[unknown data provider]

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

OGC:WMS

Available map layers (11)

Výkres č. 37 - Vymezení zastavitelného území (Výkres č. 37 - Vymezení zastavitelného území)

Výkres č. 37 - Vymezení zastavitelného území

Výkres č. 36 - Bydlení v centrální části města (Výkres č. 36 - Bydlení v centrální části města)

Výkres č. 36 - Bydlení v centrální části města

Výkres č. 31 - Podrobné členění ploch zeleně (Výkres č. 31 - Podrobné členění ploch zeleně)

Výkres č. 31 - Podrobné členění ploch zeleně

Výkres č. 25 - Veřejně prospěšné stavby (Výkres č. 25 - Veřejně prospěšné stavby)

Výkres č. 25 - Veřejně prospěšné stavby

Výkres č. 20 - Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL [LPF] (Výkres č. 20 - Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL [LPF])

Výkres č. 20 - Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL [LPF]

Výkres č. 19 - Územní systém ekologické stability (Výkres č. 19 - Územní systém ekologické stability)

Výkres č. 19 - Územní systém ekologické stability

Výkres č. 11 - Přenos informací a kolektory (Výkres č. 11 - Přenos informací a kolektory)

Výkres č. 11 - Přenos informací a kolektory

Výkres č. 10 - Energetika (Výkres č. 10 - Energetika)

Výkres č. 10 - Energetika

Výkres č. 9 - Vodní hospodářství a odpady (Výkres č. 9 - Vodní hospodářství a odpady)

Výkres č. 9 - Vodní hospodářství a odpady

Výkres č. 5 - Doprava (Výkres č. 5 - Doprava)

Výkres č. 5 - Doprava

Výkres č. 4 - Plán využití ploch (Výkres č. 4 - Plán využití ploch)

Výkres č. 4 - Plán využití ploch

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.