Vejdirektoratet

vejman.dk - Geoserver - WMS

FOT-vejmidter FOT-vejmidter FOT-vejmidter
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Vejdirektoratet (unverified)

Contact information:

vejman.dk - support

Vejdirektoratet

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

A compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS

Available map layers (114)

Matrikelkort (Matrikelkort)

Layer-Group type layer: Matrikelkort

VD:matrikelkort (VD:matrikelkort)

Layer-Group type layer: VD:matrikelkort

VD:stoejkort (VD:stoejkort)

Layer-Group type layer: VD:stoejkort

DGP grundkort (VD:DGP_GGK)

DigitalGrundPlan Grundkort

Frakørsler (VD:Frakoersler)

GPS_TRACK_TODAY (VD:GPS_TRACK_TODAY)

IntersectionPointVisualization (STATIC:IntersectionPointVisualization-actual)

IntersectionPointVisualization (STATIC:IntersectionPointVisualization-actual-10m)

IntersectionPointVisualization (STATIC:IntersectionPointVisualization-joins)

IntersectionPointVisualization (STATIC:IntersectionPointVisualization-joins-10m)

IntersectionPointVisualization (STATIC:IntersectionPointVisualization-twolegged)

IntersectionPointVisualization (STATIC:IntersectionPointVisualization-twolegged-10m)

IntersectionVisualization (STATIC:IntersectionVisualization-actual)

IntersectionVisualization (STATIC:IntersectionVisualization-actual-10m)

IntersectionVisualization (STATIC:IntersectionVisualization-joins)

IntersectionVisualization (STATIC:IntersectionVisualization-joins-10m)

IntersectionVisualization (STATIC:IntersectionVisualization-twolegged)

IntersectionVisualization (STATIC:IntersectionVisualization-twolegged-10m)

Mastra nøgletal (VD:MASTRA_NOEGLETAL_GEO)

Mindre anlæg (VD:MIN_ANL)

Omraade_region (VD:Omraade_region)

Vejdirektoratets områder (for statsveje)

PROVISION (VD:PROVISION)

Større anlæg (VD:ST_ANL)

Stier-materialiseret (VD:Stier-materialiseret)

TEMA_KRYDS_REFSYS (VD:TEMA_KRYDS_REFSYS)

TEMA_PROVISION (VD:TEMA_PROVISION)

Naboret - strækningsbestemmelser (Vejbyggelinjer, Adgangsbegrænsninger, Andre bestemmelser og Oversigter)

TEMA_VEJE (VD:TEMA_VEJE)

abstract

TEMA_VEJLISTE (VD:TEMA_VEJLISTE)

Traengselsplet (VD:Traengselsplet)

.

adgangsbegraensning (NRPUB:adgangsbegraensning)

adm_marks (VD:adm_marks)

belops_skadespoint (VD:belops_skadespoint)

dgoods (VD:dgoods)

Tvangsruter for farligt gods.

dgoods_objects (VD:dgoods_objects)

Byzonetavler og særlige forhold i forbindelse med transport af farligt gods.

gc_komfort (staging:gc_komfort)

geometry_collections (VD:geometry_collections)

gs-ping (VD:gs-ping)

Kommuner (VD:kommunegraenser)

modul_objects_vejnetomr (VD:modul_objects_vejnetomr)

Venteområder for modulvogntog

odense_admdata (VD:odense_admdata)

oov_stratnet (OOV:oov_stratnet)

regnvandsbassiner (regnvand:regnvandsbassiner)

samkorselspladser (VD:samkorselspladser)

stoejkurver (VD:stoejkurver)

stoejskaerme (VD:stoejskaerme)

Støjskærme

tra_bygvaerker_med_frihoejde (VD:tra_bygvaerker_med_frihoejde)

tra_bygvaerker_med_vaegtbegraensning (VD:tra_bygvaerker_med_vaegtbegraensning)

tra_heavynetwork (VD:tra_heavynetwork)

Rastepladser (VD:tra_servicearea)

Rastepladser Lastbil Bus (VD:tra_servicearea_truck_bus)

traengsel (VD:traengsel)

vejadgang (NRPUB:vejadgang)

vejbyggelinjer (NRPUB:vejbyggelinjer)

veje_frihoejde (VD:veje_frihoejde)

veje_vaegtbegraensning (VD:veje_vaegtbegraensning)

vm_Aabningsaar (VD:vm_Aabningsaar)

vm_Vejservice (VD:vm_Vejservice)

vm_acc_cross_error (VD:vm_acc_cross_error)

vm_adm_trafik (VD:vm_adm_trafik)

vm_admcpr (VD:vm_admcpr)

Diverse administrative data incl. cprvejnr

vm_asfaltkant_h (VD:vm_asfaltkant_h)

vm_asfaltkant_v (VD:vm_asfaltkant_v)

vm_autovaern (VD:vm_autovaern)

Autoværn

vm_bbr (VD:vm_bbr)

Bestyrer, Cpr-vejnavn og Cpr-vejkode fra vejman.dk

vm_begraensninger (VD:vm_begraensninger)

Max akseltryk, bredde, højde, længde og vægt fra vejman.dk

vm_bredde_belaeg (VD:vm_bredde_belaeg)

vm_busfortov_vside (VD:vm_busfortov_vside)

Busfortov fra vejman.dk's tværprofilregister med 5 meter offset til vejmidten

vm_busfortov_vside_15 (VD:vm_busfortov_vside_15)

Busfortov fra vejman.dk's tværprofilregister med 15 meter offset til vejmidten

vm_bygvaerk (VD:vm_bygvaerk)

Bygværker fra Danbro (via vejman.dk)

CPR-vejnavne (VD:vm_cpr_vejnavn)

Bestyrer og Cpr-vejnavn fra vejman.dk.

vm_cycleway (staging:vm_cycleway)

vm_cykelsti_vside (VD:vm_cykelsti_vside)

Cykelsti fra vejman.dk's tværprofilregister med 5 meter offset til vejmidten

vm_cykelsti_vside_15 (VD:vm_cykelsti_vside_15)

Cykelsti fra vejman.dk's tværprofilregister med 15 meter offset til vejmidten

vm_dir_route (VD:vm_dir_route)

vm_droute_cached (VD:vm_droute_cached)

vm_fortov_vside (VD:vm_fortov_vside)

Fortov fra vejman.dk's tværprofilregister med 5 meter offset til vejmidten

vm_fortov_vside_15 (VD:vm_fortov_vside_15)

Fortov fra vejman.dk's tværprofilregister med 15 meter offset til vejmidten

vm_fortovcykelsti_vs (VD:vm_fortovcykelsti_vs)

Oplysninger om der er fortov eller cykelsti med vejside hentet fra vejman.dk's tværprofilregister

vm_komfort (VD:vm_komfort)

Komfortmålinger på cykelsti o. l. fra vejman.dk

Vejlængder (VD:vm_lgd)

Vejstistatus samt vejlængde fra vejman.dk

vm_mapinet (VD:vm_mapinet)

Mapinet er et lag som bryder ved kryds samt helkilometre.

vm_metais (VD:vm_metais)

vm_modul_objects (VD:vm_modul_objects)

vm_pathproj (VD:vm_pathproj)

Vejdirektoratets stiprojekter.

vm_roadwork_layer (VD:vm_roadwork_layer)

vm_servicearea_l_geo (VD:vm_servicearea_l_geo)

Skadespoint (VD:vm_skadespoint)

vm_slidlag (VD:vm_slidlag)

vm_sti_vside (VD:vm_sti_vside)

vm_sti_vside_15 (VD:vm_sti_vside_15)

vm_ternveje (VD:vm_ternveje)

vm_tpe (VD:vm_tpe)

Viser lag fra vejman.dk's tværprofilregister med varierende forskydning i forhold til systemlinjen.

Tværprofil type-Vej (VD:vm_tpe_vstype)

vm_udbudt_strk (VD:vm_udbudt_strk)

vm_veje (VD:vm_veje)

vm_veje_m_kryds (VD:vm_veje_m_kryds)

vm_veje_m_kryds_vside (VD:vm_veje_m_kryds_vside)

vm_veje_m_kryds_vside_15 (VD:vm_veje_m_kryds_vside_15)

vm_veje_mellem_kryds (VD:vm_veje_mellem_kryds)

vm_veje_vside (VD:vm_veje_vside)

vm_veje_vside_15 (VD:vm_veje_vside_15)

vm_vejlgd_vejid (VD:vm_vejlgd_vejid)

vm_vintervedligehold (VD:vm_vintervedligehold)

vma_admvejdelstype (VD:vma_admvejdelstype)

vma_dgoods (VD:vma_dgoods)

vma_ensretning (VD:vma_ensretning)

vma_hastgraenser (VD:vma_hastgraenser)

Tungvognsvejnet (VD:vma_heavynetwork)

vma_justeringsareal (VD:vma_justeringsareal)

vma_modulvogntog (VD:vma_modulvogntog)

vma_notesbog_punkt (VD:vma_notesbog_punkt)

vma_restriktion (VD:vma_restriktion)

vma_traffic (VD:vma_traffic)

vmt_hastgraenser (VD:vmt_hastgraenser)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.