Norges geologiske undersøkelse

Skygge100m Skygge100m Skygge100m
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Marin, landskap, terreng, terrengform, overflateform, landskapsform, relieff, sjø, hav, havbunn, kartlegging, rygg, morenerygg, tilbaketrekkingsmorene, kanjon, gjel, kanal, isfjellpløyemerke, morene, parallelfuret overflate, glasial, pockmarks, MAREANO, NGU
Fees
none
Access constraints
Copyright Geological Survey of Norway 2022
Supported languages
nor , eng
Data provider

Norges geologiske undersøkelse (unverified)

Contact information:

Sverre Iversen

Norges geologiske undersøkelse

Postal address:
-, 7491 Trondheim, Norway

Email: 

Phone: + 47 73 90 40 00

Service metadata

Ads by Google

Tjenesten viser en rekke landskapsformer på havbunnen. Tolkningen er basert på detaljerte dybdedata, samt bunnreflektivitetsdata og sedimentprøver.

Available map layers (103)

MarinTerrengWMS2 (MarinTerrengWMS2)

Tjenesten viser en rekke landskapsformer på havbunnen. Tolkningen er basert på detaljerte dybdedata, samt bunnreflektivitetsdata og sedimentprøver.

Skyggerelieff (Skyggerelief)

Skyggerelieff i gråskala: 100m-raster, 50m-raster, 10m-raster.

Skyggerelieff100m (Skygge100m)

Svarthvit skyggerelieffkart basert på 100m dybdegrid. Topografien er belyst fra NV (315 grader) og med solhøyde på 45 grader over horisonten.

Skyggerelieff 50m (Skygge50m)

Svarthvit skyggerelieffkart basert på 50m dybdegrid. Topografien er belyst fra NV (315 grader) og med solhøyde på 45 grader over horisonten.

Skyggerelieff 10m (Skygge10m)

Svarthvit skyggerelieffkart basert på 10m dybdegrid. Topografien er belyst fra NV (315 grader) og med solhøyde på 45 grader over horisonten.

Glasiale former (Glasiale_former)

Landskapsformer på havbunnen dannet av isbreer, isfjell eller smeltevann.

Undersjøisk vifte (Ov) (UndersjoiskVifte_ov)

Store undersjøiske vifter langs norsk kontinentalskråning

Undersjøisk vifte (Reg) (UndersjoiskVifte)

Undersjøisk vifte

Drumlinlignende form (Reg) (Drumlinlignende)

Utydelig strømlinjeformet rygg i løsmasser. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Drumlinlignende form (Det) (Drumlinlignende_det)

Utydelig strømlinjeformet rygg i løsmasser. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Drumlin flate (Reg) (Drumlin_flate)

Langstrakt morenerygg dannet i isbevegelsesretningen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Drumlin (Reg) (Drumlin)

Langstrakt morenerygg dannet i isbevegelsesretningen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Esker (Reg) (Esker)

Ryggform i løsmasser. Materialet er avsatt i tunneler eller sprekker i eller under isbre. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Smeltevannsløp (Reg) (Smeltevannslop)

Kanaler i løsmasser dannet av smeltevann fra isbreer. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Glasitektonisk grop (Reg) (Glasitektonisk_grop)

Glasitektoniske grop (erosjonsflater) på havbunnen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Glasitektonisk grop (Det) (Glasitektonisk_grop_det)

Glasitektoniske grop (erosjonsflater) på havbunnen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Glasitektonisk haug (Reg) (Glasitektonisk_haug)

Glasitektoniske hauger på havbunnen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Glasitektonisk haug (Det) (Glasitektonisk_haug_det)

Glasitektoniske hauger på havbunnen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Glasitektonisk skrent (Reg) (Glasitektonisk_skrent)

Bratte skråninger på havbunnen dannet av isbre. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Glasitektonisk skrent (Det) (Glasitektonisk_skrent_det)

Bratte skråninger på havbunnen dannet av isbre. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Israndavsetninger (Reg) (Israndavsetninger)

Store israndavsetninger på norsk kontinentalsokkel. Kartlagt og digitalisert i regional målestokk.

Israndavsetninger (Det) (Israndavsetninger_det)

Israndavsetninger i fjorder og kystnære områder. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Terrassekant, glasial (Reg) (Terrassekant_glas_reg)

Bratt kant/skråning som avgrenser en terrasseflate i sorterte løsmasser. Dannet i brenært miljø. Regional kartlegging.

Sprekkefyllrygg (Reg) (Sprekkefyllrygg)

Ryggform som dannes ved at løsmasser blir presset opp i sprekk i sålen av en isbre. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Randmorene flate (Reg) (Randmorene_flate)

Ryggformete moreneavsetninger dannet langs ytterkanten av en bre. Omfatter ende- og sidemorener. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Randmorene flate (Det) (Randmorene_flate_det)

Ryggformet moreneavsetning dannet langs ytterkanten av en bre. Omfatter ende- og sidemorener. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Randmorene (Reg) (Randmorene)

Ryggformet moreneavsetning dannet langs ytterkanten av en bre. Omfatter ende- og sidemorener. Vises som linjer. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Randmorene (Det) (Randmorene_det)

Ryggformet moreneavsetning dannet langs ytterkanten av en bre. Omfatter ende- og sidemorener. Vises som linjer. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Tilbaketrekkingsmorene (Reg) (Tilbaketrekkingsmorene)

Morenerygger på havbunnen avsatt ved fremstøt eller stillstand av brefronten, innenfor endemorenen, i en periode med generell tilbaketrekking av breen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Tilbaketrekkingsmorene (Det) (Tilbaketrekkingsmorene_det)

Morenerygger på havbunnen avsatt ved fremstøt eller stillstand av brefronten, innenfor endemorenen, i en periode med generell tilbaketrekking av breen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Morenerygg flate (Reg) (Morenerygg_flate)

Ryggformet moreneavsetning. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Morenerygg flate (Det) (Morenerygg_flate_det)

Ryggformet moreneavsetning. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Morenerygg (Reg) (Morenerygg)

Ryggformet moreneavsetning. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Morenerygg (Det) (Morenerygg_det)

Ryggformet moreneavsetning. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Parallelle rygger og furer (Reg) (ParallelfuretOverflate)

Langstrakte strømlinjeformede rygger og furer i overflaten. Formene er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Parallelle rygger og furer (Det) (ParallelfuretOverflate_det)

Langstrakte strømlinjeformede rygger og furer i overflaten. Formene er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Isfjellpløyespor (Reg) (Isfjellployespor)

Isfjellpløyespor dannes ved at isfjell skraper langs bunnen ettersom de driver med vind og strøm. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Grop dannet av isfjell (Reg) (Grop_isfjell)

Forsenkning i havbunnen dannet av et grunnstøtt isfjell som er blitt liggende i ro. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Dødislandskap (Det) (Dodislandskap_det)

Område med landformer og løsmasser avsatt ved nedsmelting av dynamisk død breis. Kan omfatte både morene og glasifluvialt materiale. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Skredformer (Skredformer)

Skredrelaterte landskapsformer på havbunnen.

Gjel (Reg) (Gjel)

Trange daler med bratte sider. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Skredområde (Ov) (Skredomrade_ov)

Skredpåvirkede områder langs norsk kontinentalsokkelskråning. Digitalisert på grunnlag av dybdedata og seismiske data. Kartlegging i oversiktsskala.

Skredområde (Reg) (Skredomrade)

Skredpåvirkede områder langs norsk kontinentalsokkelskråning. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Skredområde (Det) (Skredomrade_det)

Skredpåvirkede områder i fjorder. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Skredvifte (Reg) (Skredvifte)

Skredvifter av undersjøiske skred langs norsk kontinentalsokkelskråning. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Skredvifte (Det) (Skredvifte_det)

Skredvifter av undersjøiske skred i norske fjorder. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata og seismiske data. Detaljert kartlegging.

Område med skredmasser fra uspesifisert skred (Det) (Skredmasser_usp)

Område med ujevn havbunn på grunn av skredmasser fra en uspesifisert type skred (kan være alt fra steinblokker til fine bløte rasmasser). Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Område med skredmasser fra løsmasseskred (Reg) (Skredmasser_losm_reg)

Område med ujevn havbunn på grunn av skredmasser fra løsmasseskred. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Område med skredmasser fra løsmasseskred (Det) (Skredmasser_losm)

Område med ujevn havbunn på grunn av skredmasser fra løsmasseskred. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Område med skredmasser fra fjellskred (Det) (Skredmasser_fjell)

Område med ujevn havbunn på grunn av skredmasser fra fjellskred. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Skredkant (Reg) (Skredkant)

Bakkant av skred. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Skredkant (Det) (Skredkant_det)

Bakkant av skred. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Skredkant av flakskred (Det) (Skredkant_flakskred)

Bakkant av flakformet skred. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Skredfront, løsmasseskred (Reg) (Skredfront)

Front av et løsmasseskred. Viser utstrekning av en skredvifte på sjøbunnen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Skredvifte, ytterkant (Det) (Skredytterkant_det)

Ytre grense av vifteformet skredavsetning. Ikke knyttet til en spesifikk skredprosess. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Skredfront, løsmasseskred (Det) (Skredfront_det)

Front av et løsmasseskred. Viser utstrekning av en skredvifte påsjøbunnen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Skredfront, fjellskred (Det) (Fjellskredfront_det)

Ytre grense av fjellskredavsetning. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Nedslagsgrop (Det) (Nedslagsgrop)

Grop dannet ved foten av en skraning pga. skred. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Levee (Det) (Levee_Det)

Små rygger langs jord- eller flomskredløp. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Dekningskart - detaljerte skreddata (Skred_det)

Markering av områder, der skredformer er avdekket på havbunnen ved detaljert kartlegging i kystsonen.

Grunn gass-relaterte former (Pockmarks_Group)

Landskapsformer på havbunnen dannet av gass/vann utsiving fra sedimenter eller relatert til grunn gass under havbunn.

Pockmarks område (Reg) (Pockmarksomrade)

Områder med særdeles hyppige forekomster av pockmarks. Tetteheten av pockmarks er størst i områder med bløt slambunn. Regional kartlegging.

Pockmarks område (Det) (Pockmarksomrade_det)

Områder med særdeles hyppige forekomster av pockmarks. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Pockmarks (Reg) (Pockmarks_reg)

Enkeltpockmarks definert vha. GIS-analyse eller digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Tetteheten av pockmarks er særdeles stor i områder med bløt slambunn. Regional kartlegging.

Pockmarks (Det) (Pockmarks)

Enkeltpockmarks definert vha. GIS-analyse eller digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Tetteheten av pockmarks er særdeles stor i områder med bløt slambunn. Detaljert kartlegging.

Diapirer på eller nær sjøbunnen (Det) (DiapirPaSjobunn_det)

Diapirer på eller nær sjøbunnen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Andre former (Andre_former)

En rekke ulike landskapsformer kartlagt i Norske kyst- og havområder. Formene har variert, iblant ubestemt opprinnelse.

Rygg, uspesifisert flate (Reg) (RyggUspesifisertFlate)

Rygger med uspesifisert opprinnelse på havbunnen på norsk kontinentalsokkel. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Rygg, uspesifisert (Reg) (RyggUspesifisert)

Rygger med uspesifisert opprinnelse, på havbunnen på norsk kontinentalsokkel. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Rygg, uspesifisert (Det) (RyggUspesifisert_det)

Rygger med uspesifisert opprinnelse, på havbunnen på norsk kontinentalsokkel. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Område med rygger (Reg) (RyggUspesifisertOmrade)

Område med rygger av uspesifisert opprinnelse på havbunnen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Undersjøisk vifte (Det) (UndersjoiskVifte_det)

Undersjøisk vifte, uspesifisert. Detaljert kartlegging i kystnære områder.

Vifteform (Det) (Vifteform_det)

Vifteformet løsmasseavsetning, hovedsaklig formet av rennende vann. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Sedimentbølge område (Reg) (Sedimentbolgeomrade)

Område med sedimentbølger på havbunnen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Sedimentbølge (Reg) (Sedimentbolge)

Sedimentbølger på havbunnen på norsk sokkel. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Sedimentbølge område (Det) (Sedimentbolgeomrade_det)

Område med sedimentbølger på havbunnen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging i fjorder og kystnære områder.

Sedimentbølge (Det) (Sedimentbolge_det)

Sedimentbølger på havbunnen i norske fjorder. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Strømrenne (Reg) (Stromrenne_reg)

Furer på havbunnen dannet av bunnstrømmer. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Strømrenne (Det) (Stromrenne_det)

Furer på havbunnen dannet av bunnstrømmer. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Renne, uspesifisert (Reg) (RenneUspesifisert)

Furer på havbunnen av uspesifisert opprinnelse. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Ravine (Det) (Ravine_det)

Dypt nedskårede, v-formede kanaler i løsmasser. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Kanal (Reg) (Kanal)

Undersjøiske kanaler. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Kanal (Det) (Kanal_det)

Undersjøiske kanaler. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Kanalside (Det) (Kanalside_det)

Side av en kanal, som definerer bredden av kanalen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Fjellkløft (Det) (Fjellkloft_det)

Kløft eller sprekk i fast fjell på sjøbunnen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Sprekk (Reg) (Sprekk_reg)

Smal fordypning i havbunnen, som dannes ved nedsynkning av sedimenter pga. forkastning, utslipp av gass fra oppløsning av gasshydrater, eller svekket stabilitet av skråning etter utglidning av et skred. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Forkastning (Reg) (Forkastning_reg)

Bruddflate der det har foregått målbar/visuell forskyving av bergartene. Bevegelsesretningen på forskyvningen mellom forkastningsblokkene definere betegnelsen for forkastningstypen, deriblant normal-, revers-, skrå- og sidelengsforkastning. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Terrassekant (Det) (Terrassekant_det)

Bratt kant/skråning som avgrenser en terrasseflate i sorterte løsmasser. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Kant, uspesifisert (Det) (KantUspesifisert_det)

Bratt kant/skråning av usikker opprinnelse i løsmasser (f.eks. pga. skred, strøm eller en kombinasjon). Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Antropogene former (Antropogene_former)

Menneskeskapte landformer på havbunnen

Mudringsområde (Det) (Mudring_det)

Mudringsområde. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Dumpeplass (Reg) (Dumpeplass_reg)

Dumpeplass. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regionalt kartlegging.

Dumpeplass (Det) (Dumpeplass_det)

Dumpeplass. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Massetak (Det) (Massetak_det)

Massetak. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Fylling (Det) (Fylling_det)

Fylling. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Vrak (Det) (Vrak_det)

Vrak. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Detaljert kartlegging.

Vrak (Reg) (Vrak_reg)

Vrak. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata. Regional kartlegging.

Rørledning (Reg) (Rorledning)

Menneskeskapte former, som er resultat av legging av rør på havbunnen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata.

Rørledning (Det) (Rorledning_det)

Menneskeskapte former, som er resultat av legging av rør på havbunnen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata.

Kabel (Det) (Kabel_det)

Menneskeskapte former, som er resultat av legging av kabel på havbunnen. Digitalisert på grunnlag av detaljerte dybdedata.

Dybdekoter (Dybdekoter)

Dybdekoter

Dybdekoter 100m (Dybdekoter100m)

Dybdekoter 100m intervall, nord-østlige Atlanteren

Dybdekoter 10m (Dybdekoter10m)

Dybdekoter med opptil 10m intervall, basert på 10m-grid (kun områder med detaljert dybdekartlegging)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.