SYKE

[Unnamed layer] [Unnamed layer] [Unnamed layer]
Service health Now:
Interface
Web Service, ArcGIS MapServer 10.5
Keywords
maanpeite, maankäyttö, maankäyttöluokitus, Corine Land Cover
Fees
unknown
Access constraints
© SYKE (osittain © Metla, MAVI, LIVI, VRK, MML Maastotietokanta 05/2012)
Data provider

SYKE (unverified)

Contact information:

SYKE

Ads by Google

Corine maanpeite 2012 (20m) kuvaa koko Suomen maankäyttöä ja maanpeitettä vuonna 2012. Aineisto on rasterimuotoinen paikkatietokanta (pikselikoko 20 * 20 m). Aineisto on tuotettu SYKEssä olemassa oleviin paikkatietoaineistoihin sekä satelliittikuvatulkintaan perustuen. Maankäyttöä/maanpeitettä kuvataan hierarkkisella luokittelulla. Viisi pääluokkaa ( rakennetut alueet; maatalousalueet; metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat; kosteikot ja avoimet suot sekä vesialueet) jaetaan toisella tasolla yhteensä 15 alaluokkaan. Kolmannella luokittelutasolla pääluokat jaetaan yhteensä 44 alaluokkaan. Rasteriaineistossa on joidenkin luokkien kohdalla vielä neljännen tason kansallisia luokkia. Rasteriaineisto on tehty 4. luokkatason arvoihin.

Available map layers (1)

Maanpeite vuonna 2012 (0)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.