CGI

Tampereen kaupungin WMS-palvelu 2

suojellut_alueet:LSO_KOHTEET_JA_PER_MET_VIEW tampere_iris:WFS_KATUVALO tampere_ora:YV_ILMANLAATU_2000
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Inspire, Tampere, Katselupalvelu, Karttakuvapalvelu
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
fin
Data provider

CGI (unverified)

Contact information:

NTP Support

CGI

Karvaamokuja 2, Helsinki, Finland

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Tampereen kaupungin WMS-palvelu 2. Tukee versioita 1.1.1 ja 1.3.0.

Available map layers (415)

Koko kaupunkia koskevat selvitykset (tampere_ora:KOKO_KAUPUNKIA_KOSKEVAT_SELVITYKSET)

Layer-Group type layer: tampere_ora:KOKO_KAUPUNKIA_KOSKEVAT_SELVITYKSET

KYMS-aineistot (tampere_ora:KYMS-aineistot)

KYMS-aineistot

Muut kuin koko kaupunkia koskevat selvitykset (tampere_ora:MUUT_KUIN_KOKO_KAUPUNKIA_KOSKEVAT_SELVITYKSET)

Layer-Group type layer: tampere_ora:MUUT_KUIN_KOKO_KAUPUNKIA_KOSKEVAT_SELVITYKSET

AKA_TONTTILUOKITTELU (tampere_ora:AKA_TONTTILUOKITTELU)

Asemakaavaindeksi (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:AK_ASEMAKAAVAINDEKSI_VIEW)

Tampereen asemakaavaindeksi esittää ajantasaisten kaavojen ulottuvuutta. Asemakaavaindeksin ominaisuustietoja ovat kaavanumero ja vahvistumispäivä. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

AK_KAAVATYOT (tampere_ora:AK_KAAVATYOT)

AK_KAAVATYOT_FULL_TABLE (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_FULL_TABLE)

Asemakaavoitusohjelman kohteet (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_KAAVOHJKOHTEET)

Kaavoitusohjelmassa olevat asemakaavat, varannon kohteet (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_OHJ_ALUEET_TABLE)

AK_KAAVATYOT_OHJ_ALUEET_VIEW (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_OHJ_ALUEET_VIEW)

Kaavoitusohjelmassa olevien asemakaavojen varanto (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_OHJ_TIL_VIEW)

Vireillä olevat asemakaavat (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_VIEW)

Tampereen vireillä olevat kaavat. Aineiston ylläpito Oracle-ympäristössä. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

Vireillä olevat asemakaavat (Viranomainen) (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_VIEW_VIRANOMAINEN)

Vireillä olevat asemakaavat, varannon kohteet (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_VIR_ALUEET_TABLE)

AK_KAAVATYOT_VIR_ALUEET_VIEW (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_VIR_ALUEET_VIEW)

Vireillä olevien asemakaavojen varanto (tampere_ora:AK_KAAVATYOT_VIR_TIL_VIEW)

Hyväksyttyjen ja vireillä olevien ranta-asemakaavojen aluerajat (tampere_ora:AK_RANTA_AK_VIEW)

Ranta-asemakaava (ennen rantakaava) on suunnitelma haja-asutusalueille sijoittuvien ranta-alueiden maankäytöstä ja rakentamisen järjestämisestä. Useimmiten ranta-asemakaava laaditaan loma-asutuksen mahdollistamiseksi rantojen tuntumassa ja siinä määritelläänkin muun muassa rantatonteille kohdistuvan rakennusoikeuden määrä.

Asemakaavojen alueellinen suojelu (tampere_ora:AK_S)

Aineisto sisältää tiedon asemakaavalla suojelluista alueista (kaavamerkintä /s). Lisäksi tietokannassa on tieto suojelukohteen tyyppi- ja arvoluokitus Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuurikirjan mukaan.

Asemakaavojen kaupunkikuvallinen suojelu (tampere_ora:AK_SJ)

Aineisto sisältää tiedon kaupunkikuvallisista suojelukohteista, jotka on merkitty asemakaavaan kaavamerkinnällä sj-. Lisäksi tietokannassa on tieto suojelukohteen tyyppi- ja arvoluokitus Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuurikirjan mukaan.

Asemakaavojen rakennus- ja rakennekohtainen suojelu (tampere_ora:AK_SR)

Aineisto sisältää tiedon asemakaavoihin merkityistä rakennus- ja rakennekohtaisista suojelumerkinnöistä. Suojelu on ilmaistu sr- kaavamääryksellä.

Asumisoikeusasuntokohteet (tampere_ora:ASUNTOTOIMI_ASO)

Blom 2012 viistokuva-aineisto (maankaytto:BLOM_VIISTO_2012)

Bussilinjat (tampere_ora:BUSSILINJAT)

Tampeeen joukkoliikenteen bussilinjat. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Bussipysäkit (tampere_ora:BUSSIPYSAKIT)

Tamperen joukkoliikenteen pysäkit. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Bussipysäkit Winbus (tampere_ora:BUSSIPYSAKIT_WB)

Tampeeen joukkoliikenteen bussilinjat. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Ehyt 2011 - Käyttötarkoituksen muutosalueet (tampere_ora:EHYT2011_KAYTTARK_MU)

Ehyt 2011 - Kortteleiden täydennyskohteet (tampere_ora:EHYT2011_KORT_TAYD_KOHT)

ELY: Valtakunnalliset luonnonsuojeluohjelma-alueet (ely:ELY_LS_OHJELMA_ALUEET)

ELY: Perinnebiotoopit (ely:ELY_PERINNEBIOTOOPIT)

GTK taajamageokemiallinen kartoitus (tampere_ora:GTK_TAAJAMAGEOKEM_KART)

Hammashoitolat (opendata:HAMMASHOITOLAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Hammashoitolat (tampere_ora:HAMMASHOITOLAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Hila (tampere_ora:HILA)

Hila geoidi etrs-gk24 (tampere_ora:HILA_GEOIDI_GK24)

Hila geoidi lat-lon (tampere_ora:HILA_GEOIDI_LL)

Tampereen ja Pirkkalan historiallinen nimistö (maankaytto:HIST_NIMISTO)

Tampereen ja Pirkkalan historiallinen nimistö Vuosina 1987-90 Tampereen kaupunkimittausyksikön toimesta talletettu historiallinen nimistö, jonka lähteenä on ollut pääosin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimitoimiston (nyk. nimiarkisto) paikan- ja henkilönnimikorttien kopiot. Aineistoa on kerätty mm. ylioppilaiden toimesta Teiskossa 1928-39, Viitapohjan kansakoulun oppilaiden toimesta 1952 ja useiden eri yliopisto-opiskelijoiden toimesta 1960-80 -luvuilla. Lisäksi mukana on myös yksittäisten asian harrastajien keräämiä nimiä, esimerkiksi Aku Huurteen 1900-luvun alkupuolella keräämää Messukylän nimistöä. Aineistossa on 10594 paikan- tai henkilönnimeä, joista lähes kaikilla on sijainti. Henkilöiden nimillä ei ole sijaintia, eikä Pirkkalan nimistön sijainteja ole tarkistettu. "Seuraavat paikannimet on kopioitu kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimitoimiston kokoelmista. Aineistoa käytettäessä on mainittava alkuperäislähde. Nimikokoelman tietoja ei saa käyttää kenenkään kiusaksi tai vahingoksi."

Huoneistot (rakennukset:HUONEISTOT_MVIEW)

Huoneistot (tampere_ora:HUONEISTOT_MVIEW)

Ilma_NO2_vrk_ohjearv_2011 (tampere_ora:ILMA_NO2_VRK_OHJEARV_2011)

Ilma_NO2_vuosi_ka_2011 (tampere_ora:ILMA_NO2_VUOSI_KA_2011)

Ilma_PM10_vrk_ohjearvo_2011 (tampere_ora:ILMA_PM10_VRK_OHJEARV_2011)

Ilma_PM10_vuosi_ka_2011 (tampere_ora:ILMA_PM10_VUOSI_KA_2011)

Ilma_PM2,5_vrk_ka_2011 (tampere_ora:ILMA_PM2_5_VRK_KA_2011)

Ilma_PM2,5_vuosi_ka_2011 (tampere_ora:ILMA_PM2_5_VUOSI_KA_2011)

Katuosa, raportti (tampere_ora:IRIS_KATUOSA)

Kevyen liikenteen väylä, raportointi (tampere_ora:IRIS_KLV)

Kevyenliikenteen väylän osa, raportointi (tampere_ora:IRIS_KLV_OSA)

Jätehuollon kuljetusrekisteri (tampere_ora:JATEHUOLTO_KULJETUSREK)

Kaavayksikot alueina (tampere_ora:KAAVAYKSIKOT_ALUE_MVIEW)

Aineisto sisältää rekisteröidyt sekä tonttijaon mukaiset kaavayksiköt (geometria + ominaisuudet)

Kaavayksiköt alueina (viranomainen) (tampere_ora:KAAVAYKSIKOT_ALUE_MVIEW_VIRANOMAINEN)

Kaavayksiköt (tampere_ora:KAAVAYKSIKOT_MVIEW)

Kaavayksiköt pisteinä (viranomainen) (tampere_ora:KAAVAYKSIKOT_MVIEW_VIRANOMAINEN)

Vireillä olevat tontit (laskettu geometria) (kiinteistot:KAAVAYKSIKOT_VIR_ALUE_VIEW)

Katurakentamiskohteet kadut (tilta) (katu:KATU_TILTA_LINESTRING_VIEW)

Katurakentamiskohteet kadut 2017 (tilta) (katu:KATU_TILTA_LINESTRING_VIEW_2017)

Katurakentamiskohteet kadut 2018 (tilta) (katu:KATU_TILTA_LINESTRING_VIEW_2018)

Katurakentamiskohteet kadut 2019 (tilta) (katu:KATU_TILTA_LINESTRING_VIEW_2019)

Katurakentamiskohteet alueet (tilta) (katu:KATU_TILTA_POLYGON_VIEW)

Katurakentamiskohteet alueet 2017 (tilta) (katu:KATU_TILTA_POLYGON_VIEW_2017)

Katurakentamiskohteet alueet 2018 (tilta) (katu:KATU_TILTA_POLYGON_VIEW_2018)

Katurakentamiskohteet alueet 2019 (tilta) (katu:KATU_TILTA_POLYGON_VIEW_2019)

Kaupunkimalli-indeksi (tampere_ora:KAUPUNKIMALLI_INDEKSI)

Ajantasa-asemakaavan käyttötarkoitusalueet (maankaytto:KAYTTOTARKOITUSALUEET)

HYVÄKSYTTYJEN YLEISSUUNNITELMIEN VARANTO (tampere_ora:KA_YLEISSUUNN_HYV_ALUEET_TABLE)

Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään ne ”Tampereen maankäytön yleissuunnitelmat ja niiden kaavavaranto”-tietokannan kohteet, joihin laadittu yleissuunnitelma on hyväksytty tai muutoin valmiiksi todettu, mikäli kyseinen yleissuunnitelma ei tule käymään erillistä hyväksymiskäsittelyä. Kohde poistuu karttanäkymästä jos se poistetaan tietokannasta. Kohde voidaan poistaa tietokannasta kun kaikki yleissuunnitelman mukainen varanto on käytetty. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein.

VIREILLÄ OLEVIEN YLEISSUUNNITELMIEN VARANTO (tampere_ora:KA_YLEISSUUNN_VIR_ALUEET_TABLE)

Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään ne ”Tampereen maankäytön yleissuunnitelmat ja niiden kaavavaranto”-tietokannan kohteet, joissa yleissuunnittelu on jo käynnistynyt. Kohde poistuu karttatasolta jos sen suunnittelu keskeytetään tai kun se hyväksytään. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein.

Keskustan pysäköinti (tampere_ora:KESKUSTAN_PYSAKOINTI_VIEW)

Aineistosta löytyvät Tampereen keskusta-alueen ja Kaupin Kuntokadun alueen yleisillä katuja pysäköintialueilla olevat maksulliset pysäköintipaikat. Lisäksi aineistosta löytyy mm. keskustaalueella olevat asukas- ja yrityspysäköintipaikat ja eri käyttäjäryhmille tarkoitetut paikat. Pysäköintilaitosten (yleiset) tiedoissa on vain paikkamäärä. Aineistoa päivitetään pysäköintiä koskevien päätöksien toteutumisen jälkeen.

Aanestysalueet (tampere_ora:KH_AANESTYS)

KH_KANTAKAUPUNKI (tampere_ora:KH_KANTAKAUPUNKI)

Kantakaupungin aluerajaus

Kuntaraja (tampere_ora:KH_KUNTARAJA)

Tampereen perusopetuksen oppilasalueet (tampere_ora:KH_OPPILASALUEET)

Tampereen perusopetuksen oppilasalueet esittää ajantasaisen oppilasaluejaon perusopetuksen osalta. Oppilasalueiden ominaisuustietoja ovat oppilasalueen nimi ja tunnus

Palvelualue 2013 (tampere_ora:KH_PALVELUALUE_2013)

Postipiirit (tampere_ora:KH_POSTIPIIRI)

Suunnittelualueet (tampere_ora:KH_SUUNNITTELUALUE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Suuralueet (tampere_ora:KH_SUURALUE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Tilastoalueet (geometria) (opendata:KH_TILASTO)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

KH_TILASTODATA_GSVIEW (tampere_ora:KH_TILASTODATA_GSVIEW)

Tampere tilastodata

Tilastoalueet (tampere_ora:KH_TILASTODATA_VIEW)

Tilastoalueittainen väestöhistoria (tampere_ora:KH_TILASTO_VAESTOHISTORIA)

Väestöprojektio 2012 (tampere_ora:KH_VAESTOPROJEKTIO_KAIKKI_VIEW)

Väestöprojektio 2012

Väestösuunnite 2015 - 2030 (tampere_ora:KH_VAESTOSUUNNITE_2015_2030)

Kiinteistöt alueina (kiinteistot:KIINTEISTOT_ALUE)

Kiinteistöt alueina (tampere_ora:KIINTEISTOT_ALUE)

KIINTEISTOT_ALUE_TEST (tampere_ora:KIINTEISTOT_ALUE_TEST)

Kiinteistöt alueina + doc (tampere_ora:KIINTEISTOT_ALUE_VIEW)

Kiinteistöt alueina (viranomaiskäyttö) (tampere_ora:KIINTEISTOT_ALUE_VIRANOMAINEN)

Kiinteistöt pisteinä (viranomaiskäyttö) (tampere_ora:KIINTEISTOT_PISTEINA_VIRANOMAINEN)

Kiintopisteet (tampere_ora:KIINTOPISTEET)

Kirjastot (opendata:KIRJASTOT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Kiinteistöt, määräalat, kaavayksiköt ja vuokratontit pisteinä (tampere_ora:KI_KIINTEISTOT_MVIEW)

Kiinteistöt, määräalat, kaavayksiköt ja vuokratontit pisteinä (kiinteistot:KI_KIINTEISTO_MVIEW)

Kiinteistöjen omistajat ja haltijat (tampere_ora:KI_OMISTAJAT_JA_HALTIJAT_MVIEW)

Tampereen omistamat kiinteistöt (tampere_ora:KI_TRE_OMISTUS_VIEW)

Yleisten alueiden toimituksien indeksi (tampere_ora:KI_YL_AL_INDEKSI)

Koulut (opendata:KOULUT)

Koulut aamu- ja iltapäivätoiminta (opendata:KOULUT_AAMU_ILTAPAIVATOIMINTA)

Koulut erityisluokka (opendata:KOULUT_ERITYISLUOKKA)

Koulut, esiopetus (opendata:KOULUT_ESIOPETUS)

Koulut harrastava iltapäivätoiminta (opendata:KOULUT_HARRASTAVA_ILTAPAIVATOIMINTA)

Koulut joustava perusopetus (opendata:KOULUT_JOUSTAVA_PERUSOPETUS)

Koulut lisäopetus (opendata:KOULUT_LISAOPETUS)

Koulut, luokat 1-2 (opendata:KOULUT_LUOKAT_1-2)

Koulut, luokat 1-4 (opendata:KOULUT_LUOKAT_1-4)

Koulut, luokat 1-6 (opendata:KOULUT_LUOKAT_1-6)

Koulut, luokat 1-9 (opendata:KOULUT_LUOKAT_1-9)

Koulut, luokat 5-9 (opendata:KOULUT_LUOKAT_5-9)

Koulut, luokat 7-9 (opendata:KOULUT_LUOKAT_7-9)

Koulut, 10-luokka (opendata:KOULUT_LUOKKA_10)

Koulut valmistava opetus (opendata:KOULUT_VALMISTAVA_OPETUS)

Koulut (tampere_ora:KOULUT_VIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Keskustan strategisen osayleiskaavan Harava-kysely 2013 (piste) (tampere_ora:KSOYK_HARAVA2013_PISTE)

Raitiotielinja 2015 (tampere_ora:LINJA2015)

Raitiotielinja (kehitysvaihe 2015) (tampere_ora:LINJA_KEHITYSVAIHE)

Tampereen raitiotiehanketta edistetään nyt vuonna 2014 laaditun yleissuunnitelman pohjalta. Käynnissä olevan kehitysvaiheen aikana täsmennetään raitiotielinjaa, sekä tehdään mm. yksityiskohtaisempia katusuunnitelmia.

Raitiotielinja (yleissuunnitelma 2014) (tampere_ora:LINJA_YS2014)

Tampereen luonnonsuojeluohjelman kohteet ja perintömetsä (tampere_ora:LSO_KOHTEET_JA_PER_MET)

Tampereen luonnonsuojeluohjelman kohteet ja perintömetsä (julkinen) (suojellut_alueet:LSO_KOHTEET_JA_PER_MET_VIEW)

LUPAKUVAT_MVIEW (tampere_ora:LUPAKUVAT_MVIEW)

LUPAKUVAT_MVIEW2 (kiinteistot:LUPAKUVAT_MVIEW2)

Lupakuvat rakennusvalvonnan asiakaspäätteelle (tampere_ora:LUPAKUVAT_VIEW_RAVAPAATE)

Vanhat metsät (tampere_ora:LU_VANHAT_METSAT_2006)

Maalämpökaivot (maankaytto:MAALAMPOKAIVOT)

Maalämpökaivot kieltoalueet (maankaytto:MAALAMPOKAIVOT_KIELTOALUEET)

Määräalat (tampere_ora:MAARA_ALAT)

Maastomittaussuunnitelmakartta (maankaytto:MAASTOMITTAUSSUUNNITELMA)

Maastomittaussuunnitelmakartta v.2014 (maankaytto:MAASTOMITTAUSSUUNNITELMA_2014)

Maastomittaussuunnitelmakartta v.2015 (tampere_ora:MAASTOMITTAUSSUUNNITELMA_2015)

Maastomittaussuunnitelmakartta - stereokartoitus 2014 (maankaytto:MAASTOMITTAUSSUUN_STEREO_2014)

Neuvolat (opendata:NEUVOLAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Karttanimistö (paikannimet:NIMISTO_MVIEW)

Nimistö (tampere_ora:NIMISTO_MVIEW)

Nuorten tilat (opendata:NUORTEN_TILAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Ohjeelliset tontit (tampere_ora:OHJEELLISET_TONTIT)

Ohjeelliset tontit varanto (tampere_ora:OHJEELLISET_TONTIT_VARANTO)

Osoitenumerointikartta (tampere_ora:ONK_NMR_MVIEW)

Osoitteet - kirjaimet (osoitteet:OSOITTEET_KIRJAIMET)

Osoitteet - kirjaimet (rakennukset:OSOITTEET_KIRJAIMET)

Osoitteet - numerot (osoitteet:OSOITTEET_NUMEROT)

Osoitteet - numerot (rakennukset:OSOITTEET_NUMEROT)

Rakennuksien, kiinteistöjen ja kaavayksiköiden osoitteet (tampere_ora:OSOITTEET_TABLE)

Päiväkodit (opendata:PAIVAKODIT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Päiväkodit (tampere_ora:PAIVAKODIT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Paiväkodit suppea (opendata:PAIVAKODIT_VIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Päiväkodit suppea (tampere_ora:PAIVAKODIT_VIEW)

ELY: Valuma-alueiden purkupisteet (ely:PIR_PURKUPISTEET)

ELY: Rakennussuojelukohteet (ely:PIR_RAKSUOJELU)

Pyöräparkit (liikenneverkot:PYORAPARKIT_VIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Raitiotiepysäkit (kehitysvaihe 2015) (tampere_ora:PYSAKIT_KEHITYSVAIHE)

Raitiotiepysäkit (yleissuunnitelma 2014) (tampere_ora:PYSAKIT_YS2014_PISTE)

Rakennukset pisteinä (rakennukset:RAKENNUKSET_MVIEW)

Rakennukset pisteinä (tampere_ora:RAKENNUKSET_MVIEW)

Rakennukset poistuneet pisteinä (tampere_ora:RAKENNUKSET_P_MVIEW)

Rauenneet uudisrakennukset ja rakennelmat pisteinä (tampere_ora:RAKENNUKSET_R_MVIEW)

Sisältää rauenneet uudisrakennukset ja rakennelmat pisteinä

Rakennukset suunnitellut (tampere_ora:RAKENNUKSET_S_MVIEW)

Tampereen suunnitellut rakennukset

Rakennusala (rakennukset:RAKENNUSALA)

Rakennusluvat hyväksytty (tampere_ora:RAKENNUSLUVAT_HYV_VIEW)

Rakennusluvat, Hyväksytty %

Rakennusluvat LOP (tampere_ora:RAKENNUSLUVAT_LOP_VIEW)

Rakennusluvat, lopullinen loppukatselmus tehty

Rakennusluvat pisteinä (tampere_ora:RAKENNUSLUVAT_VIEW)

Tampereen rakennusluvat pisteinä

Rakennusluvat VIR (tampere_ora:RAKENNUSLUVAT_VIR_VIEW)

Rakennusluvat, vireillä

RAKENN_PUURAKENTAMINEN (rakennukset:RAKENN_PUURAKENTAMINEN)

Rakennukset alueina (rakennukset:RAKENN_ST_FA_MVIEW)

Rakennuskieltoalueet (tampere_ora:RAK_KIELTOALUEET)

Tampereen ajantasaiset rakennuskieltoalueet. Aineistoa ylläpidetään Oracle ympäristössä. Kohteilla seuraavia ominaisuustietoja: PAATOS_TUNNUS, PAATOS_PVM VOIMASSA_PVM, DIAARINRO. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24. Saatavissa WMS-/WFS-palveluna

Asukkaat rakennuksittain (kpl) (tampere_ora:RA_ASUKKAAT_KPL)

Tonttirekisteritontit, varannon kohteet (tampere_ora:REKISTERITONTIT)

Rekisteritontit (varanto) (tampere_ora:REKISTERITONTIT_VARANTO)

Maanalaiset tilat (tampere_ora:RK_MAANALAISET)

Savupiiput ja maamerkit (tampere_ora:SAVUPIIPUT_JA_MAAMERKIT)

KYMS: Viherverkon merkittävät osat (tampere_ora:SELA_VIHERV_MERKITT)

KYMS: Viherverkkoon liittyvät rakennetut kohteet (tampere_ora:SELA_VIHERV_RAK_KOH)

KYMS: Viherverkkoon liittyvät merkittävät (tampere_ora:SELA_VIHERV_VIH_YHT)

SELVITYKSET (tampere_ora:SELVITYKSET)

Selvitykset - Aitolahden ja Teiskon rakennuskulttuuri (tampere_ora:SELVITYKSET_AITOLAHTI_TEISKO_RAK_KULTTUURI)

Selvitykset - Tampereen arvokkaat luontokohteet 2003 (tampere_ora:SELVITYKSET_ARVOKKAAT_LUONTOKOHTEET_2003)

Selvitykset - Asuminen (tampere_ora:SELVITYKSET_ASUMINEN)

Selvitykset - Asuntojen ja asumisen hinnasta (tampere_ora:SELVITYKSET_ASUMINEN_JA_HINTA)

Selvitykset - Ekosysteemipalvelut ja viherrakenne Tampereella (tampere_ora:SELVITYKSET_EKOSYSTEEMIPALVELUT_JA_EKORAKENNE)

SELVITYKSET_ELOLLINEN_LUONTO (tampere_ora:SELVITYKSET_ELOLLINEN_LUONTO)

Selvitykset - Elollinen luonto - Hyönteiset (tampere_ora:SELVITYKSET_ELOLLINEN_LUONTO_HYONTEISET)

Selvitykset - Elollinen luonto - Kasvillisuus (tampere_ora:SELVITYKSET_ELOLLINEN_LUONTO_KASVILLISUUS)

Selvitykset - Elollinen luonto - Lepakot (tampere_ora:SELVITYKSET_ELOLLINEN_LUONTO_LEPAKOT)

Selvitykset - Elollinen luonto - Liito-oravat (tampere_ora:SELVITYKSET_ELOLLINEN_LUONTO_LIITOORAVAT)

Selvitykset - Elollinen luonto - Luontoarvot (tampere_ora:SELVITYKSET_ELOLLINEN_LUONTO_LUONTOARVOT)

Selvitykset - Tampereen ilmanlaatuselvitys 2013 (tampere_ora:SELVITYKSET_ILMANLAATU_2013)

Selvitykset - Kantakaupungin yleiskaava 2040 (tampere_ora:SELVITYKSET_KANTAKAUPUNGIN_YLEISKAAVA_2040)

Selvitykset - Kantakaupungin lepakkokartoitus 2002 (tampere_ora:SELVITYKSET_KANTA_LEPAKKOKARTOITUS_2002)

Selvitykset - Tampereen kantakaupungin valuma-alueselvitys (tampere_ora:SELVITYKSET_KANTA_VALUMA_ALUE)

Selvitykset - Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys (tampere_ora:SELVITYKSET_KANTA_YMPARISTO_JA_MAISEMA)

Selvitykset - Koko kaupunkia koskeva liito-orava selvitys (tampere_ora:SELVITYKSET_KK_LIITO_ORAVA)

SELVITYKSET_KULTTUURIYMPARISTO (tampere_ora:SELVITYKSET_KULTTUURIYMPARISTO)

Selvitykset - Kulttuuriympäristö - Arkeologia (tampere_ora:SELVITYKSET_KULTTUURIYMPARISTO_ARKEOLOGIA)

Selvitykset - Kulttuuriympäristö - Kaupunkikuva (tampere_ora:SELVITYKSET_KULTTUURIYMPARISTO_KAUPUNKIKUVA)

Selvitykset - Kulttuuriympäristö - Kulttuuriympäristö (tampere_ora:SELVITYKSET_KULTTUURIYMPARISTO_KULTTUURIYMPARISTO)

Selvitykset - Kulttuuriympäristö - Maisema (tampere_ora:SELVITYKSET_KULTTUURIYMPARISTO_MAISEMA)

Selvitykset - Kulttuuriympäristö - Rakennettu ympäristö (tampere_ora:SELVITYKSET_KULTTUURIYMPARISTO_RAKENNETTU_YMPARISTO)

Selvitykset - Liikenne (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE)

Selvitykset - Liikennejärjestelmän nykytilannekuvaus (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNEJARJ_NYK_TIL_KUVAUS)

Selvitykset - Liikennetavoitteet yleiskaavassa (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNETAVOITTEET_YK)

Selvitykset - Liikenne - Ennusteet (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_ENNUSTEET)

Selvitykset - Liikenne - Esteettömyys (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_ESTEETTOMYYS)

Selvitykset - Liikenne - Joukkoliikenne (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_JOUKKOLIIKENNE)

Selvitykset - Liikenne - Kapasiteetti (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_KAPASITEETTI)

Selvitykset - Liikenne - Liikennemelu (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_LIIKENNEMELU)

Selvitykset - Liikenne - Liikennemerkit (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_LIIKENNEMERKIT)

Selvitykset - Liikenne - Liikennevalot (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_LIIKENNEVALOT)

Selvitykset - Liikenne - Liikenneverkot (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_LIIKENNEVERKOT)

Selvitykset - Liikenne - Pysäköinti (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_PYSÄKÖINTI)

Selvitykset - Liikenne - Sujuvuus (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_SUJUVUUS)

Selvitykset - Liikenne - Telematiikka (tampere_ora:SELVITYKSET_LIIKENNE_TELEMATIIKKA)

Selvitykset - Meluselvitys vuonna 2012. Kansallisten tunnuslukujen (LAeq, keskiäänitasot) mukaan lasketut melutasot. (tampere_ora:SELVITYKSET_MELU_2012)

Selvitykset - Muut (tampere_ora:SELVITYKSET_MUUT)

Selvitykset - Muut - Aloitus (tampere_ora:SELVITYKSET_MUUT_ALOITUS)

Selvitykset - Muut - Arviointi (=vaikutusten arviointi) (tampere_ora:SELVITYKSET_MUUT_ARVIOINTI)

Selvitykset - Muut - Kyselytutkimus (tampere_ora:SELVITYKSET_MUUT_KYSELYTUTKIMUS)

Selvitykset - Muut - Palaute (tampere_ora:SELVITYKSET_MUUT_PALAUTE)

Selvitykset - Muut - Palvelut (tampere_ora:SELVITYKSET_MUUT_PALVELUT)

Selvitykset - Väestö ja asuminen (tampere_ora:SELVITYKSET_VAESTO_JA_ASUMINEN)

Selvitykset - Vesistö - ja - Pvesi - Järvet (tampere_ora:SELVITYKSET_VESISTO_JA_PVESI_JARVET)

Selvitykset - Vesistö - ja - Pvesi - Ojat (tampere_ora:SELVITYKSET_VESISTO_JA_PVESI_OJAT)

Selvitykset - Vesistö - ja - Pvesi - Pohjavesi (tampere_ora:SELVITYKSET_VESISTO_JA_PVESI_POHJAVESI)

Selvitykset - Vesistö - ja - Pvesi - Purot (tampere_ora:SELVITYKSET_VESISTO_JA_PVESI_PUROT)

Selvitykset - Viherverkko (tampere_ora:SELVITYKSET_VIHERVERKKO)

Selvitykset - Yhdyskuntateknisen huollon nykytilan selvitys (tampere_ora:SELVITYKSET_YHD_TEK_HUOLLON_NYK_TILA)

SELVITYKSET_YMPARISTO (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO)

Selvitykset - Ympäristö - Ekotehokkuus (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_EKOTEHOKKUUS)

Selvitykset - Ympäristö - Hulevesi (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_HULEVESI)

Selvitykset - Ympäristö - Ilmanlaatu (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_ILMANLAATU)

Selvitykset - Ympäristö - Jätteet (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_JATTEET)

Selvitykset - Ympäristö - Kemikaalit (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_KEMIKAALIT)

Selvitykset - Ympäristö - Maaperä (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_MAAPERA)

Selvitykset - Ympäristö - Melu (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_MELU)

Selvitykset - Ympäristö - Saastuneet maa-alueet (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_SAASTUNEET_MAA_ALUEET)

Selvitykset - Ympäristö - Tärinä (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_TARINA)

Selvitykset - Ympäristö - Vaaralliset aineet (tampere_ora:SELVITYKSET_YMPARISTO_VAARALLISET_AINEET)

Selvitykset_Tuulisuus (tampere_ora:Selvitykset_Tuulisuus)

Terveysasemat (opendata:TERVEYSASEMAT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Tilastokeskuksen toimipaikkatiedot (päivitys 2/2015) (yritykset:TK_TOIMIPAIKAT_SYKSY2015)

Kiinteistötoimitukset (kiinteistot:TOIMITUKSET_MVIEW)

Tonttijaon mukaiset tontit, varannon kohteet (tampere_ora:TONTTIJAKOTONTIT)

Tonttijaon mukaiset rekisteröimättömien tonttien varanto, rakentamaton (tampere_ora:TONTTIJAKOTONTIT_VARANTO)

Tonttijaon mukaiset rajamerkit (maankaytto:TONTTIJAKO_RAJAMERKIT)

Työmatkatapaturmat (tampere_ora:TYOMATKATAPATURMAT)

Työtapaturmat (tampere_ora:TYOTAPATURMAT)

Uimahallit (opendata:UIMAHALLIT)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Väestö (tampere_ora:VAESTO_SUPPEA_MVIEW)

Valuma-alueselvitys (tampere_ora:VALUMA_ALUE_SELVITYS)

VUORES_SEURANTA (tampere_ora:VUORES_SEURANTA)

Vuoreksen seuranta-alueet (tampere_ora:VUORES_SEURANTA_VIEW)

WinBus pysakkitiedot (tampere_ora:V_PYSAKKITIEDOT)

WFS_KATU (tampere_iris:WFS_KATU)

Katualueen osa (tampere_iris:WFS_KATUALUEEN_OSA)

Katualueen osa - katualue (tampere_iris:WFS_KATUALUEEN_OSA_AJORATA)

Katualueen osa - viheralue (tampere_iris:WFS_KATUALUEEN_OSA_KATUVIHERALUE)

Katuosa (tampere_iris:WFS_KATUOSA)

Tampereen katuosa. Sisältää paikkatietona Tampereen kadut ja niiden perustietoja kuten kadunnimi, suunta, tieluokka ja nopeusrajoitus.

Katuvalot (tampere_iris:WFS_KATUVALO)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Kentät (tampere_iris:WFS_KENTTA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Luistinkentät (tampere_iris:WFS_KENTTA_VIEW)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Kevyen liikenteen väylä (tampere_iris:WFS_KLV)

Kevyen liikenteen väylän alueen osa (tampere_iris:WFS_KLV_ALUEEN_OSA)

Kevyenliikenteen väylät - alue (tampere_iris:WFS_KLV_ALUEEN_OSA_AJORATA)

Kevyen liikenteen väylän alueen osa - arvioitu leveys (tampere_iris:WFS_KLV_ALUEEN_OSA_ARVIOITU_LEVEYS)

Kevyen liikenteen väylän osa (tampere_iris:WFS_KLV_OSA)

Koirapuistot (tampere_iris:WFS_KOIRAPUISTO)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Kuntoilupaikat (tampere_iris:WFS_KUNTOILUPAIKKA_VIEW)

Katujen kuntotieto (tampere_iris:WFS_KUNTOTIETO)

Laituripaikat (tampere_iris:WFS_LAITURIPAIKKA)

Tampereen kaupungin laituripaikat. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Leikkipaikat (tampere_iris:WFS_LEIKKIPAIKKA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Liikennevalojen ilmaisimet (tampere_iris:WFS_LIIKENNEVALO_ILMAISIN)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Liikennevalolaitteet (tampere_iris:WFS_LIIKENNEVALO_LAITE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Liikennevalo-ohjatut liittymät (tampere_iris:WFS_LIIKENNEVALO_LIITTYMA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

WFS_LUPA (tampere_iris:WFS_LUPA)

Voimassa olevat katuluvat (tampere_iris:WFS_LUPA_VOIMASSA)

Puut (ei ajantasainen) (tampere_iris:WFS_PUU)

Aineisto ei ole ajantasainen. Aineistoa parannetaan jatkuvasti.

Pylväät (tampere_iris:WFS_PYLVAS)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Pyörätiet (tampere_iris:WFS_PYORATIET)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Roskikset (tampere_iris:WFS_ROSKIS)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Rullalautailualueet (tampere_iris:WFS_RULLALAUTAILUALUE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Sillat (tampere_iris:WFS_SILTA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Soutuvenerannat (tampere_iris:WFS_SOUTUVENERANTA)

Tampereen kaupungin soutuvenerannat. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Talviliukupaikat (tampere_iris:WFS_TALVILIUKUPAIKKA)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Kunnossapidon urakka-alueet (tampere_iris:WFS_URAKKA_ALUE)

Tampereen kaupungin katujen ja viheralueiden kunnossapitoalueiden rajat

Asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat (tampere_iris:WFS_VIHERALUEEN_OSA)

Sisältää asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat. Sisältää myös muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat leikkipaikat ja pelikentät. Sekä osan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueista. Aineisto ei sisällä puistokäytäviä, eikä portaita. Aineiston ominaisuustietoina mm. viheralueiden nimet, alueiden hoitoluokat sekä toiminnalliset luokat (mm. leikkialue, kenttä, kuntoilualue, nurmi, pensas, koirapuisto).

Asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat (tampere_iris:WFS_VIHERALUEEN_OSA_vara)

Sisältää asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat. Sisältää myös muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat leikkipaikat ja pelikentät. Sekä osan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueista. Aineisto ei sisällä puistokäytäviä, eikä portaita. Aineiston ominaisuustietoina mm. viheralueiden nimet, alueiden hoitoluokat sekä toiminnalliset luokat (mm. leikkialue, kenttä, kuntoilualue, nurmi, pensas, koirapuisto).

YT_YKSITYISET_TARK_MV (ymparisto_ja_terveys:YKSITYISET_TARK_MV)

Vanhan intrakartan yksityistiet (tampere_ora:YKSITYISTIET_OLD)

Yleiskaavan maankäytön erityisominaisuus (tampere_ora:YK_ERITYISOM_ALUE)

Yleiskaavan osa-alueiden erityisominaisuudet liittyvät luonnonympäristön, kulttuuriympäristön, maiseman sekä luonnonvarojen erityisiin arvoihin. Erityisominaisuuksia voivat olla myös osa-alueiden alueidenkäyttöä erityisesti rajoittavat ominaisuudet, kuten melu- tai vaara-alueet, suojavyöhykkeet tai puhdistettava maa-alue.

Yleiskaavan johtomerkintä (tampere_ora:YK_JOHTO)

Yleiskaavaan johtomerkinnällä ilmaistaan yleiskaavassa osoitettu johto tai linja (sähkölinja, sähkökaapeli, maakaasujohto jne.)

HYVÄKSYTTYJEN YLEISKAAVOJEN VARANTO (tampere_ora:YK_KAAVATYOT_HYV_ALUEET_TABLE)

Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään ”Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto”-tietokannasta ne kohteet, joissa yleiskaava on hyväksytty (riippumatta siitä onko hyväksytty kaava lainvoimainen vai ei). Kohde poistuu karttatasolta jos se poistetaan tietokannasta. Kohde voidaan poistaa tietokannasta kun kaikki yleiskaavan mukainen varanto on käytetty.

VIREILLÄ OLEVIEN YLEISKAAVOJEN VARANTO (tampere_ora:YK_KAAVATYOT_VIR_ALUEET_TABLE)

Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään ”Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto”-tietokannasta ne kohteet, joissa yleiskaava on vireillä ja joille arvioidaan yleiskaavassa syntyvän kaavavarantoa. Kohde poistuu karttatasolta jos sen yleiskaavoitus keskeytetään tai perutaan, tai kun yleiskaava hyväksytään. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein.

Yleiskaavaindeksi (tampere_ora:YK_KAAVA_ALUE)

Yleiskaavan kehittämistavoiteviiva (tampere_ora:YK_KEHITTAMISTAVOITE)

Yleiskaavan kehittämistavoitteet liittyvät yleiskaavan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin ja alueidenkäytön periaateratkaisuihin. Kehittämistavoitteiksi voidaan nähdä esim. vaatimukset yhdyskuntarakenteen toimivuudesta, elinympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydestä. Tässä tietokannassa kuvataan yleiskaavaan viivamerkinnällä kuvattuja kehittämistavoitteita, kuten meluntorjuntatarve, kevyen liikenteen yhteystarve, viheryhteystarve jne.

Yleiskaavan kehittämistavoitealue (tampere_ora:YK_KEHITTAMISTAVOITE_ALUE)

Yleiskaavan kehittämistavoitteet liittyvät yleiskaavan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin ja alueidenkäytön periaateratkaisuihin. Kehittämistavoitteiksi voidaan nähdä esim. vaatimukset yhdyskuntarakenteen toimivuudesta, elinympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydestä.

Yleiskaavan liikenteeseen liittyvä kohdemerkintä (tampere_ora:YK_KOHDE_LIIKENNE)

Tampereen yleis- ja osayleiskaavoissa olevat liikenteeseen liittyvät kohdemerkinnät, esim. ylikulku, alikulku, liittymä, pikaraitiotien seisake, pysäköintitalo, venevalkama, uimaranta jne.

Yleiskaavojen rakennusmerkinnät (tampere_ora:YK_KOHDE_RAKENNUKSET)

Yleis- ja osayleiskaavoissa esitetyt maatilan talouskeskukset, asuinrakennukset, lomarakennukset, saunat ja uusien rakennuksien suositeltavat paikat.

Yleiskaavojen suojelukohteet (opendata:YK_KOHDE_SUOJELU)

Yleis- ja osayleiskaavoihin merkityt suojellut, suojeltavaksi tarkoitetut tai merkittävät rakennukset, rakennelmat, muinaisjäännökset, luonnonmuistomerkit, pihapiirit, kasvillisuuskohteet ym. Suojeluluokka on kolmijakoinen: 1=suojeltu, 2=suojeltavaksi tarkoitettu, 3=merkittävä.

Yleiskaavojen suojelukohteet (tampere_ora:YK_KOHDE_SUOJELU)

Yleis- ja osayleiskaavoihin merkityt suojellut, suojeltavaksi tarkoitetut tai merkittävät rakennukset, rakennelmat, muinaisjäännökset, luonnonmuistomerkit, pihapiirit, kasvillisuuskohteet ym. Suojeluluokka on kolmijakoinen: 1=suojeltu, 2=suojeltavaksi tarkoitettu, 3=merkittävä.

Yleiskaavan käyttötarkoitusalueet (tampere_ora:YK_KT_ALUE)

Voimassa olevat yleiskaavan käyttötarkoitusalueet.

Yleiskaavan käyttötarkoitusalueet (tampere_ora:YK_KT_ALUE_VIEW)

Yleiskaavan käyttötarkoitusalueet

Poikkeusluvat (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:YK_POIKKEUS_SUUNN_TARVE_VIEW)

KUVAUS: Poikkeusluvat. Hakemuksen saapumisen ja diaarisoinnin jälkeen kohde viedään tietokantaan, jota täydennetään käsittelyvaiheiden jälkeen. Kentät: PÄÄTÖS lainvoiman saanut;+hyväksytty / -hylätty, tyhjä käsittely kesken NUMERO ei täytetä nykyisin NUMERO_VUOSI - / päätösvuosi VUOSI Hankkeen aloitusvuosi HAKIJA Hakijan nimi KOSA_KYLA Kaupunginosa / maarekisterikylä numeroilla KORTTELI_TILA Korttelin numero / tilan nimi TONTTI_RNO Tontin numero / rekisterinumero TILAN_PA_HA tilan pinta-ala, ei täytetä nykyisin MAARA_ALA x mikäli haetaan tilan määräalalle KAAVA_PVM Hankkeen diaarinumero KAAVA_LAUSUNTO + myönteinen, - kielteinen YLA_PVM Lautakunnan pykälä ja päivämäärä, jossa hanke käsitelty YLA_LAUSUNTO + myönteinen tai - kielteinen lausunto Elylle, joka tekee päätöksen YLA_PAATÖS + myönteinen, - kielteinen YM_PVM Ympäristöministeriön, nykyisin ELYn päätös päivämäärä YM_PAATOS + myönteinen, - kielteinen KHO_PVM Hämeen Hallinto-oikeuden tai Korkeimman hallinto-oikeuden päätöspäivämäärä KHO_PAATOS + myönteinen, - kielteinen POIKKEUS Laki- tai määräys josta poiketaan. Ei täytetä nykyisin ASIA Selitys hankkeesta: 011 omakotitalo, 040 lomarakennus tms. Asemakaava-alueella: poikkeaminen rakennusoikeudesta pääkäyttötarkoituksesta tms. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä GEOMETRIA: Pistemäinen JULKISUUS: Aineisto ei ole julkinen POIKKILEIKKAUS: aineisto on ylläpidossa AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus

Yleiskaavan reittimerkintä (tampere_ora:YK_REITTI)

Yleiskaavaan merkitty ulkoilu- tai kevyen liikenteen reitti

Suunnittelutarvealueet (tampere_ora:YK_SUUNNITTELUTARVEALUE)

Vireillä olevat yleiskaavat (tampere_ora:YK_S_KAAVA_ALUE)

Vireillä olevien yleis- ja osayleiskaavojen aluerajat

YT_OIVATARK_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_OIVATARK_MV)

YT_SEURAAVA_TARK_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_SEURAAVA_TARK_MV)

YT_TARKASTUKSET_ELVA_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_TARKASTUKSET_ELVA_MV)

YT_TARKASTUKSET_TESU_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_TARKASTUKSET_TESU_MV)

YT_TARKASTUKSET_TUPAK_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_TARKASTUKSET_TUPAK_MV)

YT_TILANNE_SPAT (ymparisto_ja_terveys:YT_TILANNE_SPAT)

YT_TS_TOIMINT_04042017_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_TS_TOIMINT_04042017_MV)

YT_TULEVAT_ELVA_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_TULEVAT_ELVA_MV)

YT_TULEVAT_TESU_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_TULEVAT_TESU_MV)

YT_TULEVAT_TUPAK_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_TULEVAT_TUPAK_MV)

YT_VALV_KAHVILAT_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_KAHVILAT_MV)

YT_VALV_KAMPAAMOTARKASTUS_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_KAMPAAMOTARKASTUS_MV)

YT_VALV_KAUNEUSHOITOLAT_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_KAUNEUSHOITOLAT_MV)

YT_VALV_KOSMETOLOGISET_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_KOSMETOLOGISET_MV)

YT_VALV_LEIKKIKENTAT_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_LEIKKIKENTAT_MV)

YT_VALV_LEIPMOTUOTTEET_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_LEIPMOTUOTTEET_MV)

YT_VALV_LIIKUNTATILAT_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_LIIKUNTATILAT_MV)

YT_VALV_PIKARUOKA_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_PIKARUOKA_MV)

YT_VALV_RAVINTOLAT_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_RAVINTOLAT_MV)

YT_VALV_RUOKALEIPA_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_RUOKALEIPA_MV)

YT_VALV_SUURTALOUS_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_SUURTALOUS_MV)

YT_VALV_TUKKUMYYNTI_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_TUKKUMYYNTI_MV)

YT_VALV_VAHMYYNTI_ULKOMYY_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_VAHMYYNTI_ULKOMYY_MV)

YT_VALV_VIENTITUONTI_MV (ymparisto_ja_terveys:YT_VALV_VIENTITUONTI_MV)

Arseenimittauspisteet (tampere_ora:YV_ARSEENIMITTAUSPISTE)

Arseeniriskialueet (opendata:YV_ARSEENIRISKIALUE)

Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Arseeniriskialueet (tampere_ora:YV_ARSEENIRISKIALUE)

Arvokas hyönteisalue (tampere_ora:YV_ARVOKAS_HYONTEISALUE2002)

Attribuuttien metatiedot: http://80.248.161.119/tampere_wfs_geoserver/tampere_ora/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=tampere_ora:YV_ARVOKAS_HYONTEISALUE2002_MD&maxFeatures=50&outputFormat=HTML

Arvokkaat hyönteisalueet (julkinen) (suojellut_alueet:YV_ARVOKAS_HYONTEISALUE2002_VIEW)

Arvokas kasvialue (tampere_ora:YV_ARVOKAS_KASVIALUE2002)

Arvokkaat kasvialueet (julkinen) (suojellut_alueet:YV_ARVOKAS_KASVIALUE2002_VIEW)

Arvokas lepakkoalue (tampere_ora:YV_ARVOKAS_LEPAKKOALUE)

Arvokas lintualue (tampere_ora:YV_ARVOKAS_LINTUALUE2002)

Arvokkaat lintualueet (julkinen) (suojellut_alueet:YV_ARVOKAS_LINTUALUE2002_VIEW)

Avainbiotooppi (tampere_ora:YV_AVAINBIOTOOPPI)

Avainbiotoopit (julkinen) (suojellut_alueet:YV_AVAINBIOTOOPPI_VIEW)

Fluoridiriskialue (tampere_ora:YV_FLUORIDIRISKIALUE)

Järvien ja pienvesien havaintopaikat (tampere_ora:YV_JARVET_NOP)

Järvien vedenlaatu (tampere_ora:YV_JARVI)

Kaivoveden laatu (tampere_ora:YV_KAIVOVESI)

Kaivoveden laatu (tampere_ora:YV_KAIVOVESI_VIEW)

Lajihavainnot (pisteet) (tampere_ora:YV_LAJIHAVAINTO_VIEW_POINT)

Lajihavainnot (alueet) (tampere_ora:YV_LAJIHAVAINTO_VIEW_POLYGON)

Liito-oravalle soveltuva elinympäristö (tampere_ora:YV_LIITO_ORAVAN_ELINYMP)

Luonnonmuistomerkit (tampere_ora:YV_LUONNONMUISTOMERKKI)

Tampereen luonnonmuistomerkit. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Luontopolkureitit (tampere_ora:YV_LUONTOPOLKU)

Tampereen luotopolkureitit. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Luontopolkurastit (tampere_ora:YV_LUONTORASTI)

Tampereen luontopolkurastit. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

Meluesteet (tampere_ora:YV_MELUESTE)

YV_NOP_TULOKSET_VIEW (tampere_ora:YV_NOP_TULOKSET_VIEW)

Luonnonkolot, pöntöt ja risupesät (tampere_ora:YV_PESA)

Pienvedet (tampere_ora:YV_PIENVEDET)

Pienvedet (viiva) (tampere_ora:YV_PIENVEDET_VIEW_LINE)

Pienvedet (pisteet) (tampere_ora:YV_PIENVEDET_VIEW_POINT)

Pienvedet (alueet) (tampere_ora:YV_PIENVEDET_VIEW_POLYGON)

Radonmittauspisteet (tampere_ora:YV_RADONMITTAUS)

Kasvikartoitus - ruutujako (tampere_ora:YV_RUUTU)

Vanhat kaatopaikat (tampere_ora:YV_SAAST_MAA_ALUE)

Tummaverkkoperhosen elinympäristö (tampere_ora:YV_TUMMAVERKON_NIITYT)

Järvien ja pienvesien analyysitulokset (tampere_ora:YV_VESI_ANALYYSI)

Ympäristönsuojelun valvontakohteet (tampere_ora:YV_YMPARISTONSUOJELU)

Yleistetty asemakaavatilanne (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:ak_kaavatilanne)

Yleistetyllä asemakaavatilannekartalla esitetään pääkäyttötarkoitukset

Raitiotiepysäkkien (kehitysvaihe 2015) saavutettavuusvyöhykkeet (liikenneverkot:anal_raitiotie_kehitysv_pysakkien_saavutettavuus_01022016)

Saavutettavuusvyöhykkeet on laskettu pääosin olemassa olevaa kävelytieverkkoa pitkin 2D-tasossa. Merkittävimmät kaavasuunnitelmien tuottamat muutokset verkostoon on pyritty huomioimaan laskennassa (esim. Niemenranta, Santalahti, Matrixin-silta, Hervantajärvi). Analyysin pvm. 1.2.2016. Väestötiedot © Facta-kuntarekisteri, Tampereen kaupunki 2016; työpaikkatiedot © Yritysrekisterin toimipaikkatiedot 2015, Tilastokeskus 2015 ja YKR 2012, TK & SYKE 2016.

Asemakaavoituksen aluejako (palvelut:asemaK)

Avoimet maisematilat (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:avoimet_maisematilat)

Tampereen kantakaupungin avoimet maisematilat -selvitystyössä vuonna 2015 inventoidut ja arvotetut merkittävät avoimet maisematilat. Selvitys on osa EHYT (Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella) työtä. Avoimilla maisematiloilla tarkoitetaan maiseman osaa, jossa katseluetäisyydet muodostuvat pitkiksi, kuten laajat peltoaukeat ja vesialueet. Merkittäviä avoimia maisematiloja tunnistettiin yhteensä 85 kappaletta, joista 31:een on laadittu kohdekortti. Ominaisuustietoina on kohteen nimi ja numero. Merkittävimpiin kohteisiin on linkitetty kohdekortti, joka sisältää kohteen kuvauksen, arvottamisen ja kehittämiseen liittyviä suosituksia. Muihin kohteisiin on linkitetty kohdeluettelo, josta löytyvät kohteiden kehittämissuositukset.

Infra suunniteltu hulevesi (piste) (liikennealueet:infra_suunn_kartta_hulevesi_point)

Infra suunniteltu kadun saneeraus (piste) (liikenneverkot:infra_suunn_kartta_katu_saneeraus_point)

Infra suunniteltu katu (uusi) (liikenneverkot:infra_suunn_kartta_katu_uudet_linestring)

Infra suunniteltu katu uusi (piste) (liikenneverkot:infra_suunn_kartta_katu_uudet_point)

Infra suunniteltu kevytliikenne (liikenneverkot:infra_suunn_kartta_kevytliikenne_linestring)

Infra suunniteltu liikennevalo (piste) (liikennealueet:infra_suunn_kartta_liikennevalot_point)

Infra suunniteltu satama (piste) (liikennealueet:infra_suunn_kartta_satamat_point)

Infra suunniteltu sillat (piste) (liikennealueet:infra_suunn_kartta_sillat_point)

Infra suunniteltu ulkovalaistus (liikennealueet:infra_suunn_kartta_ulkovalaistus_linestring)

Infra suunniteltu ulkovalaistus (piste) (liikennealueet:infra_suunn_kartta_ulkovalaistus_point)

Infran tilat (rakennukset:infran_tilat)

Infran tilat kartalla pisteinä sekä tietoja. Esim. työmaakopit jne. Vastuutaho Infra Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä.

Infran tilat (Infran listalta puuttuneet) (rakennukset:infran_tilat_puuttuneet)

Infran tilat (vuokranantaja muu kuin Tilapalvelut) (rakennukset:infran_tilat_vuokranantaja_muu)

Juupajoen jätevesiverkoston toiminta-alue (ymparisto_ja_terveys:juupajoki_viemariverkoston_toim_alue_linestring)

Katuverkon maatutkaukset (liikennealueet:kartta_katuverkon_maatutkaukset_view)

Katutilanvalvonnan valvontakohteet (liikennealueet:kativa_valvontakohteet_point)

Kemikaalilaitosten konsultointivyöhykkeet (ymparisto_ja_terveys:kemikaalilaitosten_konsultointivyohykkeet_12_7_2016)

Reitittävät kevyen liikenteen väylät (liikenneverkot:kunta_klv)

Suojatiet viivoina (liikenneverkot:kunta_suojatie)

Lievealue (Tampereen kaupunkiseutu) (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:lievealue_tampereen_kaupunkiseutu)

Päätöksen mukaan asemakaava-alueiden läheisyydessä olevilla lievealueilla rakentaminen edellyttää asemakaavaa, eikä suunnittelutarveratkaisuja tulisi myöntää kuin vanhojen kiinteistöjen uudelleen rakentamiseen.

Kantakaupungin liito-oravaselvitys 2016 - Elinympäristöt (kanta_yk2040:liito_oravaselvitys_elinymparistot_polygon)

Tampereen kantakaupungin liito-oravaselvitys 2016 on osa Kantakaupungin yleiskaava 2040 -työtä. Liito-oravaselvitys laadittiin kevään-kesän 2016 aikana. Työn tarkoituksena oli kartoittaa ja selvittää liito-oravien elinympäristöt ja niiden väliset yhteydet Tampereen kantakaupungin alueella. Yleisenä taustana selvitykselle oli tiivistyvä kaupunkirakenne ja maankäytön paineen mukanaan tuomat haasteet liito-oravan, yleisesti viherverkon, ja muun maankäytön yhteensovittaminen. Kartta-aineistossa on esitetty liito-oravalle soveltuvat elinympäristöt ja kulkureitit osa-alueittain. Tarkempi kohdekuvaus aukeaa osa-aluetta klikkaamalla. Karttaselitteet-sivupalkista löytyy elinympäristöjen ja kulkureittien tarkemmat määritelmät.

Kantakaupungin liito-oravaselvitys 2016 - kohdekortti aluejako (kanta_yk2040:liito_oravaselvitys_kohdekortti_aluejako)

Kantakaupungin liito-oravaselvitys 2016 - kulkureitit (kanta_yk2040:liito_oravaselvitys_kulkureitit_polygon)

Tampereen kantakaupungin liito-oravaselvitys 2016 on osa Kantakaupungin yleiskaava 2040 -työtä. Liito-oravaselvitys laadittiin kevään-kesän 2016 aikana. Työn tarkoituksena oli kartoittaa ja selvittää liito-oravien elinympäristöt ja niiden väliset yhteydet Tampereen kantakaupungin alueella. Yleisenä taustana selvitykselle oli tiivistyvä kaupunkirakenne ja maankäytön paineen mukanaan tuomat haasteet liito-oravan, yleisesti viherverkon, ja muun maankäytön yhteensovittaminen. Kartta-aineistossa on esitetty liito-oravalle soveltuvat elinympäristöt ja kulkureitit osa-alueittain. Tarkempi kohdekuvaus aukeaa osa-aluetta klikkaamalla. Karttaselitteet-sivupalkista löytyy elinympäristöjen ja kulkureittien tarkemmat määritelmät.

Raitiotiekatujen yleissuunnitelman Harava-kysely 1/2015 (viiva) (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:masu_raitiotie_harava_palaute1_31082015_line_tm35)

Raitiotiekatujen yleissuunnitelman Harava-kysely 1/2015 (piste) (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:masu_raitiotie_harava_palaute1_31082015_point_tm35)

Raitiotiekatujen yleissuunnitelman Harava-kysely 2/2015 (viiva) (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:masu_raitiotie_harava_palaute2_30112015_line_tm35)

Raitiotiekatujen yleissuunnitelman Harava-kysely 2/2015 (piste) (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:masu_raitiotie_harava_palaute2_30112015_point_tm35)

Raitiotiekatujen Harava-kysely 5/2015 (piste) (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:masu_raitiotie_harava_raitiotiekadut_31052015_point_tm35)

Raitiotiekatujen Harava-kysely 5/2015 (viiva) (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:masu_raitiotie_harava_raitiotiekadut_31582015_line_tm35)

Palvelualueet 2018 (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:palvelualueet_2018_polygon)

Kasvatus- ja opetuspalvelut on organisoitu viiteen kasvatuksen ja opetuksen alueeseen. Alueiden toimintaa tukee kasvatuksen ja opetuksen pedagiogiset palvelut. Kasvatuksen ja opetuksen palvelut järjestetään siten, että toiminnan johtamisessa ja ohjauksessa toteutetaan sujuvan kasvun ja opinpolun periaatetta.

porakaivo (tampere_porakaivo:porakaivo)

Raitiotielinja puolenvaihdoilla (kehitysvaihe 2016_06) (liikenneverkot:raitiotie_kehitysvaihe_keskilinjat_puolenvaihto_2016_06_line)

Raitiotiepysäkkien (kehitysvaihe 2015) 800m etäisyysvyöhyke (liikenneverkot:raitiotie_kehitysvaihe_pysakkien_etaisyysvyohyke800m)

Tampereen raitiotien kehitysvaiheen kaikista (vahvat+pysäkkivaraus) pysäkeistä laskettu 800m etäisyysvyöhyke. 800m etäisyysvyöhykettä käytetään myös raitiotiehankkeen vaikutusten arvioinnissa ns. välittömänä raitiotien vaikutusalueena.

Raitiotiepysäkit (kehitysvaihe 2016) (liikenneverkot:raitiotie_kehitysvaihe_pysakkien_keskipisteet_2016_point)

Raitiotiepysakkien tilavaraukset (kehitysvaihe 2016_06) (liikenneverkot:raitiotie_kehitysvaihe_pysakkien_tilavaraukset_2016_06_line)

Raitiotiepysakkien tilavaraukset (kehitysvaihe 2016) (liikenneverkot:raitiotie_kehitysvaihe_pysakkien_tilavaraukset_2016_linestring)

Raitiotielinja (kehitysvaihe 2016) (liikenneverkot:raitiotie_kehitysvaihe_raiteiden_keskilinja_2016_linestring)

Raitiotien etäisyysvyöhykkeet (vaikutusten arviointi 2016) (liikenneverkot:raitiotie_vaikutusten_arviointi_2016_etaisyysvyohykkeet)

Raitiotiepysäkkien (vaikutusten arviointi 2016) saavutettavuusvyöhykkeet (liikenneverkot:raitiotie_vaikutusten_arviointi_2016_saavutettavuusvyohykkeet)

Saavutettavuusvyöhykkeet on laskettu pääosin olemassa olevaa kävelytieverkkoa pitkin 2D-tasossa. Merkittävimmät kaavasuunnitelmien tuottamat muutokset verkostoon on pyritty huomioimaan laskennassa (esim. Niemenranta, Santalahti, Matrixin-silta, Hervantajärvi). Analyysi on tehty ArcGIS-ohjelmalla. Polygonin muodostuksen asetukset: Polygon type: Generalized, Trim Polygons: 100 meters, Merge polygons by break value, Create Rings. Analyysin pvm. 9.6.2016.

Raitiotielinja keskusta - Hervanta/ TAYS puoltenvaihdoilla (joukkoliikenne:raitiotielinja_keskusta_hervanta_tays_puoltenvaihdoilla)

Raitiotien ensimmäisen vaiheen (keskusta-Hervanta/TAYS) molempien suuntien keskilinjat. Aineistosta löytyvät ratalinjat ja puolenvaihtopaikat viiva-aineistona.

Raitiotielinja keskusta - Lentavanniemi alustava (joukkoliikenne:raitiotielinja_keskusta_lentavanniemi_alustava)

Raitiotiepysäkit keskusta - Hervanta / TAYS (joukkoliikenne:raitiotiepysakit_keskusta_hervanta_tays)

Raitiotien ensimmäisen vaiheen (keskusta-Hervanta/TAYS) pysäkit pisteaineistona. Aineistosta löytyvät liikennöitävät pysäkit, pysäkkivaraukset ja vaihtopysäkit.

Raitiotiepysäkit keskusta - Lentävänniemi alustava (joukkoliikenne:raitiotiepysakit_keskusta_lentavanniemi_alustava)

Raitiotielinjan keskusta-Lentävänniemi alustavat pysäkit pisteaineistona. Aineisto päivittyy suunnittelun edetessä. Lentävänniemen linjan rakentamisesta ei ole vielä päätöstä. Päätöksen tekee kaupunginvaltuusto. Raitiotien toinen osa on alustavasti tarkoitus rakentaa vuosina 2021–2024.

Suojatiet alueina (liikenneverkot:suojatiet_polygon)

Suunnittelu ja rakentamiskohteet - Sillat (liikennealueet:suun_ja_rak_kohteet_sillat_point)

Tilapalveluiden tilat (omassa käytössä) (rakennukset:tilapalveluiden_tilat_omassa_kaytossa)

Tilastokeskuksen toimipaikkatiedot seutu (päivitys 8/2017) (yritykset:tk_toimipaikat_8_2017_tm35_seutu)

Ulkovalaistuskeskukset (liikennealueet:uv_keskukset_point)

Väestösuunnite 2017-2040 1-v tiedot (tilastointiyksikot:vaestosuunnite_2017_2040)

Väestösuunnite 2017-2040 alueet (tilastointiyksikot:vaestosuunnite_2017_2040_alueet)

VAK - huomiointivyöhykkeet (ymparisto_ja_terveys:vak_huomiointivyohykkeet_view)

Viinikan järjestelyratapiha on liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) nimeämä vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) ratapiha. Riskianalyysin perusteella on määritetty eri suuruisten VAK -onnettomuuksien aiheuttama kokonaisriskitaso järjestelyratapihan ympäristössä. Oranssilla värillä olevalla alueella todennäköisyys altistua hengenvaarallisille olosuhteille on kohonnut. Keltaisella esitetyllä alueella on kohonnut todennäköisyys altistua pysyvälle haitalle.

yleisten_alueiden_suunnitelma_arkisto_point_donna_view (aluesuunnittelu_ja_rajoitukset:yleisten_alueiden_suunnitelma_arkisto_point_donna_view)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.