NVE

Arsavrenning_pkt Arsavrenning_pkt Arsavrenning_pkt
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Hydrologiske malinger
Fees
Ingen
Access constraints
NLOD
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

NVE (unverified)

Contact information:

Ivar Peereboom

NVE

besøkadress:
Middelthunsgate 29, 0301 Majorstuen Oslo, Norrge

Email: 

Phone: +47 22959595

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Malestasjoner og Maleserier

Available map layers (5)

Arsavrenning_pkt (Arsavrenning_pkt)

Avrenningsdata punkt viser avrenning i (millimeter/år) basert på normalperioden 1961 - 1990. Avrenningskart er et viktig redskap for alle som har behov for å beregne midlere tilsig til et punkt i et vassdrag. Dette kan være nødvendig i forbindelse med dimensjonering av anlegg for kraftforsyning, etablering av mini- og mikrokraftverk, vannforsyning, jordbruksvanning, oppdrett av fisk, flomsikring, vei og brobygging.

Arsavrenning_linje (Arsavrenning_linje)

Årsavrenning (isolinjene) viser avrenning i liter/sekund/km2 basert på normalperioden 1961 - 1990. Avrenningskart er et viktig redskap for alle som har behov for å beregne midlere tilsig til et punkt i et vassdrag. Dette kan være nødvendig i forbindelse med dimensjonering av anlegg for kraftforsyning, etablering av mini- og mikrokraftverk, vannforsyning, jordbruksvanning, oppdrett av fisk, flomsikring, vei og brobygging.

Totalnedborfelt_malestasjon (Totalnedborfelt_malestasjon)

Målestasjonens totalnedbørfelt er nedbørfeltet oppstrøms fra målestajonen.

Maleserier (Maleserier)

Dataene for målestasjoner viser hydrologiske målestasjoner i Norge. Det er registerert beliggenhet, måleparametre og start- og sluttidspunkt for måleseriene for hver enkelt målestasjon.

Malestasjoner (Malestasjoner)

Dataene for målestasjoner viser hydrologiske målestasjoner i Norge. Det er registerert beliggenhet, måleparametre og start- og sluttidspunkt for måleseriene for hver enkelt målestasjon.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.