Lounaispaikka

kaava_alueen_kattavuus kaava_alueen_kattavuus kaava_alueen_kattavuus
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
maakuntakaava, kymenlaakso, aluesuunnittelu, maankäyttö, infoMapAccessService, WMS
Fees
no conditions apply
Access constraints
None
Supported languages
fin
Data provider

Lounaispaikka (unverified)

Contact information:

Sanna Jokela

Lounaispaikka

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Aineiston on tuottanut Kymenlaakson liitto. Taajamat ja niiden ympäristöt on vahvistettu 28.5.2008 ja 18.1.2010.

Available map layers (24)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat (kymenlaakso_maakuntakaava)

Aineiston on tuottanut Kymenlaakson liitto. Taajamat ja niiden ympäristöt on vahvistettu 28.5.2008 ja 18.1.2010.

Kaava-aineiston kattavuus (kaava_alueen_kattavuus)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Kaava-aineiston kattavuus

Aluevaraukset (aluevaraukset)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Aluevaraukset

Alueet (mkalueet_vesileikkaus)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Aluevaraukset

Liikennealueet (liikennealueet)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Aluevaraukset

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma (mkgeologiset)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Aluevaraukset

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (uusi_maisema)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Aluevaraukset

Kehittämisen kohdealueet (kehittamisen_kohdealueet)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Aluevaraukset

Konsultointivyöhykkeet ja melualueet (sevesojamelu)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Aluevaraukset

Tärkeä pohjavesialue (skpohav)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Aluevaraukset

Natura 2000 -verkoston alueet ja kohteet (natura)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Natura 2000 -verkoston alueet ja kohteet

Natura 2000 lisätyt alueet (naturalisays)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Natura 2000 -verkoston alueet ja kohteet

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue (mkkaava_naturat)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Natura 2000 -verkoston alueet ja kohteet

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu kohde (naturakohde)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Natura 2000 -verkoston alueet ja kohteet

Tiet ja reitit (tiet_reitit)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Tiet ja reitit

Tiet (tiet)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Tiet ja reitit

Vesitiet (vesitiet_01)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Tiet ja reitit

Eritasoliittymät (Eritasoliittymat)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Tiet ja reitit

Salpalinja (vesitiet_02)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Tiet ja reitit

Johtoverkosto (johdot)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Johtoverkosto

Johtoverkosto (Johto_verkosto)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Johtoverkosto

Tunnukset (aputaso_johtomerkinnat)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Johtoverkosto

Muinaismuistot (Muinaismuistot)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Muinaismuistot

Pisteet (muukohde)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat: Pisteet

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.