Logica

tampere:tampere_meta_tm35 tampere:tampere_ik46_gk24 tampere:tampere_vkartta_gk24
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Data provider

Logica (unverified)

Contact information:

Arto Jantunen

Logica

Email: 

Ads by Google

A compliant implementation of WMS 1.1.1 plus most of the SLD 1.0 extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS

Available map layers (20)

Tampere Ilmakuva (1946) GK24 (tampere:tampere_ik46_gk24)

Generated from tampere_ik46_gk24

Tampere Ilmakuva (1956) GK24 (tampere:tampere_ik56_gk24)

Tampere ilmakuva 1956 GK24

Tampere Ilmakuva (1966) GK24 (tampere:tampere_ik66_gk24)

Generated from tampere_ik66_gk24

Tampere Ilmakuva (1995) GK24 (tampere:tampere_ik95_gk24)

Generated from tampere_ik95_gk24

Tampere Ilmakuva (2006) GK24 (tampere:tampere_ik06_gk24)

Generated from tampere_ik06_gk24

Tampere Ilmakuva (2011) GK24 (tampere:tampere_ik2011_gk24)

Generated from tampere_ik2011_gk24

Tampere Ilmakuva Länsi (2012) GK24 (tampere:tampere_ik2012_gk24)

Tampere ilmakuva 2012

Tampere ajantasa-asemakaava GK24 (tampere:tampere_kaavat_gk24)

Tampereen ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään vektorimuodossa. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on Tampereen koordinaatisto. Saatavissa WMS-palveluna.

Tampere ajantasa-asemakaava TM35 (tampere:tampere_kaavat_tm35)

Tampereen ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään vektorimuodossa. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on Tampereen koordinaatisto. Saatavissa WMS-palveluna.

Tampere kantakartta GK24 (tampere:tampere_meta_gk24)

Tampereen kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvauksien, maastomittauksien ja kiinteistötoimitusten sekä rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja tunnisteet, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen, runkopisteet sekä muut kohteet. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on Tampere koordinaatisto. Saatavissa WMS-palveluna.

Tampere kantakartta TM35 (tampere:tampere_meta_tm35)

Tampereen kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvauksien, maastomittauksien ja kiinteistötoimitusten sekä rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja tunnisteet, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen, runkopisteet sekä muut kohteet. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on Tampere koordinaatisto. Saatavissa WMS-palveluna.

Tampere opaskartta GK24 (tampere:tampere_okartta_gk24)

Opaskartta on yleistetty karttatuote, jonka ylläpitomittakaava on 1:20 000. Kartan alue kattaa koko Tampereen kantakaupungin. Kartta sisältää mm. seuraavat tiedot: nimistö, kadut, tiet ja rautatieyhteydet, julkiset rakennukset, kerrostaloalueet, pientaloalueet, teollisuusalueet, viheralueet, metsä- ja peltoalueet sekä kunnan rajat. Lisäksi kartassa on esitetty kaupunginosien ja osa-alueiden nimet sekä joitakin nähtävyyksiä. Aineistoa päivitetään jatkuvasti. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on Tampereen koordinaatisto ja sitä ylläpidetään sähköisesti vektorimuodossa. Saatavissa WMS-palveluna.

Tampere opaskartta TM35 (tampere:tampere_okartta_tm35)

Opaskartta on yleistetty karttatuote, jonka ylläpitomittakaava on 1:20 000. Kartan alue kattaa koko Tampereen kantakaupungin. Kartta sisältää mm. seuraavat tiedot: nimistö, kadut, tiet ja rautatieyhteydet, julkiset rakennukset, kerrostaloalueet, pientaloalueet, teollisuusalueet, viheralueet, metsä- ja peltoalueet sekä kunnan rajat. Lisäksi kartassa on esitetty kaupunginosien ja osa-alueiden nimet sekä joitakin nähtävyyksiä. Aineistoa päivitetään jatkuvasti. Aineisto ylläpidetään sähköisesti vektorimuodossa. Saatavissa WMS-palveluna.

Tampere tonttijaot GK24 (tampere:tampere_tonttijaot_gk24)

Tampere tonttijaot

Tampere tonttijaot TM35 (tampere:tampere_tonttijaot_tm35)

Generated from tampere_tonttijaot_tm35

Tampere virastokartta GK24 (tampere:tampere_vkartta_gk24)

Tampere virastokartta

Tampere virastokartta TM35 (tampere:tampere_vkartta_tm35)

Generated from tampere_vkartta_tm35

Tampere yleiskartta GK24 (tampere:tampere_ykartta_gk24)

Tampere yleiskartta

Tampere yleiskartta TM35 (tampere:tampere_ykartta_tm35)

Tampere yleiskartta TM35

Tampereen Ilmakuva (2012) GK24 (tampere:tampere_ik2012_kanta_gk24)

Tampereen ilmakuva 2012. Sijainti epätarkka.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.