SGU - Sveriges geologiska undersökning…

inspire:AM.WaterBodyForWFD SE.GOV.SGU.BALLAST.MORANFOREKOMSTER sgi:SE.GOV.SGI.FOREKOMST_STRANDEROSION
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Data provider

SGU - Sveriges geologiska undersökning (Geological Survey of Sweden - SGU) (unverified)

Contact information:

Kundservice (Customer Services)

SGU - Sveriges geologiska undersökning (Geological Survey of Sweden - SGU)

Postal:
Box 670, SE-751 28 Uppsala, Sverige

Email: 

Phone: +4618179000

Ads by Google

SGUs publika WMS-tjänster (OGC och INSPIRE)

Available map layers (341)

AM.Grundvattenförekomster (inspire:AM.WaterBodyForWFD)

v_WFD

GE.Hydrogeologi, Akviklud (inspire:GE.Aquiclude.SGU.Hydrogeology)

v_aquiclude

GE.Hydrogeologi, Akvifer i berggrund (typ av akvifer) (inspire:GE.Aquifer.SGU.Hydrogeology.Bedrock.AquiferType)

v_aquifer_bedrock

GE.Hydrogeologi, Akvifer i berggrund (typ av medium) (inspire:GE.Aquifer.SGU.Hydrogeology.Bedrock.MediaType)

v_aquifer_bedrock

GE.Hydrogeologi, Akvifer i jordlager (typ av akvifer) (inspire:GE.Aquifer.SGU.Hydrogeology.Unconsolidated.AquiferType)

v_aquifer_unconsolidated

GE.Hydrogeologi, Akvifer i jordlager (typ av medium) (inspire:GE.Aquifer.SGU.Hydrogeology.Unconsolidated.MediaType)

v_aquifer_unconsolidated

GE.Hydrogeologi, Akvifersystem i berggrund (inspire:GE.Aquifersystems.SGU.Hydrogeology.Bedrock)

v_aquifersystem_bedrock

GE.Hydrogeologi, Akvifersystem i jordlager (inspire:GE.Aquifersystems.SGU.Hydrogeology.Unconsolidated)

v_aquifersystem_unconsolidated

GE.Berggrund 1:1000000, Förkastningar (inspire:GE.GeologicFault.SGU.Bedrock_1M)

v_sheardisplacement_bedrock_1000000

GE.Berggrund 1:50000-1:250000, Förkastningar (inspire:GE.GeologicFault.SGU.Bedrock_50K-250K)

v_fault_bedrock_50_250

GE.Berggrund 1:50000-1:250000, Veck (inspire:GE.GeologicFold.SGU.Bedrock_50K-250K)

v_fold_bedrock_50_250

GE.Berggrund 1:000000, Geologisk enhet ålder (linjer) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.Bedrock_1M.Age.Line)

v_geologicunit_bedrock_1000000_line

GE.Berggrund 1:000000, Geologisk enhet ålder (ytor) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.Bedrock_1M.Age.Polygon)

v_geologicunit_bedrock_1000000_poly

GE.Berggrund 1:000000, Geologisk enhet litologi (linjer) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.Bedrock_1M.Lithology.Line)

v_geologicunit_bedrock_1000000_line

GE.Berggrund 1:000000, Geologisk enhet litologi (ytor) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.Bedrock_1M.Lithology.Polygon)

v_geologicunit_bedrock_1000000_poly

GE.Berggrund 1:50000-1:250000, Geologisk enhet ålder (linjer) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.Bedrock_50K-250K.Age.Line)

v_geologicunit_bedrock_50_250_line

GE.Berggrund 1:50000-1:250000, Geologisk enhet ålder (ytor) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.Bedrock_50K-250K.Age.Polygon)

v_geologicunit_bedrock_50_250_poly

GE.Berggrund 1:50000-1:250000, Geologisk enhet litologi (linjer) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.Bedrock_50K-250K.Lithology.Line)

v_geologicunit_bedrock_50_250_line

GE.Berggrund 1:50000-1:250000, Geologisk enhet litologi (ytor) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.Bedrock_50K-250K.Lithology.Polygon)

v_geologicunit_bedrock_50_250_poly

GE.Jordarter 1:1 miljon, Geologisk enhet ålder (ytor) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.SurficialGeology_1M.Age.Polygon)

v_geologicunit_surficial_1000000_poly

GE.Jordarter 1:1 miljon, Geologisk enhet litologi (ytor) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.SurficialGeology_1M.Lithology.Polygon)

v_geologicunit_surficial_1000000_poly

GE.Jordarter 1:200 000, Geologisk enhet ålder (ytor) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.SurficialGeology_200K.Age.Polygon)

v_geologicunit_surficial_200_poly

GE.Jordarter 1:200 000, Geologisk enhet litologi (ytor) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.SurficialGeology_200K.Lithology.Polygon)

v_geologicunit_surficial_200_poly

GE.Jordarter 1:250 000, Geologisk enhet ålder (ytor) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.SurficialGeology_250K.Age.Polygon)

v_geologicunit_surficial_250_poly

GE.Jordarter 1:250 000, Geologisk enhet litologi (ytor) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.SurficialGeology_250K.Lithology.Polygon)

v_geologicunit_surficial_250_poly

GE.Jordarter 1:25 000 - 1:100 000, Geologisk enhet ålder (linjer) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.SurficialGeology_25K-100K.Age.Line)

v_geologicunit_surficial_25_100_line

GE.Jordarter 1:25 000 - 1:100 000, Geologisk enhet ålder (punkter) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.SurficialGeology_25K-100K.Age.Point)

v_geologicunit_surficial_25_100_point

GE.Jordarter 1:25 000 - 1:100 000, Geologisk enhet ålder (ytor) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.SurficialGeology_25K-100K.Age.Polygon)

v_geologicunit_surficial_25_100_poly

GE.Jordarter 1:25 000 - 1:100 000, Geologisk enhet litologi (linjer) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.SurficialGeology_25K-100K.Lithology.Line)

v_geologicunit_surficial_25_100_line

GE.Jordarter 1:25 000 - 1:100 000, Geologisk enhet litologi (punkter) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.SurficialGeology_25K-100K.Lithology.Point)

v_geologicunit_surficial_25_100_point

GE.Jordarter 1:25 000 - 1:100 000, Geologisk enhet litologi (ytor) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.SurficialGeology_25K-100K.Lithology.Polygon)

v_geologicunit_surficial_25_100_poly

GE.Jordarter 1:750 000, Geologisk enhet ålder (ytor) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.SurficialGeology_750K.Age.Polygon)

v_geologicunit_surficial_750_poly

GE.Jordarter 1:750 000, Geologisk enhet litologi (ytor) (inspire:GE.GeologicUnit.SGU.SurficialGeology_750K.Lithology.Polygon)

v_geologicunit_surficial_750_poly

GE.Hydrogeologi, Grundvattenmagasin i berggrund (inspire:GE.Groundwaterbody.SGU.Hydrogeology.Bedrock)

v_groundwaterbody_bedrock

GE.Hydrogeologi, Grundvattenmagasin i jordlager (inspire:GE.Groundwaterbody.SGU.Hydrogeology.Unconsolidated)

v_groundwaterbody_unconsolidated

GE.Hydrogeologi, Källor (inspire:GE.HydrogeologicalObjectNatural.Spring.SGU.Hydrogeology)

v_hydrogeologicalobjectnatural_spring

Basmetaller (Base metals) (inspire:MR.CommodityBaseMetals)

commodityresource_basemetal_vy

Byggråmaterial (Building raw materials, dimensionstones) (inspire:MR.CommodityBuildingMaterials)

commodityresource_buildingmaterial_vy

Keramiska och eldfasta mineral (Ceramic and refractory minerals) (inspire:MR.CommodityCeramic)

commodityresource_ceramic_vy

Mineral för kemisk användning (Minerals for chemical use) (inspire:MR.CommodityChemicalUse)

commodityresource_chemical_vy

Energimetaller eller - mineral (Energetic metals or minerals) (inspire:MR.CommodityEnergy)

commodityresource_energy_vy

Industrimineral (Speciality and other industrial rocks and minerals) (inspire:MR.CommodityIndustrialMinerals)

commodityresource_industrial_vy

Järn och ferrolegeringsmetaller (Iron and ferro-alloy metals) (inspire:MR.CommodityIronMetals)

commodityresource_ironferroalloy_vy

Ädelstenar och halvädelstenar (Precious and semi-precious gemstones) (inspire:MR.CommodityPreciousGemstones)

commodityresource_preciousgemstones_vy

Ädelmetaller (Precious metals) (inspire:MR.CommodityPreciousMetals)

commodityresource_preciousmetals_vy

Special- och sällsynta metaller (Speciality and rare metales) (inspire:MR.CommodityRareMetals)

commodityresource_raremetals_vy

Gruvor (Mine) (inspire:MR.Mine)

mineview_vy

Mineralförkomster (MineralOccurence) (inspire:MR.MineralOccurence)

mineraloccurrenceview_vy

Gruvaktivitet (MiningActivity) (inspire:MR.MiningActivity)

miningactivityview_vy

Gruvavfall (MiningWaste) (inspire:MR.MiningWaste)

miningwasteview_vy

Bearbetningsanläggning (ProcessingPlant) (inspire:MR.ProcessingPlant)

processingplantview_vy

Förekoemst av starnderosion (sgi:SE.GOV.SGI.FOREKOMST_STRANDEROSION)

sgi_stranderosion_forekomst

Förutsättningar för starnderosion (sgi:SE.GOV.SGI.FORUTSATTNING_STRANDEROSION)

sgi_stranderosion_forutsattn

Skredrisker, Götaälvdal (sgi:SE.GOV.SGI.SKREDRISKER_GOTAALVDALEN)

sgi_gaupublic_dagensrisker

Bergets ålder, isotopanalyser (berg:SE.GOV.SGU.ALDER.1M)

aldr_alder_vy

Gravimetri, analoga data (fysik:SE.GOV.SGU.ANALOG_GRAVIMETRY.250K)

Grav_analog_020326_region

IP, analoga data (fysik:SE.GOV.SGU.ANALOG_IP.250K)

Ip_analog_020326_region

Magnetfält, analoga data (fysik:SE.GOV.SGU.ANALOG_MAGNETIC_FIELD.250K)

Mag_analog_020326_region

Slingram, analoga data (fysik:SE.GOV.SGU.ANALOG_SLINGRAM.250K)

slingram_analog_020326_region

VLF, analoga data (fysik:SE.GOV.SGU.ANALOG_VLF.250K)

VLF_analog_020326_region

Aktivitetsindex (berg:SE.GOV.SGU.BALLAST.AKTIVITETSINDEX)

petr_spk_vy

Bergförekomster, översiktlig inventering (jord:SE.GOV.SGU.BALLAST.BERGFOREKOMSTER)

grus_berg_vy

Bergkvalitetsklassning för betong (berg:SE.GOV.SGU.BALLAST.BERGKVALITET_BETONG)

bekv_bkvb_vy

Bergkvalitet (berg:SE.GOV.SGU.BALLAST.BERGKVALITET_HALLAR_VY)

bergkvalitet_hallar_vy, lagret tas bort och ersätts med lagren SE.GOV.SGU.BALLAST.BERGKVALITET_JARNVAG SE.GOV.SGU.BALLAST.BERGKVALITET_BETONG SE.GOV.SGU.BALLAST.BERGKVALITET_VAG

Bergkvalitetsklassning för järnväg (berg:SE.GOV.SGU.BALLAST.BERGKVALITET_JARNVAG)

bekv_bkvj_vy

Bergkvalitet, täckningsområde (berg:SE.GOV.SGU.BALLAST.BERGKVALITET_TACKNING)

bekv_kartform_vy

Bergkvalitetstäckning (berg:SE.GOV.SGU.BALLAST.BERGKVALITET_TACKNING_VY)

bergkvalitet_vy, lagret tas bort och ersätts av SE.GOV.SGU.BALLAST.BERGKVALITET_TACKNING

Bergkvalitetsklassning för väg (berg:SE.GOV.SGU.BALLAST.BERGKVALITET_VAG)

bekv_bkvv_vy

Glimmerhalt (berg:SE.GOV.SGU.BALLAST.GLIMMERHALT)

blab_tslp_vled_vy

Grundvattenmagasin (mininfo:SE.GOV.SGU.BALLAST.GRUNDVATTENMAGASIN_VY)

grundvattenmagasin_vy

Grusförekomster, materialsammansättning (jord:SE.GOV.SGU.BALLAST.GRUSFOREKOMSTER)

grus_grus_vy

Grusförekomster, naturvärdesklass - geovetenskapligt värde (jord:SE.GOV.SGU.BALLAST.GRUSFOREKOMSTER_NVKLASS)

grus_grus_nklass_vy

Grusförekomster naturvärdesklass (jord:SE.GOV.SGU.BALLAST.GRUSFOREKOMSTER_NVKLASS_VY)

grusforekomster_nklass_vy, lagret tas bort och ersätts med jord:SE.GOV.SGU.BALLAST.GRUSFOREKOMSTER_NVKLASS

Grusförekomster (jord:SE.GOV.SGU.BALLAST.GRUSFOREKOMSTER_VY)

grusforekomster_vy, lagret tas bort och ersätts med jord:SE.GOV.SGU.BALLAST.GRUSFOREKOMSTER

Moränförekomster (jord:SE.GOV.SGU.BALLAST.MORANFOREKOMSTER)

grus_moran_vy

Moränförekomster (jord:SE.GOV.SGU.BALLAST.MORANFOREKOMSTER_VY)

moranforekomster_vy, lagret tas bort och ersätts med jord:SE.GOV.SGU.BALLAST.MORANFOREKOMSTER

Täkter (berg:SE.GOV.SGU.BALLAST.TAKTER)

gpro_taktprod_vy

Tekniska analyser (berg:SE.GOV.SGU.BALLAST.TEKNISKA_ANALYSER)

blab_tekniska_analyser_vy

Tekniska analyser (mininfo:SE.GOV.SGU.BALLAST.TEKNISKA_ANALYSER_VY)

tekniska_analyser_vy, lagret tas bort och ersätts med berg:SE.GOV.SGU.BALLAST.TEKNISKA_ANALYSER

Bergartsetikett (berg:SE.GOV.SGU.BERG.BERGARTSETIKETT.50K)

bmod_bergartsetikett_vy

Bergartsrollsymbol (berg:SE.GOV.SGU.BERG.BERGARTSROLLSYMBOL.50K)

bmod_bergartsrollsymbol_vy

Deformationszon, linje (berg:SE.GOV.SGU.BERG.DEFORMATIONSZON.50K)

bmod_deformationszon_linje_vy

Lokal deformationszon, linje (berg:SE.GOV.SGU.BERG.DEFORMATIONSZON_LOK.50K)

bmod_deformationszon_linje_lok_vy

Regional deformationszon, linje (berg:SE.GOV.SGU.BERG.DEFORMATIONSZON_REG.50K)

bmod_deformationszon_linje_reg_vy

Geologisk enhet, linje (berg:SE.GOV.SGU.BERG.GEOLOGISK_ENHET.LINJE.50K)

bmod_geologisk_enhet_linje_vy

Geologisk enhet, yta (berg:SE.GOV.SGU.BERG.GEOLOGISK_ENHET.YTA.50K)

bmod_geologisk_enhet_yta_vy

Geologisk enhet, yta (överbeteckningar) (berg:SE.GOV.SGU.BERG.GEOLOGISK_ENHET.YTA_OVERBETECKNING.50K)

bmod_geologisk_enhet_yta_ovb_vy

Grundämnesetikett (berg:SE.GOV.SGU.BERG.GRUNDAMNESETIKETT.50K)

bmod_grundamnesetikett_vy

Häll, punkt (berg:SE.GOV.SGU.BERG.HALL_PUNKT.50K)

bmod_hall_punkt_vy

Häll, yta (berg:SE.GOV.SGU.BERG.HALL_YTA.50K)

bmod_hall_yta_vy

Impaktstruktur (berg:SE.GOV.SGU.BERG.IMPAKTSTRUKTUR.50K)

bmod_impaktstruktur_vy

Isolinje (berg:SE.GOV.SGU.BERG.ISOLINJE.50K)

bmod_isolinje_vy

Täckningsområde med information om karttyp (berg:SE.GOV.SGU.BERG.KARTERINGSOMRADE.50K)

bmod_karttyp_vy

Linjärstruktur med stupningssiffra (berg:SE.GOV.SGU.BERG.LINJARSTRUKTUR.50K)

bmod_strukturmatningssymbol_lin_vy

Litotektonisk enhet (berg:SE.GOV.SGU.BERG.LITOTEKTONISK_ENHET.50K)

bmod_litotektonisk_enhet_vy

Mineraletikett (berg:SE.GOV.SGU.BERG.MINERALETIKETT.50K)

bmod_mineraletikett_vy

Planstruktur med stupningssiffra (berg:SE.GOV.SGU.BERG.PLANSTRUKTUR.50K)

bmod_strukturmatningssymbol_plan_vy

Strukturell formlinje (berg:SE.GOV.SGU.BERG.STRUKTURELL_FORMLINJE.50K)

bmod_strukturell_formlinje_vy

Symbol utan stupningssiffra (berg:SE.GOV.SGU.BERG.STRUKTURSYMBOL.50K)

bmod_strukturmatningssymbol_ustup_vy

Struktur- textursymbol (berg:SE.GOV.SGU.BERG.STRUKTUR_TEXTURSYMBOL.50K)

bmod_struktur_textursymbol_vy

Struktur- textursymbol, riktad (berg:SE.GOV.SGU.BERG.STRUKTUR_TEXTURSYMBOL_RIKTAD.50K)

bmod_strukt_textsymbol_riktad_vy

Svaghetszoner, tolkade linjer (berg:SE.GOV.SGU.BERG.SVAGHETSZON)

svaghetszon_vy

Veck (berg:SE.GOV.SGU.BERG.VECK.50K)

bmod_veck_vy

Berggrundsytor (berg:SE.GOV.SGU.BERGGRUND_NA10)

na10_brgy_vy

Deformationszoner (berg:SE.GOV.SGU.BERGGRUND_NA10_DFZ)

na10_defz_vy

Berggrundslinjer (berg:SE.GOV.SGU.BERGGRUND_NA10_LINJER)

na10_brgl_vy

Landyta (bg:SE.GOV.SGU.BG_LANDYTA)

UND10_LAND_Y

Biogeokemi - koppar (mininfo:SE.GOV.SGU.BIOGEOKEMI_CU.250K)

mapservice_cu_sgu_bio_vy

Borrkärnor, borrkärnearkiv (berg:SE.GOV.SGU.BORRKARNOR.ARKIV.250K)

bhreg_vy

Borrkärnor, samlingar (berg:SE.GOV.SGU.BORRKARNOR.SAMLINGAR.250K)

saml_stuff

Skannade borrkärnor (berg:SE.GOV.SGU.BORRKARNOR.SKANNADE)

bhreg_scanning_vy, 2017-09-20 (3 attr borttagna)

Brunnar (grundvatten:SE.GOV.SGU.BRUNNAR.250K)

bark_brunnar_vy

Gravimetri, digitala data (fysik:SE.GOV.SGU.DIGITAL_GRAVIMETRY.250K)

digital_gravity_polygon_region

IP, digitala data (fysik:SE.GOV.SGU.DIGITAL_IP.250K)

digital_ip_polygon_region

Magnetfält, digitala data (fysik:SE.GOV.SGU.DIGITAL_MAGNETIC_FIELD.250K)

digital_mag_polygon_region

Slingram, digitala data (fysik:SE.GOV.SGU.DIGITAL_SLINGRAM.250K)

digital_slingram_polygon_region

VLF, digitala data (fysik:SE.GOV.SGU.DIGITAL_VLF.250K)

digital_vlf_polygon_region

Förorenade områden (misc:SE.GOV.SGU.FORORENADE_OMRADEN_VY)

fororenade_omraden_vy

Aktsamhetsområden - Efterarbetad lutningsanalys (misc:SE.GOV.SGU.FORUTSATTNING_SKRED_FINKORNING_JORDART)

skred_forutsattning_finjord_vy

Täckningsområde med information om karttyp (misc:SE.GOV.SGU.FORUTSATTNING_SKRED_FINKORNING_JORDART.TACKNINGSKARTA)

skred_forutsattning_finjord_kartform_vy

Förutsättning för skred i finkornig jordart, strandnära (misc:SE.GOV.SGU.FORUTSATTNING_SKRED_FINKORNING_JORDART_STRANDNARA)

skred_forutsattning_finjord_strand_vy

Geologiska sevärdheter, fotografier (gs:SE.GOV.SGU.GEOSEV.FOTOGRAFI)

fotografier_vy

Geologiska sevärdheter, punkt (gs:SE.GOV.SGU.GEOSEV.SEVARDHET_PUNKT)

sevardheter_vy

Grundvattenkapacitet i berggrunden (grundvatten:SE.GOV.SGU.GRUNDVATTEN.BERG.1M)

hyna_bkap_vy

Grundvattenkapacitet i jordlagren (grundvatten:SE.GOV.SGU.GRUNDVATTEN.JORD.1M)

hyna_jkap_vy

Månadskarta (grundvatten:SE.GOV.SGU.GRUNDVATTEN.MANADSKARTA)

grvn_smam_vy

Månadskartan, små magasin (grundvatten:SE.GOV.SGU.GRUNDVATTEN.MANADSKARTAN_SMA_MAGASIN)

Bheöver TIME=YYYY-MM-15 (15e varje månad)

Månadskartan, stora magasin (grundvatten:SE.GOV.SGU.GRUNDVATTEN.MANADSKARTAN_STORA_MAGASIN)

niva_stora_magasin

Grundvattnets sårbarhet, endast sårbara områden (grundvatten:SE.GOV.SGU.GRUNDVATTEN.SARBARHET_3KL)

grundvattnets_sarbarhet_prio_vy

Grundvattnets sårbarhet, samtliga klasser (grundvatten:SE.GOV.SGU.GRUNDVATTEN.SARBARHET_7KL)

grundvattnets_sarbarhet_vy

Underlag jordartskartor (grundvatten:SE.GOV.SGU.GRUNDVATTEN.SARBARHET_TACKNING)

grundvattnets_sarbarhet_kartform_vy

Aktiva mätstationer (grundvatten:SE.GOV.SGU.GRUNDVATTENNIVA_STN)

grvn_niva_stninfo_aktiv_vy

Inaktiva mätstationer (grundvatten:SE.GOV.SGU.GRUNDVATTENNIVA_STN_INAKTIVA)

grvn_niva_stninfo_inaktiv_vy

Grundvattendelare J1 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENDELARE_J1)

hmag_vdel_p1_vy

Grundvattendelare J2 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENDELARE_J2)

hmag_vdel_p2_vy

Grundvattendelare S1 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENDELARE_S1)

hmag_vdel_p4_vy

Grundvattendelare S3 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENDELARE_S3)

hmag_vdel_p6_vy

Grundvattenmagasin J1 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_J1)

hmag_gmag_geom_p1_vy

Grundvattenmagasin J2 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_J2)

hmag_gmag_geom_p2_vy

Grundvattenmagasin J3 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_J3)

hmag_gmag_geom_p3_vy

Grundvattenmagasin S1 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_S1)

hmag_gmag_geom_p4_vy

Grundvattenmagasin S2 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_S2)

hmag_gmag_geom_p5_vy

Grundvattenmagasin S3 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENMAGASIN_S3)

hmag_gmag_geom_p6_vy

Grundvattenströmningsriktningar J1 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_J1)

hmag_gstr_p1_vy

Grundvattenströmningsriktningar J2 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_J2)

hmag_gstr_p2_vy

Grundvattenströmningsriktningar J3 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_J3)

hmag_gstr_p3_vy

Grundvattenströmningsriktningar S1 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_S1)

hmag_gstr_p4_vy

Grundvattenströmningsriktningar S2 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_S2)

hmag_gstr_p5_vy

Grundvattenströmningsriktningar S3 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.GRUNDVATTENSTROMNINGSRIKTNING_S3)

hmag_gstr_p6_vy

Karteringsmetod (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.KARTERINGSMETOD)

hmag_delo_kartmetod_p1_vy

Magasindelområden J1 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_J1)

hmag_delo_p1_vy

Magasindelområden J2 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_J2)

hmag_delo_p2_vy

Magasindelområden J3 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_J3)

hmag_delo_p3_vy

Magasindelområden S1 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_S1)

hmag_delo_p4_vy

Magasindelområden S2 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_S2)

hmag_delo_p5_vy

Magasindelområden S3 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.MAGASINDELOMRADEN_S3)

hmag_delo_p6_vy

Tätande lager ovan magasin J1 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.TATANDELAGER_J1)

hmag_tata_p1_vy

Tätande lager ovan magasin J2 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.TATANDELAGER_J2)

hmag_tata_p2_vy

Tätande lager ovan magasin J3 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.TATANDELAGER_J3)

hmag_tata_p3_vy

Tätande lager ovan magasin S1 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.TATANDELAGER_S1)

hmag_tata_p4_vy

Tätande lager ovan magasin S2 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.TATANDELAGER_S2)

hmag_tata_p5_vy

Tätande lager ovan magasin S3 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.TATANDELAGER_S3)

hmag_tata_p6_vy

Tillrinningsområden J1 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_J1)

hmag_till_p1_vy

Tillrinningsområden J2 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_J2)

hmag_till_p2_vy

Tillrinningsområden J3 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_J3)

hmag_till_p3_vy

Tillrinningsområden S1 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_S1)

hmag_till_p4_vy

Tillrinningsområden S2 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_S2)

hmag_till_p5_vy

Tillrinningsområden S3 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.TILLRINNINGSOMRADEN_S3)

hmag_till_p6_vy

Ytvattenkontakter J1 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.YTVATTENKONTAKT_J1)

hmag_akva_p1_vy

Ytvattenkontakter J2 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.YTVATTENKONTAKT_J2)

hmag_akva_p2_vy

Ytvattenkontakter J3 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.YTVATTENKONTAKT_J3)

hmag_akva_p3_vy

Ytvattenkontakter S1 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.YTVATTENKONTAKT_S1)

hmag_akva_p4_vy

Ytvattenkontakter S3 (grundvatten:SE.GOV.SGU.HMAG.YTVATTENKONTAKT_S3)

hmag_akva_p6_vy

Blockighet i markytan (jord:SE.GOV.SGU.JORD.BLOCKIGHET.200K)

jkar_e_bl_vy

Blockighet i markytan (jord:SE.GOV.SGU.JORD.BLOCKIGHET.250K)

jkar_n_bl_vy

Blockighet i markytan (jord:SE.GOV.SGU.JORD.BLOCKIGHET.25K)

jkar_abcdg_bl_vy

Blockighet, stranderosion (jord:SE.GOV.SGU.JORD.BLOCKIGHET.25K.STRANDEROSION)

jkar_abcdg_bl_stre_vy

Blockighet i markytan (jord:SE.GOV.SGU.JORD.BLOCKIGHET.750K)

jkar_m_bl_vy

Jordart, grundlager (jord:SE.GOV.SGU.JORD.GRUNDLAGER.1M)

jkar_r_jg2_vy

Jordart, grundlager (jord:SE.GOV.SGU.JORD.GRUNDLAGER.200K)

jkar_e_jg2_vy

Jordart, grundlager (jord:SE.GOV.SGU.JORD.GRUNDLAGER.250K)

Jordart, grundlager (jord:SE.GOV.SGU.JORD.GRUNDLAGER.25K)

jkar_abcdg_jg2_vy

Jordart, grundlager, stranderosion (jord:SE.GOV.SGU.JORD.GRUNDLAGER.25K.STRANDEROSION)

jkar_abcdg_jg2_stre_vy

Jordart, grundlager (jord:SE.GOV.SGU.JORD.GRUNDLAGER.750K)

jkar_m_jg2_vy

Fastmark (jord:SE.GOV.SGU.JORD.GRUNDLAGER.FASTMARK.25K)

jkar_abcdg_jg2_fastmark_vy

Genomsläpplighet (jord:SE.GOV.SGU.JORD.GRUNDLAGER.GENOMSLAPPLIGHET.25K)

jkar_abcdg_jg2_genomslapp_vy

Eroderbarhet, linjer (jord:SE.GOV.SGU.JORD.GRUNDLAGER.STRAND_ERODERBARHET.25K)

jkar_abcdg_jg2_strandlinje_erod_vy

Stränders jordart, linjer (jord:SE.GOV.SGU.JORD.GRUNDLAGER.STRAND_JORDART.25K)

jkar_abcdg_jg2_strandlinje_enkel_vy

Jordlagerföljd (jord:SE.GOV.SGU.JORD.JORDLAGERFOLJD_VY)

jordlagerfoljd_vy

Isräfflor (jord:SE.GOV.SGU.JORD.JRAF.RAFFLA_OBSERVATION)

jraf_raffla_observation_vy

Lagerföljd, pivot (jord:SE.GOV.SGU.JORD.LAGERFOLJD_PIVOT_VY)

lagerfoljd_pivot_vy, (ändrat namn till lagerfoljd_pivot från en felstavning laegrfoljd)

Lagerföljd (jord:SE.GOV.SGU.JORD.LAGERFOLJD_VY)

lagerfoljd_vy

Landform (jord:SE.GOV.SGU.JORD.LANDFORM.250K)

jkar_n_lf_vy

Landform (jord:SE.GOV.SGU.JORD.LANDFORM.25K)

jkar_abcdg_lf_vy

Landform (jord:SE.GOV.SGU.JORD.LANDFORM.750K)

jkar_m_lf_vy

Linjeobjekt (jord:SE.GOV.SGU.JORD.LINJER.200K)

jkar_e_sl_vy

Linjeobjekt (jord:SE.GOV.SGU.JORD.LINJER.250K)

jkar_n_sl_vy

Linjeobjekt (jord:SE.GOV.SGU.JORD.LINJER.25K)

jkar_abcdg_sl_vy

Linjeobjekt, stranderosion (jord:SE.GOV.SGU.JORD.LINJER.25K.STRANDEROSION)

jkar_abcdg_sl_stre_vy

Postglacial förkastning (jord:SE.GOV.SGU.JORD.POSTGLACIAL_FORKASTNING)

jkar_pgl_forkastning_vy

Punktobjekt (jord:SE.GOV.SGU.JORD.PUNKTER.250K)

jkar_n_sp_vy

Punktobjekt (jord:SE.GOV.SGU.JORD.PUNKTER.25K)

jkar_abcdg_sp_vy

Punktobjekt, stranderosion (jord:SE.GOV.SGU.JORD.PUNKTER.25K.STRANDEROSION)

jkar_abcdg_sp_stre_vy

Punktobjekt (jord:SE.GOV.SGU.JORD.PUNKTER.750K)

jkar_m_sp_vy

Raviner (jord:SE.GOV.SGU.JORD.RAVINER)

jkar_ravin_vy

Inventerat område på land (jord:SE.GOV.SGU.JORD.RAVINER_SKRED.TACKNING)

jkar_raviner_skred_tack_vy

Jordskred (jord:SE.GOV.SGU.JORD.SKRED)

jkar_skred_vy

Täckningskarta (jord:SE.GOV.SGU.JORD.TACKNINGSKARTA.1M)

jkar_r_kartform_vy

Täckningskarta (jord:SE.GOV.SGU.JORD.TACKNINGSKARTA.200K)

jkar_e_kartform_vy

Täckningskarta (jord:SE.GOV.SGU.JORD.TACKNINGSKARTA.250K)

jkar_n_kartform_vy

Täckningskarta (jord:SE.GOV.SGU.JORD.TACKNINGSKARTA.25K)

jkar_abcdg_kartform_vy

Täckningskarta (jord:SE.GOV.SGU.JORD.TACKNINGSKARTA.750K)

jkar_m_kartform_vy

Jordart, underliggande lager (jord:SE.GOV.SGU.JORD.UNDERLIGGANDE.250K)

jkar_n_jd3_vy

Jordart, underliggande lager (jord:SE.GOV.SGU.JORD.UNDERLIGGANDE.25K)

jkar_abcdg_jd3_vy

Jordart, tunt eller osammanhängande översta ytlager (jord:SE.GOV.SGU.JORD.YTLAGER_JY0.25K)

jkar_abcdg_jy0_vy

Jordart, tunt eller osammanhängande ytlager (jord:SE.GOV.SGU.JORD.YTLAGER_JY1.200K)

jkar_e_jy1_vy

Jordart, tunt eller osammanhängande ytlager (jord:SE.GOV.SGU.JORD.YTLAGER_JY1.250K)

jkar_n_jy1_vy

Jordart, tunt eller osammanhängande ytlager (jord:SE.GOV.SGU.JORD.YTLAGER_JY1.25K)

jkar_abcdg_jy1_vy

Tunt ytlager, stranderosion (jord:SE.GOV.SGU.JORD.YTLAGER_JY1.25K.STRANDEROSION)

jkar_abcdg_jy1_stre_vy

Gammastrålning, kalium (fysik:SE.GOV.SGU.KALIUM)

K_200_2015

Gammastrålning, kalium (skugga) (fysik:SE.GOV.SGU.KALIUM_SKUGGA)

K_200_2015_s

Källor (grundvatten:SE.GOV.SGU.KALLOR.1M)

kark_kallobs_vy

Litotektoniska enheter (berg:SE.GOV.SGU.LITOTEKTONISKA_ENHETER)

na10_tekt_under_vy

Magntefält (fysik:SE.GOV.SGU.MAGNET)

MA_ha_2015

Magnetfält (skugga) (fysik:SE.GOV.SGU.MAGNET_SKUGGA)

MA_ha_2015_s

Malmer och mineraliseringar (berg:SE.GOV.SGU.MALM.MALMER_VY)

malmer_vy

Metallogenetiska områden (berg:SE.GOV.SGU.MALM.METALLOGENETISKA_OMRADEN_VY)

metallogenetiska_omraden_vy

Mineral- och bergartsförekomster (berg:SE.GOV.SGU.MALM.MINERALRESURSER_VY)

mdep_dep_vy

Berggrundsytenivå (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.BERGGRUNDSYTNIVA.500K)

mare_bniv_vy

Bottenmaterial (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.BOTTENMATERIAL.25K)

made_matr_vy

Bottenmaterial, dominerande översta metern (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.BOTTENMATERIAL.500K)

mare_matr_vy

Djup, stranderosion (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.DJUP.25K)

djup_skane

Gräns för svensk ekonomisk zon (EEZ) (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.EKONOMISK_ZON)

eez_yttre_grans_vy

Erosions/ackumulationsförhållanden, nutid (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.EROSIONSFORHALLANDEN.25K)

made_erof_vy

Geologisk formation, isälvssediment (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.GF_ISALVSSEDIMENT.500K)

mare_gfis_vy

Geologisk formation, sedimentärt berg (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.GF_SEDIMENTART_BERG.500K)

mare_gfsb_vy

Kaertringsområde (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.KARTERINGSOMRADE.25K)

made_kartering_vy

Karteringsområde (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.KARTERINGSOMRADE.500K)

mare_kartering_vy

Metaller och näringsämnen (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.MARP.KEMI_METALLER)

marp_kemi_metall_vy

Organiska miljögifter (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.MARP.KEMI_ORGANISKA_MILJOGIFTER)

marp_kemi_organisk_vy

Provtagningsstation, metaller (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.METALLER)

marp_kem1_all_ch_vy

Provtagningsstation, organiska miljögifter (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.ORGANISKA_MILJOGIFTER)

marp_kem2_all_ch_vy

Finsediment med hög organisk halt, 1:500 000 (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.REGIONAL_BOTTENMATERIAL)

mare_matr_vy_kemi, används i kv marinkemi

Karterade områden, 1:500 000 (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.REGIONAL_KARTERINGSOMRADE)

mare_kartering_vy_kemi, används i KV marinkemi

Marina sedimentprov, jordartsobservationer (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.SEDIMENTPROV)

Skuggning, stranderosion (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.SKUGGNING.25K)

skuggning

Hydroakustisk yttäckning (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.SONARTACKNING.500K)

mare_sont_vy

Bottenströmexponering (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.STROMEXPONERING.25K)

made_stex_vy

Strukturlinjer i berggrund (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.STRUKTURLINJER.500K)

mare_strl_vy

Territorialgräns (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.TERRITORIAL_HAVSGRANS)

territorial_havsgrans_vy

Tunt ytlager av bottenmaterial (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.YTLAGER.25K)

made_matl_vy

Ytsubstrat (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.YTSUBSTRAT.25K)

made_ysub_vy

Ytsubstrat (marin:SE.GOV.SGU.MARIN.YTSUBSTRAT.500K)

mare_ysub_vy

Markgeokemi - koppar (mg/kg), SGU (mininfo:SE.GOV.SGU.MARKGEOKEMI_CU.250K)

mapservice_cu_sgu_2010_vy

Markgeokemi - koppar (mg/kg), NSG (mininfo:SE.GOV.SGU.MARKGEOKEMI_NSG_CU.250K)

nsg_mark_sgu_vy

Jordartskartor (misc:SE.GOV.SGU.MISC.JORDDJUPSMODELL.JORDARTSKARTOR)

jdjupmod_und_j_kartform_vy

Jorddjupsuppgift (misc:SE.GOV.SGU.MISC.JORDDJUPSMODELL.JORDDJUPSUPPGIFT)

jdjupmod_und_djup_vy

Jorddjupsuppgift, minimi-värde (misc:SE.GOV.SGU.MISC.JORDDJUPSMODELL.JORDDJUPSUPPGIFT_MINVARDE)

jdjupmod_und_djup_min_vy

Jorddjup 10x10m raster, skattat jorddjup till berg (m) (misc:SE.GOV.SGU.MISC.JORDDJUPSMODELL.RASTER_INTERVALL)

jorddjup_10x10m

Sprickzoner (misc:SE.GOV.SGU.MISC.JORDDJUPSMODELL.SPRICKZONER)

jdjupmod_und_sprickzon_vy

Jorddjupsobservation, avslut i berg (misc:SE.GOV.SGU.MISC.JORDDJUPSOBSERVATION.AVSLUT_BERG)

jorddjupsobs_avslut_berg_vy

Jorddjupsobservation, öppet avslut (misc:SE.GOV.SGU.MISC.JORDDJUPSOBSERVATION.AVSLUT_OPPET)

jorddjupsobs_avslut_oppet_vy

Jorddjupsobservation, djupintervall (misc:SE.GOV.SGU.MISC.JORDDJUPSOBSERVATION.INTERVALL)

jorddjupsobs_vy

Bearbetningskoncessioner (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.BEARBETNINGSKONCESSIONER_ALL_VY)

mrr_bk_vy

Bearbetningskoncessioner, ansökta (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.BEARBETNINGSKONCESSIONER_APPLIED_VY)

mrr_appl_ec_vy

Bearbetningskoncessioner, beviljade (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.BEARBETNINGSKONCESSIONER_APPROVED_VY)

mrr_appr_ec_vy

Markanvisning till koncession (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.MARKANVISNINGAR_VY)

mrr_appr_dl_vy

Undersökningstillstånd, metallar och mineral, ansökta (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.MINERAL_APPLIED_VY)

marr_appl_12_vy

Undersökningstillstånd, metallar och mineral, beviljade (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.MINERAL_APPROVED_VY)

mrr_appr_12_vy

Förfallna undersökningstillstånd metaller och mineral (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.MINERAL_EXPIRED_2)

mrr_expi_12_v2_vy

Förfallna undersökningstillstånd metallar och mineral (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.MINERAL_EXPIRED_VY)

mrr_expi_vy

Förbjudna undersökningstillstånd metaller och mineral (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.MINERAL_PROHIBITED_2)

mrr_proh_12_v2_vy

Förbjudna undersökningstillstånd metallar och mineral (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.MINERAL_PROHIBITED_VY)

mrr_proh_12_vy

Förfallna undersökningstillstånd olja, gas och diamant (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.OGD_EXPIRED_2)

mrr_expi_3_v2_vy

Förbjudna undersökningstillstånd olja, gas och diamant (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.OGD_PROHIBITED_2)

mrr_proh_3_v2_vy

Undersökningstillstånd, olja, gas och diamant, ansökta (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.OLJA_GAS_DIAMANT_APPLIED_VY)

mrr_appl_3_vy

Undersökningstillstånd, olja, gas och diamant, beviljade (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.OLJA_GAS_DIAMANT_APPROVED_VY)

mrr_appr_3_vy

Förfallna undersökningstillstånd olja, gas och diamant (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.OLJA_GAS_DIAMANT_EXPIRED_VY)

mrr_expi_3_vy

Förbjudna undersökningstillstånd olja, gas och diamant (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.OLJA_GAS_DIAMANT_PROHIBITED_VY)

mrr_proh_3_vy

Torvkoncessioner (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.TORVKONCESSIONER_VY)

mrr_appr_pc_vy

Undersökningstillstånd (MRR:SE.GOV.SGU.MRR.UNDERSOKNINGSTILLSTAND_ALL_VY)

mrr_ut_vy

Nationell miljöövervakning grundvatten (grundvatten:SE.GOV.SGU.NATIONELL_MILJOOVERVAKNING_GRUNDVATTEN_VY)

grvn_kemi_stninfo_nat_vy

Dumpningsområden (marin:SE.GOV.SGU.NMSD.DUMPNINGSOMRADE_VY)

nmsd_dump_omrade_vy

Dumpningsplatser (marin:SE.GOV.SGU.NMSD.DUMPNINGSPLATSER_VY)

nmsd_station_dump_vy

Enstaka kartläggningar, sjö (marin:SE.GOV.SGU.NMSD.ENSTAKA_KARTLAGGNINGAR_SJO_VY)

nmsd_station_kartls_vy

Enstaka kartläggningar, hav (marin:SE.GOV.SGU.NMSD.ENSTAKA_KARTLAGGNINGAR_VY)

nmsd_station_kartlh_vy, enstaka kartläggningar hav

Lokal (marin:SE.GOV.SGU.NMSD.LOKAL_MILJOOVERVAKNING_HAV_VY)

nmsd_station_lmoh_vy

Lokal miljöövervakning, sjö (marin:SE.GOV.SGU.NMSD.LOKAL_MILJOOVERVAKNING_SJO_VY)

nmsd_station_lmos_vy

Nationell miljöövervakning hav (marin:SE.GOV.SGU.NMSD.NATIONELL_MILJOOVERVAKNING_HAV_VY)

nmsd_station_nmoh_vy

Nationell miljöövervakning, sjö (marin:SE.GOV.SGU.NMSD.NATIONELL_MILJOOVERVAKNING_SJO_VY)

nmsd_station_nmos_vy

Regional miljöövervakning, sjö (marin:SE.GOV.SGU.NMSD.REGIONAL_MILJOOVERVAKNING_SJO_VY)

nmsd_station_rmos_vy

Regional miljöövervakning hav (marin:SE.GOV.SGU.NMSD.REGIONAL_MILJOOVERVAKNING_VY)

nmsd_station_rmoh_vy

Regional miljöövervakning grundvatten (grundvatten:SE.GOV.SGU.REGIONAL_MILJOOVERVAKNING_GRUNDVATTEN_VY)

grvn_kemi_stninfo_reg_vy

Riksintresse, punktsatt eng (mininfo:SE.GOV.SGU.RIKSINTRESSEN_MINERAL_PUNKT_EN_VY)

mrik_punkt_eng_vy

Riksintresse, punktsatt (mininfo:SE.GOV.SGU.RIKSINTRESSEN_MINERAL_PUNKT_VY)

mrik_punkt_vy

Riksintresse, detaljavgränsat eng (mininfo:SE.GOV.SGU.RIKSINTRESSEN_MINERAL_YTA_EN_VY)

mrik_yta_eng_vy

Riksintresse, detaljavgränsat (mininfo:SE.GOV.SGU.RIKSINTRESSEN_MINERAL_YTA_VY)

mrik_yta_vy

Hojdskugga (bg:SE.GOV.SGU.SKUGGA)

skugga

Brant med aktiv erosion (misc:SE.GOV.SGU.STRANDEROSION.AKTIV_EROSION)

stre_aktiv_erosion_vy

Bilder (misc:SE.GOV.SGU.STRANDEROSION.BILDER)

bilddb_stre_vy

Erosionskänslighet baserat på beräknat erosionsindex (misc:SE.GOV.SGU.STRANDEROSION.EROSIONSKANSLIGHET)

stre_eros_index_vy

Erosionsförhållanden, vid en framtida havsnivåhöjning, 1m (misc:SE.GOV.SGU.STRANDEROSION.EROSIONSPROGNOS)

stre_erof_prognos_vy

Erosionsskydd (misc:SE.GOV.SGU.STRANDEROSION.EROSIONSSKYDD)

stre_eros_skydd_vy

Höjd havsnivå 1 m (misc:SE.GOV.SGU.STRANDEROSION.HAVSNIVAHOJNING_1)

stre_nnh_moh_1_vy

Höjd havsnivå 1,5 m (misc:SE.GOV.SGU.STRANDEROSION.HAVSNIVAHOJNING_15)

stre_nnh_moh_15_vy

Höjd havsnivå 2 m (misc:SE.GOV.SGU.STRANDEROSION.HAVSNIVAHOJNING_2)

stre_nnh_moh_2_vy

Höjd havsnivå 3 m (misc:SE.GOV.SGU.STRANDEROSION.HAVSNIVAHOJNING_3)

stre_nnh_moh_3_vy

Historisk strandlinje 1939-40 (misc:SE.GOV.SGU.STRANDEROSION.HISTORISK_STRANDLINJE_40)

stre_hist_strandlinje_39_40_vy

Historisk strandlinje 1950-talet (misc:SE.GOV.SGU.STRANDEROSION.HISTORISK_STRANDLINJE_50)

stre_hist_strandlinje_50_vy

Historisk strandlinje 1960-talet (misc:SE.GOV.SGU.STRANDEROSION.HISTORISK_STRANDLINJE_60)

stre_hist_strandlinje_60_vy

Historisk strandlinje 1970-talet (misc:SE.GOV.SGU.STRANDEROSION.HISTORISK_STRANDLINJE_70)

stre_hist_strandlinje_70_vy

Strandlinjens förändring från 1940-2010 (misc:SE.GOV.SGU.STRANDEROSION.STRANDLINJE_FORANDRING)

stre_diff_strandlinje_vy

Strandtyp (misc:SE.GOV.SGU.STRANDEROSION.STRANDTYP)

stre_strandtyp_vy

Erosionsförhållanden, nutid (misc:SE.GOV.SGU.STRANDEROSION.STRANDTYP_EROF)

Enbart för stranderosion-kust WMS, stre_strandtyp_vy

Strandmaterial (misc:SE.GOV.SGU.STRANDEROSION.STRANDTYP_MATERIAL)

stre_strandtyp_vy, enbart för stranderosion-kust WMS (fungerar inte med samma lager och olika SLD i GIS klienter)

Strandlinje (jord:SE.GOV.SGU.STRANDLINJE_8K)

strandlinje_8000bp_vy

Förändring av strandlinje, Skåne (misc:SE.GOV.SGU.STRANDLINJE_FORANDRING.SKANE)

regstrand_strandlinje_diff_vy

Historiska strandlinjer, Skåne (misc:SE.GOV.SGU.STRANDLINJE_HISTORISK.SKANE)

regstrand_strandlinje_hist_vy

Gammastrålning, torium (fysik:SE.GOV.SGU.THORIUM)

Th_200_2015

Gammastrålning, torium (skugga) (fysik:SE.GOV.SGU.THORIUM_SKUGGA)

Th_200_2015_s

Sankmark, terrängkartan (jord:SE.GOV.SGU.TORV.EXTERN.GSD_SANKMARK)

gsd_terr_ms_torv_sank_vy

Torvtäkt (jord:SE.GOV.SGU.TORV.EXTERN.GSD_TORVTAKT)

gsd_terr_ms_torv_takt_vy

Sankmark, vägkartan (jord:SE.GOV.SGU.TORV.EXTERN.GSD_VAG_SANKMARK)

gsd_vagk_my_torv_vy

Våtmarksinventering (jord:SE.GOV.SGU.TORV.EXTERN.VATMARKSINVENTERING)

nv_vmi_ytor_vy

Torv 1:25000-1:100000 (jord:SE.GOV.SGU.TORV.GRUNDLAGER.25K)

jkar_abcdg_jg2_torv_vy

Mittnorden (torv) (jord:SE.GOV.SGU.TORV.MITTNORDEN)

jkar_m_jg2_torv_vy

Norrbotten (torv) (jord:SE.GOV.SGU.TORV.NORRBOTTEN)

jkar_n_jg2_torv_vy

Nationalatlas (torv) (jord:SE.GOV.SGU.TORV.RIKET)

jkar_r_jg2_torv_vy

Torvlagerföljd (jord:SE.GOV.SGU.TORV.TORVLAGEROBSERVATION)

torv_observation_vy

Strålning, Uran (torv) (fysik:SE.GOV.SGU.TORV.URAN_INTERVALL)

spek_uran_intervall_vy

Torv 1:200000 Västernorrland (jord:SE.GOV.SGU.TORV.VASTERNORRLAND.200K)

jkar_e_jg2_torv_vy

Tunt ytlager av torv (jord:SE.GOV.SGU.TORV.YTLAGER.25K)

jkar_abcdg_jy_torv_vy

Tyngdkraft (fysik:SE.GOV.SGU.TYNGDKRAFT)

Tyngdkraft500

Tyngdkraft (skugga) (fysik:SE.GOV.SGU.TYNGDKRAFT_SKUGGA)

Tyngdkraft_2015_skugg

Gammastrålning, uran (fysik:SE.GOV.SGU.URAN)

U_200_2015

Gammastrålning, uran (skugga) (fysik:SE.GOV.SGU.URAN_SKUGGA)

U_200_2015_s

SGU_Bedrock_and_Surface_Geology (SGU_Bedrock_and_Surface_Geology)

SWE SGU 1:1M Bedrock Lithology (oge:SWE_SGU_1M_Bedrock_Lithology)

The layer displays areas of bedrock lithology even if they are covered by unconsolidated (superficial) deposits. The underlaying dataset is a substantially improved version of the Geological map of the Fennoscandian Shield. The information about lithology, dykes and tectonic structures has been updated by generalization of maps and databases produced by the Geological Survey of Sweden during the period 1999-2009. The legend has been revised in cooperation with the geological surveys of Finland and Norway, and includes recent results from radiometric age determinations. (ogg_bedrock_gu_vy)

SWE SGU 1:1M Surface Lithology (oge:SWE_SGU_1M_Surface_Lithology)

The layer displays areas of surface lithology, a combination of properties of unconsolidated (superficial) deposits and properties of bedrock if no unconsolidated deposits exists. The underlaying dataset is a substantially improved version of the Geological map of the Fennoscandian Shield. The information about lithology, dykes and tectonic structures has been updated by generalization of maps and databases produced by the Geological Survey of Sweden during the period 1999-2009. The legend has been revised in cooperation with the geological surveys of Finland and Norway, and includes recent results from radiometric age determinations. (ogg_surface_gu_vy)

SWE SGU 1:1M Surface Lithology - Dykes (oge:SWE_SGU_1M_Surface_Lithology_Dykes)

The layer displays dyke swarms of bedrock lithology even if they are covered by unconsolidated (superficial) deposits. The underlaying dataset is a substantially improved version of the Geological map of the Fennoscandian Shield. The information about lithology, dykes and tectonic structures has been updated by generalization of maps and databases produced by the Geological Survey of Sweden during the period 1999-2009. The legend has been revised in cooperation with the geological surveys of Finland and Norway, and includes recent results from radiometric age determinations. (ogg_surface_gu_dykes_vy)

SWE SGU 1:1M Surface Structures (oge:SWE_SGU_1M_Surface_Structures)

The layer displays lines of tectonic structures. The underlaying dataset is a substantially improved version of the Geological map of the Fennoscandian Shield. The information about lithology, dykes and tectonic structures has been updated by generalization of maps and databases produced by the Geological Survey of Sweden during the period 1999-2009. The legend has been revised in cooperation with the geological surveys of Finland and Norway, and includes recent results from radiometric age determinations. (ogg_surface_gs_vy)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.