Styrelsen for Dataforsyning og Effekti…

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Danske Stednavne, test
Fees
Kontakt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Access constraints
Kræver abonnement på Kortforsyningen
Data provider

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (unverified)

Contact information:

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

postal:
Rentemestervej 8, 2400 København NV, Denmark

Email: 

Phone: +45 7254 5000

Ads by Google

Danske Stednavne

Available map layers (29)

Danske Stednavne (danske_stednavne)

Danske Stednavne

Bebyggelse (bebyggelse)

Samling af bygninger

Skov (skov)

Bevoksning der består af forholdsvis høje træer.

Naturareal (naturareal)

Geografisk miljø, primært kendetegnet ud fra ensartede bevoksnings- og jordbundsforhold.

Bygninger (bygning)

Fast, fritstående konstruktion med vægge og tag beregnet til at rumme fx boliger, kontorer eller varer. NOTE objektets geometri bygger på GeoDanmark objekter

Rute (rute)

Vejforløb med rutenavn eller -nummer. NOTE objektets geometri bygger på GeoDanmark objekter

Vandloeb (vandloeb)

Lang, let skrånende fordybning i landskabet med strømmende vand. NOTE kan være rørlagt. Objektets geometri bygger på GeoDanmark objekter

Landskabsform (landskabsform)

Geografisk sammenhængende areal, hvis udbredelse oftest afgrænses af terrænets udformning.

Soer (soer)

Stor, stillestående vandmasse der er omgivet af land. NOTE objektets geometri bygger på GeoDanmark objekter

Andentopografiflade (andentopografiflade)

Topografisk fladeobjekter der ikke falder ind i en af Danske Stednavnes øvrige objekttyper.

Begravelsesplads (begravelsesplads)

Område hvor de døde ligger begravet; ofte i forbindelse med en religiøs bygning. NOTE objektets geometri bygger på GeoDanmark objekter

Campingplads (campingplads)

Afgrænset område hvor man mod betaling kan bo i eget telt, campingvogn, autocamper el.lign. ofte med fælles toiletter, køkken m.m..

Idraetsanlaeg (idraetsanlaeg)

Område med baner, lokaler og udstyr til idrætsudøvelse. NOTE objektets geometri bygger på GeoDanmark objekter

Havnebassin (havnebassin)

Vandområde i en havn, delvis omsluttet af kajer.

Lufthavn (lufthavne)

Område hvor fly kan starte og lande, og hvor der er bygninger og faciliteter til afvikling af flytrafik. NOTE objektets geometri bygger på GeoDanmark objekter

Urentfarvand (urentfarvand)

Vandareal hvor skibsfart er vanskelig.

Jernbane (jernbane)

En strækning af en jernbane, der udgør en særlig funktion. NOTE objektets geometri bygger på GeoDanmark objekter

Faergerutelinje (faergerutelinje)

Linjeforløb som beskriver en færges kurs, mellem to havne. NOTE primært på havet

Andentopografipunkt (andentopografipunkt)

Topografisk punktobjekter der ikke falder ind i en af Danske Stednavnes øvrige objekttyper.

Faergerutepunkt (faergerutepunkt)

Påstigningssted for en færge i rutefart. NOTE kun på søer. Benyttes kun hvor der ikke er en FærgeruteLinje

Navigationsanlaeg (navigationsanlaeg)

Bygningsværk eller konstruktion til brug for navigation for skibsfart.

Standsningssted (standsningssted)

Sted hvor et transportmiddel standser for at optage og/eller afsætte passagerer. NOTE objektets geometri bygger på GeoDanmark objekter

Restriktionsareal (restriktionsareal)

Naturareal med særlige begrænsninger på adgangs- og/eller brugsforhold.

Vej (vej)

Vejstrækning med navn der ikke er registreret i adresseregistret. NOTE objektets geometri bygger på GeoDanmark objekter

Friluftsbad (friluftsbad)

Offentligt udendørs svømmeanlæg.

Terraenkontur (terraenkontur)

Menneskeskabt jordvold, stengærde eller andet bygværk der hæver sig over det omkringliggende terræn. NOTE objektets geometri bygger på GeoDanmark objekter

Sevaerdigheder (sevaerdigheder)

Forlystelse, bygningsværk eller andet af interesse for besøgende.

Farvand (farvand)

Vandområde i hav, fjord el.lign. NOTE primært på havet

Fortidsminde (fortidsminde)

Menneskeskabt bygværk eller efterladenskaber af menneskelig aktivitet fra forhistorisk tid. NOTE objektets geometri bygger på GeoDanmark objekter

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.