Zeměměřický úřad

Prohlížecí služba WMS - ZABAGED®

GB_AL016 GB_AL016 GB_AL016
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Služba zpřístupnění map, Budovy, Dopravní sítě, Chráněná území, Krajinný pokryv, Správní jednotky, Vodopis, Nadmořská výška, mapová služba, prohlížecí služba, WMS, vektorová mapa, bezešvá, geoprostorová informace, Základní báze geografických dat (ZABAGED), vodstvo, hydrologická, tok, vodní, voda, komunikace, silnice, ulice, cesta, cesty, sídlo, budovy, adresní body, adresa, obec, obce, pokryv, užití půdy, administrativní, správní, dititální, model, 10 000, geografická, topologická, reliéf, měřítko 1:10000, měřítko 1:10 000, 10000, polohopis, výškopis
Fees
none
Access constraints
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.html
Supported languages
cze
Data provider

Zeměměřický úřad (unverified)

Contact information:

Srovnal Pavel, Mgr.

Zeměměřický úřad

postal:
Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha, Česká republika

Email: 

Phone: +420 284 041 860

Service metadata

Ads by Google

Prohlížecí služba WMS-ZABAGED je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ZABAGED® (včetně výškopisu ve formě vrstevnic). Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Available map layers (175)

Sídelní, hospodářské a kulturni objekty (Sidelni__hospodarske_a_kulturni_objekty)

Definiční bod adresního místa (GB_AL016)

Vrstva Definiční bod adresního místa

Číslo popisné (GT_AL016)

Vrstva Číslo popisné

Budova, blok budov (plocha) (GP_AL015)

Vrstva Budova, blok budov (plocha)

Kostel (značka) (GZ_KO)

Vrstva Kostel (značka)

Kaple (značka) (GZ_KA)

Vrstva Kaple (značka)

Vodojem zemní (značka) (GZ_VD)

Vrstva Vodojem zemní (značka)

Čerpací stanice (GB_AQ170)

Vrstva Čerpací stanice

Meteorologická stanice (GB_RES04)

Vrstva Meteorologická stanice

Vodojem věžový (GB_AM080)

Vrstva Vodojem věžový

Rozvalina, zřícenina (GP_AL200)

Vrstva Rozvalina, zřícenina

Rozhledna (GB_AL018A)

Vrstva Rozhledna

Vysílač (GB_AL018B)

Vrstva Vysílač

Věžovitá nástavba na budově (GB_AL018C)

Vrstva Věžovitá nástavba na budově

Věžovitá stavba ostatní (GB_AL018D)

Vrstva Věžovitá stavba ostatní

Ústí šachty, štoly (v provozu) (GB_AA010A)

Vrstva Ústí šachty, štoly (v provozu)

Ústí šachty, štoly (mimo provoz) (GB_AA010B)

Vrstva Ústí šachty, štoly (mimo provoz)

Těžní věž (GB_AA040)

Vrstva Těžní věž

Kůlna, skleník, foliovník (GP_AL019)

Vrstva Kůlna, skleník, foliovník

Tovární komín (GB_AF010)

Vrstva Tovární komín

Dopravníkový pás (GL_AF020)

Vrstva Dopravníkový pás

Chladící věž (plocha) (GP_AF030)

Vrstva Chladící věž (plocha)

Válcová nádrž, zásobník (bod) (GB_AM070)

Vrstva Válcová nádrž, zásobník (bod)

Válcová nádrž, zásobník (plocha) (GP_AM070)

Vrstva Válcová nádrž, zásobník (plocha)

Silo (bod) (GB_AM020)

Vrstva Silo (bod)

Silo (plocha) (GP_AM020)

Vrstva Silo (plocha)

Větrný mlýn (GB_AJ050)

Vrstva Větrný mlýn

Větrný motor (GB_AJ051)

Vrstva Větrný motor

Mohyla, pomník, náhrobek (GB_AL130)

Vrstva Mohyla, pomník, náhrobek

Kříž, sloup kulturního významu (GB_AL090)

Vrstva Kříž, sloup kulturního významu

Hradba, val, bašta, opevnění (GL_AH010)

Vrstva Hradba, val, bašta, opevnění

Zeď (GL_AL260)

Vrstva Zeď

Lyžařský můstek (GL_AK150)

Vrstva Lyžařský můstek

Ostatní plocha v sídlech (GP_NF121)

Vrstva Ostatní plocha v sídlech

Povrchová těžba, lom (GP_NF122)

Vrstva Povrchová těžba, lom

Usazovací nádrž (GP_NF123)

Vrstva Usazovací nádrž

Úložné místo (GP_NF124)

Vrstva Úložné místo

Skládka (GP_NF125)

Vrstva Skládka

Hřbitov (GP_NF126)

Vrstva Hřbitov

Areál účelové zástavby (GP_NF127)

Vrstva Areál účelové zástavby

Doplňˆková linie (GL_EX010)

Vrstva Doplňˆková linie

Bunkr (GB_AM060)

Vrstva Bunkr

Škola - definiční bod (GB_FUC26)

Vrstva Škola - definiční bod

Pošta - definiční bod (GB_FUC34)

Vrstva Pošta - definiční bod

Úřad - definiční bod (GB_FUC32)

Komunikace (Komunikace)

Skupina Komunikace

Dálnice (GL_AP001A)

Vrstva Dálnice

Silnice pro motorová vozidla (GL_AP001B)

Vrstva Silnice pro motorová vozidla

Silnice 1. třídy (GL_AP001C)

Vrstva Silnice 1. třídy

Silnice 2. třídy (GL_AP001D)

Vrstva Silnice 2. třídy

Silnice 3. třídy (GL_AP001E)

Vrstva Silnice 3. třídy

Označení silnice (GT_AP001)

Vrstva Označení silnice

Silnice neevidovaná (GL_AP011)

Vrstva Silnice neevidovaná

Silnice ve vystavbě (GL_AP012)

Vrstva Silnice ve vystavbě

Ulice sjízdná v sídle (GL_AP002A)

Vrstva Ulice sjízdná v sídle

Ulice sjízdná mimo sídlo (GL_AP002C)

Vrstva Ulice sjízdná mimo sídlo

Ulice nesjízdná v sídle (GL_AP002B)

Vrstva Ulice nesjízdná v sídle

Ulice sjízdná mimo sídlo (GL_AP002D)

Vrstva Ulice sjízdná mimo sídlo

Název ulice (GT_ULICE)

Vrstva Název ulice

Definiční bod náměstí (GB_AL170)

Vrstva Definiční bod náměstí

Cesta udržovaná (GL_AP010A)

Vrstva Cesta udržovaná

Cesta parková a hřbitovní (GL_AP010B)

Vrstva Cesta parková a hřbitovní

Cesta neudržovaná (GL_AP010C)

Vrstva Cesta neudržovaná

Pěšina (GL_AP003)

Vrstva Pěšina

Tramvajová dráha (GL_AN011)

Vrstva Tramvajová dráha

Metro (GL_AN012)

Vrstva Metro

Stanice metra (GB_AQ127)

Vrstva Stanice metra

Lanová dráha (GL_AQ010A)

Vrstva Lanová dráha

Lyzařský vlek (GL_AQ010B)

Vrstva Lyzařský vlek

Stožár lanové dráhy (GB_AQ020)

Vrstva Stožár lanové dráhy

Železniční trať elektrizovaná (GL_AN010A)

Vrstva Železniční trať elektrizovaná

Železniční trať neelektrizovaná (GL_AN010B)

Vrstva Železniční trať neelektrizovaná

Železniční vlečka (GL_AN050)

Vrstva Železniční vlečka

Železniční stanice, zastávka (GB_AQ126)

Vrstva Železniční stanice, zastávka

Areál železniční stanice, zastávky (GP_NF134)

Vrstva Areál železniční stanice, zastávky

Kolejiště (GP_NF129)

Vrstva Kolejiště

Železniční přejezd (bod) (GB_AQ042)

Vrstva Železniční přejezd (bod)

Železniční přejezd (linie) (GL_AQ042)

Vrstva Železniční přejezd (linie)

Most (GL_AQ040)

Vrstva Most

Lávka (bod) (GB_AQ043)

Vrstva Lávka (bod)

Lávka (linie) (GL_AQ043)

Vrstva Lávka (linie)

Podjezd (bod) (GB_AQ041)

Vrstva Podjezd (bod)

Podjezd (linie) (GL_AQ041)

Vrstva Podjezd (linie)

Tunel (GL_AQ130)

Vrstva Tunel

Propustek (bod) (GB_AQ065)

Vrstva Propustek (bod)

Propustek (linie) (GL_AQ065)

Vrstva Propustek (linie)

Přívoz (GL_AQ080)

Vrstva Přívoz

Brod (GL_BH070)

Vrstva Brod

Křižovatka mimoúrovňˆová UBM (GB_AP020)

Vrstva Křižovatka mimoúrovňˆová UBM

Křižovatka úrovňˆová UBU (GB_AQ062)

Vrstva Křižovatka úrovňˆová UBU

Uzlový bod silniční sítě UBS (GB_AP004)

Vrstva Uzlový bod silniční sítě UBS

Parkoviště, odpočívka (GP_NF128)

Vrstva Parkoviště, odpočívka

Parkoviště, odpočívka (značka) (GZ_PK)

Vrstva Parkoviště, odpočívka (značka)

Letiště (GP_NF130)

Vrstva Letiště

Obvod letištní dráhy (přistávací a vzletová) (GP_GB055PV)

Vrstva Obvod letištní dráhy (přistávací a vzletová)

Obvod letištní dráhy (pojížděcí) (GP_GB055PO)

Vrstva Obvod letištní dráhy (pojížděcí)

Osa letištní dráhy (zpevněná) (GL_GB054Z)

Vrstva Osa letištní dráhy (zpevněná)

Osa letištní dráhy (nezpevněná) (GL_GB054N)

Vrstva Osa letištní dráhy (nezpevněná)

Heliport (GB_GB035)

Vrstva Heliport

Rozvodné sítě a produktovody (Rozvodne_site_a_produktovody)

Skupina Rozvodné sítě a produktovody

Elektrárna (GP_NF131)

Vrstva Elektrárna

Elektrárna (bod) (GB_AD010)

Vrstva Elektrárna (bod)

Rozvodna, transformovna (GP_NF132)

Vrstva Rozvodna, transformovna

Elektrické vedení (GL_AT030)

Vrstva Elektrické vedení

Stožár elektrického vedení (GB_AT040)

Vrstva Stožár elektrického vedení

Dálkový produktovod, dálkové potrubí (GL_AQ113)

Vrstva Dálkový produktovod, dálkové potrubí

Přečerpávací stanice produktovodu (GP_NF133)

Vrstva Přečerpávací stanice produktovodu

Vodstvo (Vodstvo)

Skupina Vodstvo

Vodní tok povrchový (GL_BH140A)

Vrstva Vodní tok povrchový

Vodní tok podpovrchový (GL_BH140B)

Vrstva Vodní tok podpovrchový

Vodní plocha (GP_NF120)

Vrstva Vodní plocha

Přehradní hráz (GL_BI020A)

Vrstva Přehradní hráz

Jez (GL_BI020B)

Vrstva Jez

Plavební komora (GL_BI030)

Vrstva Plavební komora

Přístaviště (GB_BB005)

Vrstva Přístaviště

Akvadukt (GL_BH010A)

Vrstva Akvadukt

Shybka (GL_BH010B)

Vrstva Shybka

Bažina, močál (GP_BH095)

Vrstva Bažina, močál

Vodopád (bod) (GB_BH180)

Vrstva Vodopád (bod)

Vodopád (linie) (GL_BH180)

Vrstva Vodopád (linie)

Lázeňˆské zřídlo, kašna (GB_BH170A)

Vrstva Lázeňˆské zřídlo, kašna

Pramen (GB_BH170B)

Vrstva Pramen

Studna, vrt (GB_BH170C)

Vrstva Studna, vrt

Rozvodnice (GL_BH142)

Vrstva Rozvodnice

Suchá nádrž (GB_BI044)

Územní jednotky a chráněná území (Uzemni_jednotky_a_chranena_uzemi)

Skupina Územní jednotky a chráněná území

Hranice správni jednotky a KÚ (GL_FA000)

Vrstva Hranice správni jednotky a KÚ

Definiční bod správního celku (GB_SB001)

Vrstva Definiční bod správního celku

Maloplošné zvláště chráněné území (GP_FA211)

Vrstva Maloplošné zvláště chráněné území

Velkoplošné zvláště chráněné území (GP_FA212)

Vrstva Velkoplošné zvláště chráněné území

Vegetace a povrch (Vegetace_a_povrch)

Skupina Vegetace a povrch

Orná půda a ostatní dále nespecifikované plochy (GP_NF101)

Vrstva Orná půda a ostatní dále nespecifikované plochy

Chmelnice (GP_NF102)

Vrstva Chmelnice

Ovocný sad, zahrada (GP_NF103)

Vrstva Ovocný sad, zahrada

Vinice (GP_NF104)

Vrstva Vinice

Trvalý travní porost (GP_NF105)

Vrstva Trvalý travní porost

Lesní půda se stromy (GP_NF106)

Vrstva Lesní půda se stromy

Lesní půda s křovinatým porostem (GP_NF107)

Vrstva Lesní půda s křovinatým porostem

Lesní půda s kosodřevinou (GP_NF108)

Vrstva Lesní půda s kosodřevinou

Okrasná zahrada, park (GP_NF109)

Vrstva Okrasná zahrada, park

Významný osamělý strom (GB_EC030A)

Vrstva Významný osamělý strom

Významný osamělý lesík (GB_EC030B)

Vrstva Významný osamělý lesík

Liniová vegetace (GL_EC035)

Vrstva Liniová vegetace

Lesní průsek (GL_EC040)

Vrstva Lesní průsek

Rašeliniště (bod) (GB_EB030)

Vrstva Rašeliniště (bod)

Rašeliniště (plocha) (GP_EB030)

Vrstva Rašeliniště (plocha)

Terénní reliéf (Terenni_relief)

Skupina Terénní reliéf

Hranice geomorfologické jednotky (GL_DB000)

Vrstva Hranice geomorfologické jednotky

Kótovaný bod (GB_CA030)

Vrstva Kótovaný bod

Skalní útvary (GP_DB160)

Vrstva Skalní útvary

Rokle, výmol (GL_DB060)

Vrstva Rokle, výmol

Sesuv půdy, suť (GP_DB210)

Vrstva Sesuv půdy, suť

Vstup do jeskyně (GB_DB030)

Vrstva Vstup do jeskyně

Osamělý balvan, skála, skalní suk (GB_DB161)

Vrstva Osamělý balvan, skála, skalní suk

Skupina balvanů (bod) (GB_DB162)

Vrstva Skupina balvanů (bod)

Skupina balvanů (linie) (GL_DB162)

Vrstva Skupina balvanů (linie)

Stupeňˆ, sráz (GL_DB090)

Vrstva Stupeňˆ, sráz

Pata terénního útvaru (GL_DB080)

Vrstva Pata terénního útvaru

Výškopis-vrstevnice (Vyskopis-vrstevnice)

Skupina Výškopis-vrstevnice

Vrstevnice základní (GL_CA010)

Vrstva Vrstevnice základní

Vrstevnice zdůrazněná (GL_CA011)

Vrstva Vrstevnice zdůrazněná

Vrstevnice doplňˆková (GL_CA012)

Vrstva Vrstevnice doplňˆková

Geodetické body (Geodeticke_body)

Skupina Geodetické body

Bod polohového pole - trigonometrický bod (GB_ZB060A)

Vrstva Bod polohového pole - trigonometrický bod

Bod polohového pole - zhušťovací bod (GB_ZB060B)

Vrstva Bod polohového pole - zhušťovací bod

Bod polohového pole - přidružený bod (GB_ZB060C)

Vrstva Bod polohového pole - přidružený bod

Bod výškového pole (GB_ZB020)

Vrstva Bod výškového pole

Bod tíhového pole (GB_ZC000)

Vrstva Bod tíhového pole

Výška bodu polohového pole (GT_ZB060)

Vrstva Výška bodu polohového pole

Výška bodu výškového pole (GT_ZB020)

Vrstva Výška bodu výškového pole

Výška kótovaného bodu (GT_CA030)

Vrstva Výška kótovaného bodu

Popis (Popis)

Skupina Popis

Druhový název (bod) (GT_DRUHNAZ_B)

Vrstva Druhový název (bod)

Druhový název (centroid) (GT_DRUHNAZ_C)

Vrstva Druhový název (centroid)

Druhový název (plocha) (GT_DRUHNAZ_P)

Vrstva Druhový název (plocha)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.