Zeměměřický úřad

Prohlížecí služba WMS - Geonames

GN1
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Služba zpřístupnění map, Zeměpisné názvy, mapová služba, prohlížecí služba, WMS, služby, standardizace geografických jmen, standardizace geografického názvosloví, geografické názvosloví, geografické jméno, zeměpisné jméno, geonymum, choronymum, exonymum, endonymum, databáze geografických jmen, Geonames
Fees
none
Access constraints
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.html
Supported languages
cze
Data provider

Zeměměřický úřad (unverified)

Contact information:

Srovnal Pavel, Mgr.

Zeměměřický úřad

postal:
Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha, Česká republika

Email: 

Phone: +420 284 041 860

Service metadata

Ads by Google

Prohlížecí služba WMS-GEONAMES je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad aktuálními daty produktu Databáze geografických jmen České republiky (Geonames). Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Available map layers (50)

Geonames (Geonames)

Skupina Geonames

Město, obec (GN1)

Vrstva Město, obec

Část města, obce (GN2)

Vrstva Část města, obce

Místní část (GN3)

Vrstva Místní část

Výrobní a těžební zařízení (GN4)

Vrstva Výrobní a těžební zařízení

Ubytovací a stravovací zařízení (GN5)

Vrstva Ubytovací a stravovací zařízení

Náboženské objekty (GN6)

Vrstva Náboženské objekty

Hrady, zámky, tvrze (GN7)

Vrstva Hrady, zámky, tvrze

Léčebná a lázeňská zařízení (GN8)

Vrstva Léčebná a lázeňská zařízení

Sportovní zařízení (GN9)

Vrstva Sportovní zařízení

Kulturní objekty a zařízení (GN10)

Vrstva Kulturní objekty a zařízení

Hřbitovy, hrobky (GN11)

Vrstva Hřbitovy, hrobky

Letiště (GN12)

Vrstva Letiště

Vodní komunikace (GN13)

Vrstva Vodní komunikace

Pozemní komunikace (GN14)

Vrstva Pozemní komunikace

Telekomunikační zařízení (GN15)

Vrstva Telekomunikační zařízení

Ostatní terénní tvary (GN16)

Vrstva Ostatní terénní tvary

Rozsáhlé terénní tvary (GN17)

Vrstva Rozsáhlé terénní tvary

Povrch, vegetace (GN18)

Vrstva Povrch, vegetace

Řeky, velké vodní plochy (GN19)

Vrstva Řeky, velké vodní plochy

Ostatní vodní toky a plochy (GN20)

Vrstva Ostatní vodní toky a plochy

Ostatní objekty vodstva (GN21)

Vrstva Ostatní objekty vodstva

Chráněná území přírody (GN22)

Ostatní (GN23)

Region (GN24)

Definiční body (Definicni_body)

Skupina Definiční body

Město, obec (BGN1)

Vrstva Město, obec

Část města, obce (BGN2)

Vrstva Část města, obce

Místní část (BGN3)

Vrstva Místní část

Výrobní a těžební zařízení (BGN4)

Vrstva Výrobní a těžební zařízení

Ubytovací a stravovací zařízení (BGN5)

Vrstva Ubytovací a stravovací zařízení

Náboženské objekty (BGN6)

Vrstva Náboženské objekty

Hrady, zámky, tvrze (BGN7)

Vrstva Hrady, zámky, tvrze

Léčebná a lázeňská zařízení (BGN8)

Vrstva Léčebná a lázeňská zařízení

Sportovní zařízení (BGN9)

Vrstva Sportovní zařízení

Kulturní objekty a zařízení (BGN10)

Vrstva Kulturní objekty a zařízení

Hřbitovy, hrobky (BGN11)

Vrstva Hřbitovy, hrobky

Letiště (BGN12)

Vrstva Letiště

Vodní komunikace (BGN13)

Vrstva Vodní komunikace

Pozemní komunikace (BGN14)

Vrstva Pozemní komunikace

Telekomunikační zařízení (BGN15)

Vrstva Telekomunikační zařízení

Ostatní terénní tvary (BGN16)

Vrstva Ostatní terénní tvary

Rozsáhlé terénní tvary (BGN17)

Vrstva Rozsáhlé terénní tvary

Povrch, vegetace (BGN18)

Vrstva Povrch, vegetace

Řeky, velké vodní plochy (BGN19)

Vrstva Řeky, velké vodní plochy

Ostatní vodní toky a plochy (BGN20)

Vrstva Ostatní vodní toky a plochy

Ostatní objekty vodstva (BGN21)

Vrstva Ostatní objekty vodstva

Chráněná území přírody (BGN22)

Ostatní (BGN23)

Region (BGN24)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.