[unknown data provider]

Trafikkontorets öppna WMS-server

ltf:Avgiftsparkering ltf:Avgiftsparkering parkering:avgiftsparkering_kommunal
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Available map layers (98)

Kommunala avgiftparkeringar (parkering:avgiftsparkering_kommunal)

Grupplager med samtliga kommunala avgiftsparkeringar.

ARMATURER (CWbelysning:ARMATURER)

alla_arm (belysning:alla_arm)

Armaturer

alla_bc (belysning:alla_bc)

Belysningscentraler

alla_ledningar (belysning:alla_ledningar)

Ledningar

alla_linjer (vt:alla_linjer)

Bärighet (lv:barighet)

Viktbegränsningsklasser

BK 1 (lv:bk1)

Visar gator och vägar som är bärighetsklassade enligt bärighetsklass 1. (kommunala och statliga)

BK 2 (lv:bk2)

Visar gator och vägar som är bärighetsklassade enligt bärighetsklass 2. (kommunala och statliga)

BK 3 (lv:bk3)

Visar gator och vägar som är bärighetsklassade enligt bärighetsklass 3. (kommunala och statliga)

Boendeparkeringar (parkering:boende)

Boendeparkeringar

Boendeparkering - Område (parkering:boendeparkering-omrade)

Visar boendeparkeringar som ytor

Bussparkeringar (parkering:buss)

Bussparkeringar

cleaningzones_3007 (general:cleaningzones_3007)

Cykelbanor (cykel:cykelbanor)

Cykelbanor

Cykelparkeringar (cykel:cykelparkeringar)

cykelpumpar (cykel:cykelpumpar)

Flexlinjen Älvsborg - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_alvsborg_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Älvsborg som geografisk information.

Flexlinjen Angered - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_angered_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Angered som geografisk information.

Flexlinjen Backa - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_backa_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Backa som geografisk information.

Flexlinjen Bergsjön-Utby - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_bergsjon-utby_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Bergsjön-Utby som geografisk information.

Flexlinjen Centrum Norr - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_centrum_norr_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Centrum Norr som geografisk information.

Flexlinjen Centrum Öst - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_centrum_ost_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Centrum Öst som geografisk information.

Flexlinjen Centrum - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_centrum_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Centrum som geografisk information.

Flexlinjen Centrum Väst - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_centrum_vast_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Centrum Väst som geografisk information.

Flexlinjen Högsbo-Askim - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_hogsbo-askim_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Högsbo-Askim som geografisk information.

Flexlinjen Högsbo - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_hogsbo_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Högsbo som geografisk information.

Flexlinjen Kortedala - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_kortedala_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Kortedala som geografisk information.

Flexlinjen Majorna-Linné - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_majorna-linne_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Majorna-Linné som geografisk information.

Flexlinjen Mölndal - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_molndal_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Mölndal som geografisk information.

Flexlinjen Norra Linjen - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_norra_linjen_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Norra Linjen som geografisk information.

Flexlinjen Norra Lundby - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_norra_lundby_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Norra Lundby som geografisk information.

Flexlinjen Örgryte-Härlanda - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_orgryte-harlanda_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Örgryte-Härlanda som geografisk information.

Flexlinjen Örgryte - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_orgryte_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Örgryte som geografisk information.

Flexlinjen Östra Linjen - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_ostra_linjen_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Östra Linjen som geografisk information.

Flexlinjen - Mötesplatser (Alla) (general:flexlinjen_motesplatser_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen i Göteborg och Mölndal som geografisk information.

Flexlinjen Södra Linjen - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_sodra_linjen_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Södra Linjen som geografisk information.

Flexlinjen Södra Lundby - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_sodra_lundby_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Södra Lundbysom geografisk information.

Flexlinjen Styrsö-Donsö - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_styrso-donso_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Styrsö-Donsö som geografisk information.

Flexlinjen Torslanda - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_torslanda_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Torslanda som geografisk information.

Flexlinjen Tuve - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_tuve_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Tuve som geografisk information.

Flexlinjen Tynnered - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_tynnered_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Tynnered som geografisk information.

Flexlinjen Västra Linjen - Mötesplatser (general:flexlinjen_motesplatser_vastra_linjen_p)

Flexlinjen finns i alla Göteborgs stadsdelar och täcker in nästan hela staden. Det finns flexlinjer som kör på vardagar, flexlinjer som kör på vardagar och lördagar och så finns det speciella lördagsflexlinjer. I detta lager visas alla mötesplatser för Flexlinjen Västra Linjen som geografisk information.

Gångstråk (general:gangstrak)

hållplatslägen (vt:hallplatslagen)

hållplatsområden (vt:hallplatsomraden)

Parkeringar rörelsehindrade (parkering:handikapp)

Parkeringar rörelsehindrade

Lastbilsparkeringar (parkering:lastbil)

Lastbilsparkeringar

Lastplatser (parkering:lastplats)

Lastplatser

lv_väglänk (lv:lv_vaglank)

MC-parkeringar (parkering:mc)

Motorcykelparkeringar

Miljözon länkar (general:miljozon_lank)

Miljözon länkar

Miljözon yta (general:miljozon_yta)

Miljözon yta

P-bolagets parkeringar (parkering:pbolaget)

P-bolagets allmänna parkeringar.

Parkeringskartan - Bilparkering (parkering:pkartan_bilparkering_p)

Parkeringskartan - Bilparkering

Parkeringskartan - Boendeparkering (parkering:pkartan_boendeparkering_p)

Parkeringskartan - Boendeparkering

Parkeringskartan - Bussparkering (parkering:pkartan_bussparkering_p)

Parkeringskartan - Bussparkering

Parkeringskartan - Lastbilsparkering (parkering:pkartan_lastbilsparkering_p)

Parkeringskartan - Lastbilsparkering

Parkeringskartan - Motorcykelparkering (parkering:pkartan_motorcykelparkering_p)

Parkeringskartan - Motorcykelparkering

Parkeringskartan - Parkering rörelsehindrade (parkering:pkartan_parkering_rorelsehindrade_p)

Parkeringskartan - Parkering rörelsehindrade

Planetområden (general:planetomraden)

Serviceresor - Planetområden

Privata avgiftsparkeringar (parkering:privat)

Parkeringar som drivs av privata aktörer (APCOA Parking AB och Nordstans Samfällighetsförening).

Sopsträckor (parkering:sopzoner)

Sträckor med återkommande tillfälliga parkeringsförbud p.g.a. städning.

Starttillstånd (mark:starttillstand)

Godkända starttillstånd (vägarbeten) idag.

Styr och Ställ (cykel:styrostall)

Visar Styr och Ställ stationer som är aktiva och öppna.

Tätort 2022 Fast Trafik (general:tatort_2022_FT_4326)

Tätortsområden (general:tatortsomraden)

Serviceresor - Tätortsområden

Parkering Taxa 1 (parkering:taxa_1)

Kommunal avgiftsparkering Taxa 1.

Parkering Taxa 2 (parkering:taxa_2)

Kommunal avgiftsparkering Taxa 2.

Parkering Taxa 22 (parkering:taxa_22)

Kommunal avgiftsparkering Taxa 22.

Parkering Taxa 24 (parkering:taxa_24)

Kommunal avgiftsparkering Taxa 24.

Parkering Taxa 3 (parkering:taxa_3)

Kommunal avgiftsparkering Taxa 3.

Parkering Taxa 4 (parkering:taxa_4)

Kommunal avgiftsparkering Taxa 4.

Parkering Taxa 5 (parkering:taxa_5)

Kommunal avgiftsparkering Taxa 5.

Parkering Taxa 6 (parkering:taxa_6)

Kommunal avgiftsparkering Taxa 6.

Parkering Taxa 7 (parkering:taxa_7)

Kommunal avgiftsparkering Taxa 7.

Parkering Taxa 8 (parkering:taxa_8)

Kommunal avgiftsparkering Taxa 8.

Parkering Taxa A (parkering:taxa_a)

Kommunal avgiftsparkering Taxa A.

tg_prioriterat_vagnat (tg:tg_prioriterat_vagnat)

Prioriterat vägnät

Tidsbegränsade parkeringar (parkering:tidsbegransad)

Tidsbegränsade parkeringar

trafikdata (lv:trafikdata)

CRekbilvagcykeltrafik (nvdb:trv_nvdb_crekbilvagcykeltrafik)

CykelVgsKat (nvdb:trv_nvdb_cykelvgskat)

1 Vägbula (tsobjekt:tsobjekt_1)

10 Väglins (tsobjekt:tsobjekt_10)

11 Kombinerad gång- och cykelöverfart (tsobjekt:tsobjekt_11)

12 Förhöjd kombinerad gång- och cykelöverfart (tsobjekt:tsobjekt_12)

13 Förhöjd korsning (tsobjekt:tsobjekt_13)

15 Genomgående gång- och cykelbana (tsobjekt:tsobjekt_15)

16 Spårövergång (tsobjekt:tsobjekt_16)

2 Sidoförskjutning/Förträngning (tsobjekt:tsobjekt_2)

3 Busskudde (tsobjekt:tsobjekt_3)

4 Timglas (tsobjekt:tsobjekt_4)

5 Busstopp (tsobjekt:tsobjekt_5)

6 Cirkulationsplats (tsobjekt:tsobjekt_6)

7 Övergångsställe(markerad) (tsobjekt:tsobjekt_7)

8 Förhöjt övergångsställe (tsobjekt:tsobjekt_8)

9 Förhöjd gångpassage (tsobjekt:tsobjekt_9)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.