[Unnamed layer] [Unnamed layer] [Unnamed layer]
Service health Now:
Interface
Web Service, ArcGIS MapServer 10.5
Keywords
bakgrundskarta, helsingborgskarta, cache
Fees
unknown
Access constraints
© Helsingborgs stad
Data provider

(unverified)

Contact information:

Ads by Google

Cachad bakgrundskarta med Helsingborg i färg och andra kommuner i gråskala, baserad på Helsingborgskartans och Fastighetskartans lager. referenssystem: EPSG:3857 (web mercator) Använd för tjänst på extern ArcGIS-server tänkt för användning på AGOL.

Available map layers (121)

Helsingborgskarta (0)

Text (1)

Adressnummer -1:1000 (2)

Gatunamn (3)

Spår (4)

Ospecificerad (5)

Adressnummer (6)

Lokalgata (7)

Kvartersgata (8)

Uppsamlingsgata (9)

Byväg (10)

Industrigata (11)

Trafikplats (12)

Torg (13)

Gårds- och markväg (14)

Rondell (15)

Huvudgata (16)

Ortsväg (17)

Länsväg namn och vägnummer (18)

Genomfartsväg (19)

Motorväg (20)

Länsväg text (21)

Riksväg (22)

Bussgata (23)

In- och utfartsväg (24)

Adressnummer 1:1000-1:2000 (25)

Gatunamn (26)

Spår (27)

Ospecificerad (28)

Adressnummer (29)

Lokalgata (30)

Kvartersgata (31)

Uppsamlingsgata (32)

Byväg (33)

Industrigata (34)

Trafikplats (35)

Torg (36)

Gårds- och markväg (37)

Rondell (38)

Huvudgata (39)

Ortsväg (40)

Länsväg namn och vägnummer (41)

Genomfartsväg (42)

Motorväg (43)

Länsväg text (44)

Riksväg (45)

Bussgata (46)

In- och utfartsväg (47)

Stadsdelsnamn, 1:10000-1:35000 (48)

Ortnamn, 1:10000-1:35000 (49)

Ortnamn, mindre än 1:35000 (50)

Kommungräns (51)

Kommungräns -1:400000 (52)

Kommungräns 1:400000- (53)

Byggnader (54)

Byggnad (55)

Offentlig byggnad (56)

Väg- och järnvägar (57)

Vägar -1:1000 (58)

Vägar -1:2000 (59)

Vägar -1:4000 (60)

Vägar -1:10000 (61)

Vägar -1:20000 (62)

Vägar -1:50000 (63)

Vägar 1:50000- (64)

Järnvägar (65)

Järnvägar mindre än 1:20000 (66)

Övriga vägar (67)

Vattendrag (68)

Hydrografi (69)

Markanvändning (70)

Vattenyta (71)

Bebyggelse (72)

Bebyggelse -1:12 500 (73)

Bebyggelse 1:12500-1:1000000 (74)

Verksamhet (75)

Verksamhet -1:25000 (76)

Verksamhet 1:25000-1:1000000 (77)

Trafikområde (78)

Sankmark (79)

Park (80)

Park (81)

Park (LMV) (82)

Skog (83)

Grönomrade (84)

Mark (85)

Mark (86)

Mark (LMV) (87)

Hav (88)

Bakgrundsyta (89)

Bakgrund runtomkring (90)

Skåne utan Helsingborg (91)

Ortnamn, punkter mindre än 1:40000 (92)

Väg- och järnvägar (93)

Vägar (94)

Järnvägar (95)

Vägar mindre än 1:20000 (96)

Järnvägar mindre än 1:20000 (97)

Vattendrag (98)

Hydrografi (99)

Markanvändning (100)

Marklinjer (101)

Markytor (102)

Danmark (103)

Väg- och järnvägar (104)

Vägar mindre än 1:20000 (105)

Järnvägar mindre än 1:20000 (106)

Markanvändning (107)

Markytor (108)

Laholm (109)

Ortnamn, punkter mindre än 1:40000 (110)

Väg- och järnvägar (111)

Vägar (112)

Järnvägar (113)

Vägar mindre än 1:20000 (114)

Järnvägar mindre än 1:20000 (115)

Vattendrag (116)

Hydrografi (117)

Markanvändning (118)

Marklinjer (119)

Markytor (120)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.