[unknown data provider]

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WMS

Available map layers (26)

Výkres č. 25 - Elekronické komunikace, kolektory (1)

Výkres č. 25 - Elekronické komunikace, kolektory

Výkres č. 24 - Energetika (2)

Výkres č. 24 - Energetika

Výkres č. 23 - Vodní hospodářství (3)

Výkres č. 23 - Vodní hospodářství

Výkres č. 22 - Komunikační síť (4)

Výkres č. 22 - Komunikační síť

Výkres č. 21 - Doprava (5)

Výkres č. 21 - Doprava

Výkres č. 20 - Vlastnické poměry (6)

Výkres č. 20 - Vlastnické poměry

Výkres č. 19 - Civilní ochrana a bezpečnost (7)

Výkres č. 19 - Civilní ochrana a bezpečnost

Výkres č. 18 - Odpady (8)

Výkres č. 18 - Odpady

Výkres č. 17 - Akustické poměry (9)

Výkres č. 17 - Akustické poměry

Výkres č. 16 - Kvalita ovzduší (10)

Výkres č. 16 - Kvalita ovzduší

Výkres č. 15 - Geologické jevy (11)

Výkres č. 15 - Geologické jevy

Výkres č. 14 - Zemědělský půdní fond (12)

Výkres č. 14 - Zemědělský půdní fond

Výkres č. 13 - Ochrana přírody a krajiny (13)

Výkres č. 13 - Ochrana přírody a krajiny

Výkres č. 12 - Současný stav využití území (14)

Výkres č. 12 - Současný stav využití území

Výkres č. 11 - Územně plánovací příprava (15)

Výkres č. 11 - Územně plánovací příprava

Výkres č. 10a - Kulturní hodnoty a památková ochrana města - centrum (16)

Výkres č. 10a - Kulturní hodnoty a památková ochrana města - centrum

Výkres č. 10 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města (17)

Výkres č. 10 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

Výkres č. 9 - Kompoziční prvky (18)

Výkres č. 9 - Kompoziční prvky

Výkres č. 8 - Významné prostory a komunikace (19)

Výkres č. 8 - Významné prostory a komunikace

Výkres č. 7 - Struktura zástavby (20)

Výkres č. 7 - Struktura zástavby

Výkres č. 6 - Specifická území (21)

Výkres č. 6 - Specifická území

Výkres č. 5 - Širší vztahy (22)

Výkres č. 5 - Širší vztahy

Výkres č. 4 - Problémy v území (23)

Výkres č. 4 - Problémy v území

Výkres č. 3 - Záměry na provedení změn v území (24)

Výkres č. 3 - Záměry na provedení změn v území

Výkres č. 2 - Limity využití území (25)

Výkres č. 2 - Limity využití území

Výkres č. 1 - Hodnoty území (26)

Výkres č. 1 - Hodnoty území

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.