Česká informační agentura životního pr…

1 1 1
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
ÚSES, Přírodní parky, Správa CHKO
Fees
žádné
Access constraints
bez omezení
Supported languages
cze
Data provider

Česká informační agentura životního prostředí (unverified)

Contact information:

Česká informační agentura životního prostředí

Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, Česká republika

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Služba zobrazuje vrstvy Územního systému ekologické stability (ÚSES), hranice Přírodních parků a hranice působnosti správ CHKO

Available map layers (8)

ÚSES - nadregionální biocentra (1)

ÚSES - nadregionální biocentra

ÚSES - nadregionální biokoridory (2)

ÚSES - nadregionální biokoridory

ÚSES - regionální biocentra (3)

ÚSES - regionální biocentra

ÚSES - regionální biokoridory stávající (4)

ÚSES - regionální biokoridory stávající

ÚSES - osy nadregionálních biokoridorů (5)

ÚSES - osy nadregionálních biokoridorů

ÚSES - směry propojení regionálních biokoridorů (6)

ÚSES - směry propojení regionálních biokoridorů

Přírodní parky (7)

Přírodní parky

Působnost správ CHKO (8)

Působnost správ CHKO

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.