NVE

Sekundaer_virkningsomrade Sekundaer_virkningsomrade Sekundaer_virkningsomrade
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Skred, Faresoner
Fees
None
Access constraints
None
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

NVE (unverified)

Contact information:

Ivar Peereboom

NVE

besøkadress:
Middelthunsgate 29, 0301 Majorstuen Oslo, Norge

Email: 

Phone: +47 22959119

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

NVE har ansvar for å kartlegge faren for fjellskred, og NGU utfører arbeidet på oppdrag frå NVE. Det vert utført ei systematisk oversiktskartlegging for å avdekke moglege ustabile fjellparti.

Available map layers (10)

Sekundaer_virkningsomrade (Sekundaer_virkningsomrade)

Sekundaer_faresoner (Sekundaer_faresoner)

Fjellskred_utlopsomrade (Fjellskred_utlopsomrade)

Ustabilt_fjellparti_utlosningsomrade (Ustabilt_fjellparti_utlosningsomrade)

Fjellskred_faresoner (Fjellskred_faresoner)

Ustabilt_fjellparti (Ustabilt_fjellparti)

Overvaking (Overvaking)

Ustabilt_fjellparti_under_kartlegging (Ustabilt_fjellparti_under_kartlegging)

Ustabilt_fjellparti_hovedpunkt (Ustabilt_fjellparti_hovedpunkt)

Overvaking_hovedpunkt (Overvaking_hovedpunkt)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.