[unknown data provider]

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

OGC:WMS

Available map layers (24)

Výkres č. 23 - Elektronické komunikace, kolektory (0)

Výkres č. 23 - Elektronické komunikace, kolektory

Výkres č. 22 - Energetika (1)

Výkres č. 22 - Energetika

Výkres č. 21 - Vodní a odpadové hospodářství (2)

Výkres č. 21 - Vodní a odpadové hospodářství

Výkres č. 20 - Komunikační síť (3)

Výkres č. 20 - Komunikační síť

Výkres č. 19 - Doprava (4)

Výkres č. 19 - Doprava

Výkres č. 18 - Vlastnické poměry (5)

Výkres č. 18 - Vlastnické poměry

Výkres č. 17 - Civilní ochrana a bezpečnost (6)

Výkres č. 17 - Civilní ochrana a bezpečnost

Výkres č. 16 - Akustické poměry (7)

Výkres č. 16 - Akustické poměry

Výkres č. 15 - Kvalita ovzuší (8)

Výkres č. 15 - Kvalita ovzuší

Výkres č. 14 - Geologické jevy (9)

Výkres č. 14 - Geologické jevy

Výkres č. 13 - Zemědělský půdní fond (10)

Výkres č. 13 - Zemědělský půdní fond

Výkres č. 12 - Ochrana přírody a krajiny (11)

Výkres č. 12 - Ochrana přírody a krajiny

Výkres č. 11 - Současný stav využití území (12)

Výkres č. 11 - Současný stav využití území

Výkres č. 10 - Územně plánovací příprava (13)

Výkres č. 10 - Územně plánovací příprava

Výkres č. 9 a - Kulturní hodnoty a památková ochrana města - centrum (14)

Výkres č. 9 a - Kulturní hodnoty a památková ochrana města - centrum

Výkres č. 9 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města (15)

Výkres č. 9 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

Výkres č. 8 - Kompoziční prvky (16)

Výkres č. 8 - Kompoziční prvky

Výkres č. 7 - Struktura zástavby (17)

Výkres č. 7 - Struktura zástavby

Výkres č. 6 - Specifická území (18)

Výkres č. 6 - Specifická území

Výkres č. 5 - Širší vztahy (19)

Výkres č. 5 - Širší vztahy

Výkres č. 4 - Problémy v území (20)

Výkres č. 4 - Problémy v území

Výkres č. 3 - Záměry na provedení změn v území (21)

Výkres č. 3 - Záměry na provedení změn v území

Výkres č. 2 - Limity využití území (22)

Výkres č. 2 - Limity využití území

Výkres č. 1 - Hodnoty území (23)

Výkres č. 1 - Hodnoty území

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.