Norges geologiske undersøkelse

Havbunn i bilder - bunnsedimenter

Havbunnsbilder Havbunnsbilder Havbunnsbilder
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
none
Access constraints
Copyright Geological Survey of Norway 2011
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Norges geologiske undersøkelse (unverified)

Contact information:

Sverre Iversen

Norges geologiske undersøkelse

Postal address:
-, 7491 Trondheim, Norway

Email: 

Phone: + 47 73 90 40 00

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Formålet med tjenesten er å vise eksempler på hvordan ulike typer havbunn ser ut in situ vha. stedfestede undervannsbilder. Bilder er blitt tatt som en del av dokumentasjonen på de fleste MAREANO-tokt siden 2006, og benyttes som tolkningsgrunnlag for både geologer og biologer.

Available map layers (2)

Havbunn i bilder - bunnsedimenter (MarinGeofotoWMS)

Formålet med tjenesten er å vise eksempler på hvordan ulike typer havbunn ser ut in situ vha. stedfestede undervannsbilder. Bilder er blitt tatt som en del av dokumentasjonen på de fleste MAREANO-tokt siden 2006, og benyttes som tolkningsgrunnlag for både geologer og biologer.

Havbunnsbilder (Havbunnsbilder)

Punkter som markerer posisjoner for hvor de enkelte bilder er blitt tatt. Vha. infoknappen kan man finne dybde og geologisk tolkning av bunnsedimenter i dette punktet, samt URL til bildet.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.