Zeměměřický úřad

Prohlížecí služba WMS - DATA200

BuiltupP_me5 BuiltupP_me5 BuiltupP_me5
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Služba zpřístupnění map, Dopravní sítě, Vodopis, Správní jednotky, Zeměpisné názvy, mapová služba, prohlížecí služba, WMS, bezešvá databáze, geografická jména, obec, část obce, dopravní infrastruktura, administrativní hranice, vodstvo, topografická databáze, 1:200 000, 1:200000, 200000, EuroGeographics, panevropská databáze, databáze České republiky, popis, doprava, sídla, výškopis
Fees
none
Access constraints
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.html
Supported languages
cze
Data provider

Zeměměřický úřad (unverified)

Contact information:

Srovnal Pavel, Mgr.

Zeměměřický úřad

postal:
Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha, Česká republika

Email: 

Phone: +420 284 041 860

Service metadata

Ads by Google

Prohlížecí služba WMS-Data200 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty produktu Topografická databáze České republiky (Data200) - všechny vrstvy. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Available map layers (135)

POP (POP)

Skupina POP

název města do 5 tis. obyvatel (BuiltupP_me5)

Vrstva název města do 5 tis. obyvatel

název města 5001-20 000 obyvatel (BuiltupP_me5_20)

Vrstva název města 5001-20 000 obyvatel

název města 20 001-50 000 obyvatel (BuiltupP_me20_50)

Vrstva název města 20 001-50 000 obyvatel

název města 50 001-100 000 obyvatel (BuiltupP_me50_100)

Vrstva název města 50 001-100 000 obyvatel

název města 100 001-500 000 obyvatel (BuiltupP_me100_500)

Vrstva název města 100 001-500 000 obyvatel

název města nad 500 000 obyvatel (BuiltupP_me500)

Vrstva název města nad 500 000 obyvatel

signatura obce do 500 obyvatel (BuiltupP_ob_do500)

Vrstva signatura obce do 500 obyvatel

název obce do 500 obyvatel (BuiltupP_ob_do500_popis)

Vrstva název obce do 500 obyvatel

signatura obce 501-2 000 obyvatel (BuiltupP_ob500_2000)

Vrstva signatura obce 501-2 000 obyvatel

název obce 501-2 000 obyvatel (BuiltupP_ob500_2000_popis)

Vrstva název obce 501-2 000 obyvatel

singatura obce nad 2 000 obyvatel (BuiltupP_ob_nad2000)

Vrstva singatura obce nad 2 000 obyvatel

název obce nad 2 000 obyvatel (BuiltupP_ob_nad2000_popis)

Vrstva název obce nad 2 000 obyvatel

název části města (BuiltupP_castm_popis)

Vrstva název části města

singatura místní části (BuiltupP_mist)

Vrstva singatura místní části

název místní části (BuiltupP_mist_popis)

Vrstva název místní části

signatura části obce (BuiltupP_castob)

Vrstva signatura části obce

název části obce (BuiltupP_castob_popis)

Vrstva název části obce

blok zástavby nad 5000 obyvatel (BuiltupA_nad5000)

Vrstva blok zástavby nad 5000 obyvatel

blok zástavby 1000-5000 obyvatel (BuiltupA_nad1000)

Vrstva blok zástavby 1000-5000 obyvatel

blok zástavby do 1000 obyvatel (BuiltupA_do1000)

Vrstva blok zástavby do 1000 obyvatel

HYDRO (HYDRO)

Skupina HYDRO

jez (bod) (DamC_jez)

Vrstva jez (bod)

plavební komora (bod) (DamC_plavkom)

Vrstva plavební komora (bod)

vodopád (RapidsC)

pramen (SpringC)

pramen (SpringP)

hráz (DamL_hraz)

Vrstva hráz

jez (linie) (DamL_jez)

Vrstva jez (linie)

plavební komora (linie) (DamL_plavkom)

Vrstva plavební komora (linie)

tok stálý povrchový, šířka 20-50m (WatrcrsL_stp20)

Vrstva tok stálý povrchový, šířka 20-50m

tok stálý povrchový, šířka 5-20m (WatrcrsL_stp5)

Vrstva tok stálý povrchový, šířka 5-20m

tok stálý povrchový, šířka 1-5m (WatrcrsL_stp1)

Vrstva tok stálý povrchový, šířka 1-5m

tok podzemní (WatrcrsL_podz)

Vrstva tok podzemní

ostrov (IslandA)

Vrstva ostrov

vodní plocha (LakeresA)

Vrstva vodní plocha

močál (SwampA)

Vrstva močál

tok stálý povrchový, šířka nad 50m (WatrcrsA)

Vrstva tok stálý povrchový, šířka nad 50m

tok stálý povrchový, šířka nad 50m (popis) (WatrcrsL_stp50)

Vrstva tok stálý povrchový, šířka nad 50m (popis)

TRANS (TRANS)

Skupina TRANS

letiště (bod) (AirfldP)

Vrstva letiště (bod)

stanice přívozu (FerryC)

Vrstva stanice přívozu

heliport (HeliP)

Vrstva heliport

přístav (HarborP)

Vrstva přístav

mimoúrovňová křižovatka s nájezdy (IntercC)

Vrstva mimoúrovňová křižovatka s nájezdy

železniční přejezd (LevelcC_zelprejezd)

Vrstva železniční přejezd

úrovňové křížení silnic (LevelcC_urkrsil)

Vrstva úrovňové křížení silnic

žel. stanice používaná (RailrdC_zelstprov)

Vrstva žel. stanice používaná

železniční zastávka (RailrdC_zelzastprov)

Vrstva železniční zastávka

žel. stanice nepoužívaná (RailrdC_zelstmimo)

Vrstva žel. stanice nepoužívaná

žel. zastávka nepoužívaná (RailrdC_zelzastmimo)

Vrstva žel. zastávka nepoužívaná

odpočívka (RestC)

Vrstva odpočívka

neelektrizovaná jednokolejná železnice (RailrdL_neeljedno)

Vrstva neelektrizovaná jednokolejná železnice

neelektrizovaná vícekolejná železnice (RailrdL_neelvice)

Vrstva neelektrizovaná vícekolejná železnice

elektrizovaná jednokolejná železnice (RailrdL_eljedno)

Vrstva elektrizovaná jednokolejná železnice

elektrizovaná vícekolejná železnice (RailrdL_elvice)

Vrstva elektrizovaná vícekolejná železnice

železnice nepoužívaná (RailrdL_nepouz)

Vrstva železnice nepoužívaná

most na železnici (RailrdL_most)

Vrstva most na železnici

tunel na železnici (RailrdL_tunel)

Vrstva tunel na železnici

dálnice I. třídy (RoadL_dal)

Vrstva dálnice I. třídy

dálnice II. třídy (RoadL_dal2tr)

Vrstva dálnice II. třídy

dálnice ve stavbě (RoadL_dalstav)

Vrstva dálnice ve stavbě

rychlostní silnice (RoadL_rychl)

Vrstva rychlostní silnice

rychlostní silnice ve stavbě (RoadL_rychlstav)

Vrstva rychlostní silnice ve stavbě

silnice I. třídy (RoadL_1tr)

Vrstva silnice I. třídy

silnice I. třídy ve stavbě (RoadL_1trstav)

Vrstva silnice I. třídy ve stavbě

silnice II. třídy (RoadL_2tr)

Vrstva silnice II. třídy

silnice III. třídy (RoadL_3tr)

Vrstva silnice III. třídy

neevidovaná silnice, hlavní spojovací cesta (RoadL_neevidsil)

Vrstva neevidovaná silnice, hlavní spojovací cesta

nájezd na dálnici a silnici (RoadL_najezd)

Vrstva nájezd na dálnici a silnici

most na dálnici (RoadL_mostdal)

Vrstva most na dálnici

most na dálnici ve stavbě (RoadL_mostdalstav)

Vrstva most na dálnici ve stavbě

most na rychlostní silnici (RoadL_mostrychl)

Vrstva most na rychlostní silnici

most na rychlostní silnici ve stavbě (RoadL_mostrychlstav)

Vrstva most na rychlostní silnici ve stavbě

most na silnici I. tř. (RoadL_most1tr)

Vrstva most na silnici I. tř.

most na silnici I. tř. ve stavbě (RoadL_most1trstav)

Vrstva most na silnici I. tř. ve stavbě

most na silnici II. tř. (RoadL_most2tr)

Vrstva most na silnici II. tř.

most na silnici III. tř. (RoadL_most3tr)

Vrstva most na silnici III. tř.

most na neevidované silnici (RoadL_mostneevidsil)

Vrstva most na neevidované silnici

most na nájezdu (RoadL_mostnajezd)

Vrstva most na nájezdu

tunel na dálnici (RoadL_tuneldal)

Vrstva tunel na dálnici

tunel na rychlostní silnice (RoadL_tunelrychl)

Vrstva tunel na rychlostní silnici

tunel na silnici I. tř. (RoadL_tunel1tr)

Vrstva tunel na silnici I. tř.

tunel na silnici III. tř. (RoadL_tunel3tr)

Vrstva tunel na silnici III. tř.

tunel na neevidované silnici (RoadL_tunelneevid)

Vrstva tunel na neevidované silnici

tunel na nájezdu (RoadL_tunelnajezd)

Vrstva tunel na nájezdu

přistávací dráha (RunwayL)

Vrstva přistávací dráha

přívoz (FerryL)

Vrstva přívoz

lanová dráha (CablecL)

Vrstva lanová dráha

letiště (plocha) (AirfldA)

Vrstva letiště (plocha)

MISC (MISC)

Skupina MISC

hvězdárna (BuildP_hvz)

Vrstva hvězdárna

kostel (BuildP_kost)

Vrstva kostel

nemocnice (BuildP_nem)

Vrstva nemocnice

škola (BuildP_sk)

Vrstva škola

správní budova (BuildP_sprav)

Vrstva správní budova

zámek (BuildP_zam)

Vrstva zámek

vysílač (CtowerP_vys)

Vrstva vysílač

vysílač + rozhledna (CtowerP_vysroz)

Vrstva vysílač + rozhledna

důl, lom (ExtractP)

Vrstva důl, lom

úložiště, halda (IndprodP_halda)

Vrstva úložiště, halda

zpracovatelský závod (IndprodP_zprac)

Vrstva zpracovatelský závod

tlaková přečerpávací stanice (IndprodP_precst)

Vrstva tlaková přečerpávací stanice

aquapark (LandmrkP_aqua)

Vrstva aquapark

pevnost (LandmrkP_pevn)

Vrstva pevnost

pomník (LandmrkP_pom)

Vrstva pomník

závodiště (LandmrkP_zav)

Vrstva závodiště

stadion (LandmrkP_stad)

Vrstva stadion

zřícenina (LandmrkP_zric)

Vrstva zřícenina

vstup do jeskyně (PhysP)

Vrstva vstup do jeskyně

vodní elektrárna (PowerP_vod)

Vrstva vodní elektrárna

spalování biomasy (PowerP_bio)

Vrstva spalování biomasy

jaderná elektrárna (PowerP_jad)

Vrstva jaderná elektrárna

solární elektrárna (PowerP_sol)

Vrstva solární elektrárna

tepelná elektrárna (PowerP_tep)

Vrstva tepelná elektrárna

větrná elektrárna (PowerP_vet)

Vrstva větrná elektrárna

rozhledna (TowerP)

Vrstva rozhledna

produktovod (IndprodL)

Vrstva produktovod

elektrické vedení (PowerL)

Vrstva elektrické vedení

jáma, terénní stupeň (PhysL_jama)

Vrstva jáma, terénní stupeň

skalnatý sráz, skály (PhysL_skaly)

Vrstva skalnatý sráz, skály

chráněné území (ParkA)

Vrstva chráněné území

BND (BND)

Skupina BND

státní hranice (PolbndL_stat)

Vrstva státní hranice

krajská hranice (PolbndL_kraj)

Vrstva krajská hranice

okresní hranice (PolbndL_okres)

Vrstva okresní hranice

obecní hranice (PolbndL_obec)

Vrstva obecní hranice

REL (REL)

Skupina REL

kótovaný bod (ElevP)

Vrstva kótovaný bod

vrstevnice doplňková (ElevL_dopln)

Vrstva vrstevnice doplňková

vrstevnice zdůrazněná (ElevL_zdur)

Vrstva vrstevnice zdůrazněná

vrstevnice základní (ElevL_zakl)

Vrstva vrstevnice základní

stínovaný reliéf (GR_RELIEF)

Vrstva stínovaný reliéf

VEG (VEG)

Skupina VEG

les (VegA)

Vrstva les

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.