Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Työ- ja elinkeinoministeriön kaivosrekisterin kartta-aineisto

8 3 5
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Maankäyttö, Mineraalivarat
Fees
Aineisto on maksuton
Access constraints
Aineistoa ei saa julkaista ilman TEM:n lupaa eikä sitä saa myydä tai muulla tavalla luovuttaa. Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole vastuuta aineiston käytöstä aiheutuneista seurauksista. Mikäli aineistossa on huomautettavaa, aineiston käyttäjää pyydetään ilmoittamaan siitä aineiston ylläpitäjälle.
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) (unverified)

Contact information:

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Työ- ja elinkeinoministeriö, Kirjaamo/Kaivosasiat, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO,

Email: 

Phone: +358 010 60 40011

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) toimii voimassa olevan kaivoslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. TEM ratkaisee kaivoslain mukaisia oikeuksia koskevat hakemukset sekä ylläpitää kaivosrekisteriä. Aineistoa päivitetään jatkuvasti ja se julkaistaan kahden kolmen viikon välein. Kaivosrekisterin kartta-aineisto sisältää seuraavat aineistokokonaisuudet: kaivospiirit, valtaukset ja varaukset. Kussakin aineistossa on kolme karttatasoa: hakemukset, voimassaolevat lupa-alueet sekä karenssissa olevat lupa-alueet.

Available map layers (9)

Karenssissa olevat varaukset (0)

Kaivosrekisterin karenssissa olevien varausten kartta-aineisto sisältää karenssissa olevien varausten perustiedot ja rajat.

Varaushakemukset (1)

Kaivosrekisterin varaushakemusten kartta-aineisto sisältää varaushakemusten perustiedot ja rajat.

Voimassa olevat varaukset (2)

Kaivosrekisterin varausten kartta-aineisto sisältää voimassa olevien varausten perustiedot ja rajat.

Karenssissa olevat valtaukset (3)

Kaivosrekisterin karenssissa olevien valtausten kartta-aineisto sisältää karenssissa olevien valtausten perustiedot ja rajat.

Valtaushakemukset (4)

Kaivosrekisterin valtaushakemusten kartta-aineisto sisältää valtaushakemusten perustiedot ja rajat.

Voimassa olevat valtaukset (5)

Kaivosrekisterin valtausten kartta-aineisto sisältää voimassa olevien valtausten perustiedot ja rajat. Aineisto sisältää myös kullanhuuhdontaan liittyvien valtasuten tiedot.

Karenssissa olevat kaivospiirit (6)

Kaivosrekisterin karenssissa olevien kaivospiirien kartta-aineisto sisältää karenssissa olevien kaivospiirien perustiedot ja rajat.

Kaivospiirihakemukset (7)

Kaivosrekisterin kaivospiirihakemusten kartta-aineisto sisältää kaivospiirihakemusten perustiedot ja rajat.

Voimassa olevat kaivospiirit (8)

Kaivosrekisterin kaivospiirien kartta-aineisto sisältää voimassa olevien kaivospiirien perustiedot ja rajat. Aineisto sisältää myös kullanhuuhdontaan liittyvien kaivospiirien tiedot.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.