Czech Office for Surveying, Mapping an…

CZE INSPIRE View Service - Geographical Names

GN.GeographicalNames.NamedPlace GN.GeographicalNames.NamedPlace GN.GeographicalNames.NamedPlace
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Služba zpřístupnění map, Zeměpisné názvy, mapová služba, prohlížecí služba, WMS, služby, standardizace geografických jmen, standardizace geografického názvosloví, geografické názvosloví, zeměpisné jméno, geonymum, choronymum, exonymum, endonymum, databáze geografických jmen, Geonames, zeměpisný název
Fees
none
Access constraints
https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.html
Supported languages
cze
Data provider

Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre (unverified)

Contact information:

Srovnal Pavel, Mgr.

Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre

postal:
Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha, Česká republika

Email: 

Phone: +420 284 041 860

Service metadata

Ads by Google

INSPIRE prohlížecí služba pro téma zeměpisná jména (GN) poskytuje možnost prohlížet obraz dat INSPIRE tématu zeměpisná jména. Data jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Available map layers (2)

Geographical Names (GN.GeographicalNames)

Skupina Geographical Names

Named Place (GN.GeographicalNames.NamedPlace)

Vrstva Named Place

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.