (dtk_vd_skaermkort)

Tilet udgave af DTK/Skærmkort VD. Udtryk tilpasset Vejdirektoratet.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.