[unknown data provider]

UC budynki UC
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

Available map layers (27)

Działki (dzialki)

Numery działek (numery_dzialek)

Oznaczenia konturów (oznaczenia_konturow)

Użytki (uzytki)

Symbole użytków (symbole_uzytkow)

Budynki (budynki)

osnowaP (osnowaP)

osnowaW (osnowaW)

ortofotomapa (ortofotomapa)

adresy (adresy)

Raster wysokosciowy (raswys)

plan (plan)

plansz (plansz)

kontury (kontury)

symbole_konturow (symbole_konturow)

UC (UC)

UE (UE)

UG (UG)

UK (UK)

UT (UT)

UW (UW)

UX (UX)

UI (UI)

slupy (slupy)

ZUD (ZUD)

Podziałka liniowa (podzialka)

Opis krzyży (opis_krzyzy)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.