Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska…

podklad rdos:oso rdos:oso
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, RDOŚ, GEOPORTAL, OCHRONA ŚRODOWISKA
Fees
NONE
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (unverified)

Contact information:

Dariusz Górski

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz, Polska

Email: 

Phone: 52 55 11 350

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Usługa przeglądania (WMS) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Available map layers (6)

podklad (podklad)

Layer-Group type layer: podklad

Obszary specjalnej ochrony ptaków (oso)

Rezerwaty przyrody (rezerwaty)

Otuliny rezerwatów przyrody (rezerwaty_otuliny)

Rodzaje ochrony w rezerwatach przyrody (rezerwaty_rodz_ochr)

Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (soo)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.