[unknown data provider]

adr_osie_ulic adr_osie_ulic adr_osie_ulic
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

Available map layers (18)

Ulice (adr_osie_ulic)

Drogi tranzytowe (kom_drogi_tranzytowe)

Punkty adresowe (adr_punkty_adresowe)

Budynki (eg_budynki)

Działki (eg_dzialki)

Karty mapy (eg_karty_mapy)

Granica miasta (eg_je)

Dzielnice (eg_dzielnica)

Obręby ewidencyjne (eg_obreb)

Klasoużytki - zintegrowane (eg_klasouzytki)

Sąsiedzi (eg_sasiedzi)

Wody (teren_woda)

Zieleń itp. (teren_zielen)

Warstwice wysokościowe 2014 (wys_poziom_2014)

Numeryczny model terenu 2014 (tiff_NMT_2014)

Ortofotomapa 2011 (0.05m) (tiff_ortofoto_2011)

Ortofotomapa 2012 (0,1m) (tiff_ortofoto_2012)

Fotoplan 2014 (0,1m) (tiff_fotoplan_2014)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.