Suomen ympäristökeskus

PS.ProtectedSitesAsetusValtionOmistamienRakennustenSuojelusta ProtectedSites.Natura2000.SpecialAreaOfConservationLines ProtectedSites.Natura2000.SpecialAreaOfConservationLines
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
InfoMapAccessService, Suojellut alueet, Luonnonsuojelu, Rakennusperintö, Suojeltu rakennus, INSPIRE
Fees
Maksuton
Access constraints
Lisenssi
Supported languages
fin
Data provider

Suomen ympäristökeskus (unverified)

Contact information:

Suomen ympäristökeskus

Postiosoite:
Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Suomi

Email: 

Phone: +358 295 251 000

Service metadata

Ads by Google

WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite I/Suojellut alueet-ryhmään kuuluvat seuraavat SYKEn aineistot: Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, Natura2000, Erityislailla suojellut rakennusperintökohteet. Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia.

Available map layers (13)

Lailla rakennusperinnon suojelemisesta suojeltu kohde, aluemainen (PS.ProtectedSitesLaillaRakennusperinnonSuojelemisestaSuojeltuKohdePolygons)

Lailla rakennusperinnon suojelemisesta suojeltu kohde, aluemainen

Lailla rakennusperinnon suojelemisesta suojeltu kohde (PS.ProtectedSitesLaillaRakennusperinnonSuojelemisestaSuojeltuKohde)

Lailla rakennusperinnon suojelemisesta suojeltu kohde

Lailla ortodoksisesta kirkoista suojellut kohteet (PS.ProtectedSitesLaillaOrtodoksisestaKirkoistaSuojellutKohteet)

Lailla ortodoksisesta kirkoista suojellut kohteet

Kirkkolailla suojellut kohteet (PS.ProtectedSitesKirkkolaillaSuojellutKohteet)

Kirkkolailla suojellut kohteet

Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta, aluemainen (PS.ProtectesSitesAsetusValtionOmistamienRakennustenSuojelustaPolygons)

Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta, aluemainen

Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta (PS.ProtectedSitesAsetusValtionOmistamienRakennustenSuojelusta)

Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta

Natura2000 Ehdotus erityisten suojelutoimien alueeksi (SCI) (PS.ProtectedSitesProposedSiteOfCommunityImportance)

Natura2000 Ehdotus erityisten suojelutoimien alueeksi (SCI)

Natura2000 Erityinen suojelualue (SPA) (PS.ProtectedSitesSpecialProtectionArea)

Natura2000 Erityinen suojelualue (SPA)

Natura2000 Erityisten suojelutoimien alue (SAC) (PS.ProtectedSitesSpecialAreaOfConservation)

Natura2000 Erityisten suojelutoimien alue (SAC)

Kansallinen luonnonsuojelualueluokitus (PS.ProtectedSitesKansallinenLuonnonsuojelualueluokitus)

Yksityisten mailla olevat luonnonsuojelualueet (PS.ProtectedSitesYksityistenMaillaOlevaLuonnonsuojelualue)

Yksityisten mailla olevat luonnonsuojelualueet

Valtion omistamat luonnonsuojelualueet (PS.ProtectedSitesValtionOmistamaLuonnonsuojelualue)

Valtion omistamat luonnonsuojelualueet

Erämaa-alueet (PS.ProtectedSitesEramaaAlue)

Erämaa-alueet

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.