Statens kartverk

Enkeltstraale Enkeltstraale Enkeltstraale
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
sjømålinger, sjømålingskart, sjømåling, hybas
Fees
Ingen
Access constraints
Copyright Statens kartverk 2007
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Statens kartverk (unverified)

Contact information:

Statens kartverk

Postal address:
Statens kartverk, 3507 Hønefoss, Norway

Email: 

Phone: + 47 32 11 81 41

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Dekning_sjomaaling_WMS er i prinsippet en metadatatjeneste for sjømålingsdata, som viser hvor det finnes data av ulik kvalitet og målemetode. Tjenesten brukes også til å vise planlagt og utført måling i Mareano-programmet.

Available map layers (8)

Dekning sjømåling WMS (Dekning_sjomaaling_WMS)

Dekning_sjomaaling_WMS er i prinsippet en metadatatjeneste for sjømålingsdata, som viser hvor det finnes data av ulik kvalitet og målemetode. Tjenesten brukes også til å vise planlagt og utført måling i Mareano-programmet.

Enkeltstråle (Enkeltstraale)

Flerstråle (Flerstraale)

Mareano ferdig sjømålt (Mareano_ferdig_sjomaalt)

Mareano planlagt sjømåling (Mareano_planlagt_sjomaaling)

Flerstråle oppdrag-id (Flerstraale_oppdrag_id)

Enkeltstråle oppdrag-id (Enkeltstraale_oppdrag_id)

D-Celle Grenser (D-Celle Grenser)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.