Česká informační agentura životního pr…

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
typologie krajiny, krajinne typy
Fees
žádné
Access constraints
bez omezení
Supported languages
cze
Data provider

Česká informační agentura životního prostředí (unverified)

Contact information:

Česká informační agentura životního prostředí

Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, Česká republika

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Typologie české krajiny - mapové výstupy z projektu VaV 640/01/03, Programu výzkumu a vývoje MŽP

Available map layers (4)

Rámcové krajinné typy způsobu využití území (0)

Rámcové krajinné typy způsobu využití území

Rámcové sídelní krajinné typy (1)

Rámcové sídelní krajinné typy

Rámcové krajinné typy dle reliéfu (2)

Rámcové krajinné typy dle reliéfu

Krajinné typy ČR - osídlení/využití/reliéf (3)

Krajinné typy ČR - osídlení/využití/reliéf

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.