[unknown data provider]

pkt_adr3 pkt_adr3 pkt_adr3
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

Available map layers (52)

Punkty adresowe (pkt_adr3)

Budynki (eg_budynki)

Ulice (wms) (ulice3_wms)

Działki (eg_dzialki)

Obręby (eg_obreb)

Granica miasta (eg_granica2)

Sieci ciepłownicze (linie) (sieci_co_line_wms)

Sieci ciepłownicze (punkty) (sieci_co_pkt_wms)

Sieci ciepłownicze (powierzchnie) (sieci_co_polyg_wms)

Elektroenergetyka (linie) (sieci_e_line_wms)

Elektroenergetyka (punkty) (sieci_e_pkt_wms)

Elektroenergetyka (powierzchnie) (sieci_e_polyg_wms)

Gaz (linie) (sieci_g_line_wms)

Gaz (punkty) (sieci_g_pkt_wms)

Gaz (powierzchnie) (sieci_g_polyg_wms)

Kanalizacja (linie) (sieci_kan_line_wms)

Kanalizacja (punkty) (sieci_kan_pkt_wms)

Kanalizacja (powierzchnie) (sieci_kan_polyg_wms)

Specjalne (linie) (sieci_spec_line_wms)

Specjalne (punkty) (sieci_spec_pkt_wms)

Specjalne (powierzchnie) (sieci_spec_polyg_wms)

TP SA (linie) (sieci_tpsa_line_wms)

TP SA (punkty) (sieci_tpsa_pkt_wms)

TP SA (powierzchnie) (sieci_tpsa_polyg_wms)

Wodociągi (linie) (sieci_woda_line_wms)

Wodociągi (punkty) (sieci_woda_pkt_wms)

Wodociągi (powierzchnie) (sieci_woda_polyg_wms)

Skarb Państwa (zasób) (gr_w1)

Skarb Państwa we władaniu innych podmiotów (gr_w2)

Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym (gr_w3)

Osoby prawne (gr_w4)

Gmina Kielce (zasób) (gr_w5)

Gmina Kielce we władaniu innych podmiotów (gr_w6)

Gmina Kielce w użytkowaniu wieczystym (gr_w7)

Osoby fizyczne (gr_w8)

Spółdzielnie (gr_w9)

Kościoły i związki wyznaniowe (gr_w10)

Wspólnoty gruntowe (gr_w11)

Powiat (zasób) (gr_w12)

Powiat we władaniu innych podmiotów (gr_w13)

Powiat w użytkowaniu wieczystym (gr_w14)

Województwo (zasób) (gr_w15)

Województwo we władaniu innych podmiotów (gr_w16)

Województwo w użytkowaniu wieczystym (gr_w17)

Grunty inne (new) (gr_w18)

Ortofotomapa 2003 (ortofoto_czb)

Ortofotomapa 2006 (ortofoto_k)

Ortofotomapa 2007(stara) (ortofotomapa2007_92b)

Ortofotomapa 2009 (ortofoto_2009)

Ortofotomapa 2011 (ortofoto_2011)

Ortofotomapa 2014 (ortofoto_2014)

Mapa topograficzna (topograficzna)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.