[unknown data provider]

EwMapa Map Server 12.19

adresy adresy adresy
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

Available map layers (84)

BDOT (BDOT)

GESUT (GESUT)

Adresy (adresy)

Budynki (budynki)

decyje o warunkach zabudowy (decyzje_zabudowy)

droga_a1 (droga_a1)

drogi gminne (drogi_g)

Drogi krajowe (drogi_k)

Drogi powiatowe (drogi_p)

Drogi wojewódzkie (drogi_w)

Drzewa (drzewa)

Działki (dzialki)

dzialki na sprzedaz (dzialki_sprzedaz)

e_wiatraki (e_wiatraki)

fun_budynku (fun_budynku)

Gmina w kolorach (gm_kolor)

Granice administracyjne (granice_adm)

grunty rolne (grunty_rolne)

Apteki (i_apteki)

Biblioteka (i_biblioteka)

Cmantarze (i_cmentarze)

Dom kultury (i_dom_kultury)

instytucje (i_instytucje)

Koscioly (i_koscioly)

Zarzadzanie kryzysowe (i_kryzys)

Poczta (i_poczta)

Pogotowie (i_pogotowie)

Policja (i_policja)

Pomnik przyrody (i_pprzyrody)

Szkola gimnazjalna (i_sg)

Szkola podstawowa (i_sp)

Szkola ponadgimnazjalna (i_spg)

Starostwo (i_starostwo)

Straż pożarna (i_straz)

Zzpital (i_szpital)

Urzad Gminy (i_ug)

Urzad Miasta (i_um)

e_wiatraki (i_wiatraki)

Zabytki Powiatu (i_zabyt)

Osrodki zdrowia (i_zdrowie)

Ochrona konserwatora (konserwator)

Kontury klasyfikacyjne (kontury)

kryzys (kryzys)

krzyze (krzyze)

Mapa Ewidencyjna (mapa_ewid)

Mapa glebowo-rolnicza (mapa_g_rolnicza)

melioracja (melioracja)

melioracja saczki (melioracja_s)

melioracja zbiorcze (melioracja_z)

Natura 2000 (natura_2000)

Nazwy obrębów (nazwa_obrebow)

Nazwy ulic (nazwy_ulic)

nazwy_ulic-adresy (nazwy_ulic-adresy)

Numery punktów (nr_punktow)

Numery działek (numery_dzialek)

Obszary planu zagospodarowania (obszary_planu)

Obwody GUS (obwody_gus)

Ortofotomapa (orto)

Plan urządzania lasu (plan_u_lasu)

Podziałka liniowa (podzialka)

Powiat w kolorach (powiat_k)

Rejony GUS (rejony_gus)

rzezba_terenu (rzezba_terenu)

siec_cieplo (siec_cieplo)

siec_energia (siec_energia)

strefy_ochrony_wod (strefy_ochrony_wod)

Strefy uzdrowiskowe (strefy_uzdr)

sytuacja_terenu (sytuacja_terenu)

Tereny zamknięte PKP (tereny_zam_PKP)

Tereny zamknięte wojsko (tereny_zam_wojsko)

test_obiekty (test_obiekty)

u_siec_energia (u_siec_energia)

u_siec_gazowa (u_siec_gazowa)

u_siec_inna (u_siec_inna)

u_siec_kanal (u_siec_kanal)

u_siec_nie_zid (u_siec_nie_zid)

u_siec_pozostale (u_siec_pozostale)

u_siec_telekom (u_siec_telekom)

u_siec_woda (u_siec_woda)

uzytki_eko (uzytki_eko)

Zabytki Powiatu (zabytki)

zielen (zielen)

zud (zud)

zud (zud_test)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.