[unknown data provider]

gr_adm gr_adm gr_adm
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

Available map layers (85)

Granice administracyjne (gr_adm)

Miejscowosci (miejscowosci)

Punkty adresowe (pkt_adresowe)

Zabytki (zabytki)

Urzędy i instytucje (instytucje)

Zaklady komunalne (zaklady_komunalne)

Służby i straże (sluzby_straze)

Edukacja (oswiata)

Biblioteki (biblioteki)

Szpitale (szpitale)

Apteki (apteki)

Lecznice dla zwierząt (lecznice_zwierzat)

Drzewo iglaste (drz_igl_925)

Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu (drz_igl_pom_921)

Drzewo iglaste - pomnik przyrody (drz_igl_pomnik_929)

Drzewo liściaste (drz_lis_926)

Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu (drz_lis_pom_922)

Drzewo liściaste - pomnik przyrody (drz_lis_pomnik_930)

Krawędź chodnika (chodnik_423)

Droga nie stanowiąca odrębnej działki (droga_424)

Krawędzie jezdni - etykiety (kr_jezd_e_420)

Strumień, rzeka (str_rzeka_849)

Woda stojąca (woda_851)

Ulice (osie_ulic)

Drogi (sieci_drog)

Przystanki autobusowe (przystanki_auto)

Taxi (przystanki_taxi)

Stacje paliw (stacje_paliw)

Linie autobusowe (linie_autobusowe)

Projekt trasy S8 - opisy (trasa_opis)

Projekt trasy S8 (trasa_eks)

Osnowa pionowa (osn_pionowa)

Osnowa pozioma (osn_pozioma)

Punkty graniczne (eg_punkt_graniczny)

Budynki (eg_budynki)

Działki (eg_dzialki)

Kontury klasyfikacyjne (eg_kontury_klas)

Granice użytków (eg_kontury_uzyt)

Obręby (eg_obreb)

Jednostki ewidencyjne (eg_je)

Kanalizacja - przewód P (W_UZK_PRZ_P)

Kanalizacja - przewód S (W_UZK_PRZ_S)

Kanalizacja - przewód L (W_UZK_PRZ_L)

Kanalizacja - armatura P (W_UZK_ARM_P)

Elektroenergetyka - armatura P (W_UZE_ARM_P)

Kanalizacja - armatura S (W_UZK_ARM_S)

Kanalizacja - armatura L (W_UZK_ARM_L)

Gaz - przewód P (W_UZG_PRZ_P)

Komputer (siec_a)

Benzyna (siec_b)

Ciepło (siec_c)

Elektroenergetyka (siec_e)

Gaz (siec_g)

Inna rurowa (siec_i)

Inna kablowa (siec_j)

Kanalizacja (siec_k)

Melioracja (siec_m)

Nafta (siec_n)

Poczta pneumatyczna (siec_p)

Telekomunikacja (siec_t)

TV kablowa (siec_v)

Woda (siec_w)

X - niezidentyfikowana (siec_x)

Kanał zbiorczy (siec_z)

Warstwice - 5 metrów (poziom_5)

Warstwice - 10 metrów (poziom_10)

Warstwice - 20 metrów (poziom_20)

Oferty inwetycyjne (oferty_inwesty)

Projekty Unijne (projekt_ue)

Tereny chronione (obs_chro)

Sport i rekreacja (sport)

Gleby Olesnica (gleby_olesnica)

Gleby Sycow (gleby_sycow)

Struktura własności (scalona) (swl_wl_scal)

Struktura użytkowania wiecz. (scalona) (swl_uw_scal)

Struktura własności (swl_wl)

Struktura użytkowania wiecz. (swl_uw)

Arkusze mapy ewidencyjnej (arkusze)

Sekcje mapy topograficznej 1:10 000 (podz_sekcyjny)

Ośrodki kultury (osrod_kult)

Obiekty internautów nieopublikowane (poi_obiekt)

Obiekty internautów (poi_obiekt_public)

Ortofotomapa 2008 (ortofoto_2008)

Ortofotomapa 2012 (Orto2012)

Ortofotomapa 2012 zgeneralizowana (ortofoto_2012_gen)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.