Sigtuna kommun

Sigtuna Web Map Service

SIG:topowebbkartan_gra_fastgr SIG:topowebbkartan_gra_fastgr SIG:topowebbkartan_gra_fastgr
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Sigtuna kommun (unverified)

Contact information:

Samhällsbyggnadskontoret/geodataenheten

Sigtuna kommun

Märsta,

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

A compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS

Available map layers (357)

Topowebbkartan grå fastighetsgränser (SIG:topowebbkartan_gra_fastgr)

Layer-Group type layer: SIG:topowebbkartan_gra_fastgr

Ekologisk_status_sjoar (SIG:Ekologisk_status_sjoar)

metadata: https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/GetMetaDataById?id=8fd0d57b-8f39-4e56-9d43-59ee9174a501

Ekologisk_status_vattendrag (SIG:Ekologisk_status_vattendrag)

metadata: https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/GetMetaDataById?id=093329fb-aec5-4453-8a4c-d932c395ebd5

LC.LandCoverRaster (SIG:LC.LandCoverRaster)

Layer LC.LandCoverRaster

Ortofoto färg 0,16 m upplösning (senaste) (SIG:Ortofoto_016)

Lantmäteriets ortofoton färg, 0,16 m upplösning

Ortofoto, bildsömmar (senaste) (SIG:Ortofoto_016_fs)

Sömlinjer och flygfotoidpunkter för ingående flygbilder i Ortofoto färg 0,16 m upplösning. Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid)

2011 Ortofoto färg, 0,25/0,5m upplösning (SIG:Ortofoto_farg_2011)

2019 Ortofoto färg, 0,16/0,4m upplösning (SIG:Ortofoto_farg_2019)

2011 Ortofoto, bildsömmar (SIG:Ortofoto_farg_fs_2011)

Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid)

2013 Ortofoto, bildsömmar (SIG:Ortofoto_farg_fs_2013)

Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid)

2015 Ortofoto, bildsömmar (SIG:Ortofoto_farg_fs_2015)

Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid)

2017 Ortofoto, bildsömmar (SIG:Ortofoto_farg_fs_2017)

Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid)

2019 Ortofoto, bildsömmar (SIG:Ortofoto_fs_2019)

Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid)

SGU - Aktsamhetsområden - Efterarbetad lutningsanalys (sgu:SE.GOV.SGU.FORUTSATTNING_SKRED_FINKORNING_JORDART)

Beräknat och klassat aktsamhetsområde baserat på lutningsanalys

SGU - Aktsamhetsområden - Strandnära (sgu:SE.GOV.SGU.FORUTSATTNING_SKRED_FINKORNING_JORDART_STRANDNARA)

Aktsamhetsområden baserade på närhet till vatten, högsta kustlinjen samt fasta jordarter

SGU - Stränders eroderbarhet (sgu:SE.GOV.SGU.JORD.GRUNDLAGER.STRAND_ERODERBARHET.25K)

Stränders eroderbarhet

SGU - Stränders jordart (sgu:SE.GOV.SGU.JORD.GRUNDLAGER.STRAND_JORDART.25K)

Stränders jordart

aof_b_handlaggare_y (SIG:aof_b_handlaggare_y)

aof_b_hemtjanst_y (SIG:aof_b_hemtjanst_y)

bad (SIG:bad)

bibliotek (SIG:bibliotek)

boende_aldre (SIG:boende_aldre)

boende_lss (SIG:boende_lss)

buf (SIG:buf)

buf_skolplacering_y (SIG:buf_skolplacering_y)

buf_skolval_2018_omr_y (SIG:buf_skolval_2018_omr_y)

dp_gallande (SIG:dp_gallande)

Gällande detaljplaner översikt (SIG:dp_gallande_over)

dp_pagaende (SIG:dp_pagaende)

forskola (SIG:forskola)

fritidsgardar (SIG:fritidsgardar)

gransk_av_esko_300m_buffert_y (SIG:gransk_av_esko_300m_buffert_y)

gransk_av_esko_eko_sar_kansliga_omr_y (SIG:gransk_av_esko_eko_sar_kansliga_omr_y)

gransk_av_esko_landmiljoer_y (SIG:gransk_av_esko_landmiljoer_y)

gransk_av_esko_vattendrag_l (SIG:gransk_av_esko_vattendrag_l)

gransk_av_gsd_ey_0191_vagbyf (SIG:gransk_av_gsd_ey_0191_vagbyf)

gransk_av_lstab_djurskyddsomraden_y (SIG:gransk_av_lstab_djurskyddsomraden_y)

gransk_av_lstab_landskapsbildsskydd_19para_nvl_y (SIG:gransk_av_lstab_landskapsbildsskydd_19para_nvl_y)

gransk_av_lstab_skyddsomraden_enskilda_byggnadsminnen_y (SIG:gransk_av_lstab_skyddsomraden_enskilda_byggnadsminnen_y)

gransk_av_lstab_utv_strandskydd_inom_detaljplan_y (SIG:gransk_av_lstab_utv_strandskydd_inom_detaljplan_y)

gransk_av_lstab_utv_strandskydd_ytor_y (SIG:gransk_av_lstab_utv_strandskydd_ytor_y)

gransk_av_nv_naturminnen_p (SIG:gransk_av_nv_naturminnen_p)

gransk_av_nv_naturreservat_y (SIG:gransk_av_nv_naturreservat_y)

gransk_av_nv_vattenskyddsomrade_y (SIG:gransk_av_nv_vattenskyddsomrade_y)

gransk_av_raa_kulturminnen_fasta_y (SIG:gransk_av_raa_kulturminnen_fasta_y)

gransk_av_sks_biotopskydd_y (SIG:gransk_av_sks_biotopskydd_y)

gransk_av_vatten_vm_grundvatten_vattenforekomster_2016_1_y (SIG:gransk_av_vatten_vm_grundvatten_vattenforekomster_2016_1_y)

gransk_av_vatten_vm_sjoar_ovrigtvatten_2016_1_y (SIG:gransk_av_vatten_vm_sjoar_ovrigtvatten_2016_1_y)

gransk_av_vatten_vm_sjoar_vattenforekomster_2016_1_y (SIG:gransk_av_vatten_vm_sjoar_vattenforekomster_2016_1_y)

gransk_av_vatten_vm_vattendrag_ovrigtvatten_2016_1_l (SIG:gransk_av_vatten_vm_vattendrag_ovrigtvatten_2016_1_l)

gransk_av_vatten_vm_vattendrag_vattenforekomster_2016_1_l (SIG:gransk_av_vatten_vm_vattendrag_vattenforekomster_2016_1_l)

gransk_av_viss_avrinningsomr_status (SIG:gransk_av_viss_avrinningsomr_status)

gransk_av_viss_grundvatten_status (SIG:gransk_av_viss_grundvatten_status)

gransk_av_viss_sjoar_status (SIG:gransk_av_viss_sjoar_status)

gransk_av_viss_vattendrag_status (SIG:gransk_av_viss_vattendrag_status)

gransk_mak_landsbygd_y (SIG:gransk_mak_landsbygd_y)

gransk_mak_mangfunktionell_bebyggelse_punkt_p (SIG:gransk_mak_mangfunktionell_bebyggelse_punkt_p)

gransk_mak_mangfunktionell_bebyggelse_y (SIG:gransk_mak_mangfunktionell_bebyggelse_y)

gransk_mak_mangfunktionell_bebyggelse_y_planerad (SIG:gransk_mak_mangfunktionell_bebyggelse_y_planerad)

gransk_mak_natur_friluftsliv_y (SIG:gransk_mak_natur_friluftsliv_y)

gransk_mak_natur_friluftsliv_y_strandomr (SIG:gransk_mak_natur_friluftsliv_y_strandomr)

gransk_mak_sammanhangande_bostadsbebyggelse_y (SIG:gransk_mak_sammanhangande_bostadsbebyggelse_y)

gransk_mak_sammanhangande_bostadsbebyggelse_y (SIG:gransk_mak_sammanhangande_bostadsbebyggelse_y_idrottsanl)

gransk_mak_sammanhangande_bostadsbebyggelse_y_planerad (SIG:gransk_mak_sammanhangande_bostadsbebyggelse_y_planerad)

gransk_mak_teknisk_anlaggning_l (SIG:gransk_mak_teknisk_anlaggning_l)

gransk_mak_teknisk_anlaggning_y (SIG:gransk_mak_teknisk_anlaggning_y)

gransk_mak_transportinfrastruktur_linje_l (SIG:gransk_mak_transportinfrastruktur_linje_l)

gransk_mak_transportinfrastruktur_punkt_p (SIG:gransk_mak_transportinfrastruktur_punkt_p)

gransk_mak_transportinfrastruktur_y (SIG:gransk_mak_transportinfrastruktur_y)

gransk_mak_transportinfrastruktur_y_flygplats (SIG:gransk_mak_transportinfrastruktur_y_flygplats)

gransk_mak_transportinfrastruktur_y_infrastrukturatgard (SIG:gransk_mak_transportinfrastruktur_y_infrastrukturatgard)

gransk_mak_transportinfrastruktur_y_roslagsbanan (SIG:gransk_mak_transportinfrastruktur_y_roslagsbanan)

gransk_mak_vatten_y (SIG:gransk_mak_vatten_y)

gransk_mak_verksamheter_industri_linje_l (SIG:gransk_mak_verksamheter_industri_linje_l)

gransk_mak_verksamheter_industri_y (SIG:gransk_mak_verksamheter_industri_y)

gransk_mak_verksamheter_industri_y_besoksanl (SIG:gransk_mak_verksamheter_industri_y_besoksanl)

gransk_mak_verksamheter_industri_y_planerad (SIG:gransk_mak_verksamheter_industri_y_planerad)

gransk_mak_verksamheter_industri_y_skyddsomr (SIG:gransk_mak_verksamheter_industri_y_skyddsomr)

gransk_ovrigt_lm_militartomrade_kn0191 (SIG:gransk_ovrigt_lm_militartomrade_kn0191)

gransk_ovrigt_platsnamn_p (SIG:gransk_ovrigt_platsnamn_p)

gransk_ovrigt_regional_stadskarna_y (SIG:gransk_ovrigt_regional_stadskarna_y)

gransk_ovrigt_scb_to_2018_y (SIG:gransk_ovrigt_scb_to_2018_y)

gransk_ovrigt_vattenplan2013_grundvatten_y (SIG:gransk_ovrigt_vattenplan2013_grundvatten_y)

gransk_ovrigt_vattenplan2013_helhetsomr_y (SIG:gransk_ovrigt_vattenplan2013_helhetsomr_y)

gransk_ovrigt_vattenplan2013_sjo_y (SIG:gransk_ovrigt_vattenplan2013_sjo_y)

gransk_ovrigt_vattenplan2013_vatmark_y (SIG:gransk_ovrigt_vattenplan2013_vatmark_y)

gransk_ovrigt_vattenplan2013_vattendrag_l (SIG:gransk_ovrigt_vattenplan2013_vattendrag_l)

gransk_ovrigt_viss_grundvatten_y (SIG:gransk_ovrigt_viss_grundvatten_y)

gransk_ovrigt_viss_sjoar_y (SIG:gransk_ovrigt_viss_sjoar_y)

gransk_ovrigt_viss_vattendrag_l (SIG:gransk_ovrigt_viss_vattendrag_l)

gransk_ri_jarnvag_befintlig_l (SIG:gransk_ri_jarnvag_befintlig_l)

gransk_ri_jarnvaganlaggning_befintligt_p (SIG:gransk_ri_jarnvaganlaggning_befintligt_p)

gransk_ri_jarnvaganlaggning_planerad_framtida_p (SIG:gransk_ri_jarnvaganlaggning_planerad_framtida_p)

gransk_ri_jarnvagstationer_p (SIG:gransk_ri_jarnvagstationer_p)

gransk_ri_lst_intresseomr_ri_vattenforsorjning_y (SIG:gransk_ri_lst_intresseomr_ri_vattenforsorjning_y)

gransk_ri_lst_ri_rorligt_friluftsliv_mb4kap2_y (SIG:gransk_ri_lst_ri_rorligt_friluftsliv_mb4kap2_y)

gransk_ri_lst_tv_jarnvag_precisering_y (SIG:gransk_ri_lst_tv_jarnvag_precisering_y)

gransk_ri_malaren_4kap2_riket_y (SIG:gransk_ri_malaren_4kap2_riket_y)

gransk_ri_nv_natura2000_habitatdir_y (SIG:gransk_ri_nv_natura2000_habitatdir_y)

gransk_ri_raa_ri_kulturmiljovard_mb3kap6_y (SIG:gransk_ri_raa_ri_kulturmiljovard_mb3kap6_y)

gransk_ri_totfor_influensomraden_ovrigt_riksintresse_2015_02_y (SIG:gransk_ri_totfor_influensomraden_ovrigt_riksintresse_2015_02_y)

gransk_ri_totfor_influensomraden_riksintressen_2015_02_y (SIG:gransk_ri_totfor_influensomraden_riksintressen_2015_02_y)

gransk_ri_totfor_riksintresseomrade_av_betydelse_y (SIG:gransk_ri_totfor_riksintresseomrade_av_betydelse_y)

gransk_ri_totfor_stoppomrade_for_vindkraftverk_y (SIG:gransk_ri_totfor_stoppomrade_for_vindkraftverk_y)

gransk_ri_tv_flyg_paverkan_hinderytor_l (SIG:gransk_ri_tv_flyg_paverkan_hinderytor_l)

gransk_ri_tv_flyg_paverkan_hinderytor_p (SIG:gransk_ri_tv_flyg_paverkan_hinderytor_p)

gransk_ri_tv_flyg_paverkan_hinderytor_y (SIG:gransk_ri_tv_flyg_paverkan_hinderytor_y)

gransk_ri_tv_flygplats_flygbuller_y (SIG:gransk_ri_tv_flygplats_flygbuller_y)

gransk_ri_tv_flygplats_y (SIG:gransk_ri_tv_flygplats_y)

gransk_ri_tv_flygplatsrullbana_framtida_l (SIG:gransk_ri_tv_flygplatsrullbana_framtida_l)

gransk_ri_tv_flygplatsrullbana_l (SIG:gransk_ri_tv_flygplatsrullbana_l)

gransk_ri_tv_paverkan_lagfartsflyg_y (SIG:gransk_ri_tv_paverkan_lagfartsflyg_y)

gransk_ri_tv_paverkan_procedurhinderytor_arl_bromma_y (SIG:gransk_ri_tv_paverkan_procedurhinderytor_arl_bromma_y)

gransk_ri_tv_paverkan_procedurhinderytor_arl_y (SIG:gransk_ri_tv_paverkan_procedurhinderytor_arl_y)

gransk_ri_tv_vagnat_l (SIG:gransk_ri_tv_vagnat_l)

gransk_ri_tv_vagnat_planerat_framtida_y (SIG:gransk_ri_tv_vagnat_planerat_framtida_y)

gransk_ri_yrkesfiske_sjoar_y (SIG:gransk_ri_yrkesfiske_sjoar_y)

gransk_rufs2050_bebyggelsestruktur_y (SIG:gransk_rufs2050_bebyggelsestruktur_y)

gransk_rufs2050_den_regionala_gronstrukturen_y (SIG:gransk_rufs2050_den_regionala_gronstrukturen_y)

gransk_rufs2050_svaga_grona_samband_lan_y (SIG:gransk_rufs2050_svaga_grona_samband_lan_y)

gransk_tema_an_arbetsstallen_scb_kluster_y (SIG:gransk_tema_an_arbetsstallen_scb_kluster_y)

gransk_tema_an_arbetsstallen_scb_p (SIG:gransk_tema_an_arbetsstallen_scb_p)

gransk_tema_an_jordbrukslandskap_hela_y (SIG:gransk_tema_an_jordbrukslandskap_hela_y)

gransk_tema_gi_badplatser_p (SIG:gransk_tema_gi_badplatser_p)

gransk_tema_gi_friluftsliv_hoga_varden_y (SIG:gransk_tema_gi_friluftsliv_hoga_varden_y)

gransk_tema_gi_motionsspar_l (SIG:gransk_tema_gi_motionsspar_l)

gransk_tema_gi_vandringsled_l (SIG:gransk_tema_gi_vandringsled_l)

gransk_tema_hs_lst_miljoreda_p (SIG:gransk_tema_hs_lst_miljoreda_p)

gransk_tema_hs_nvdb_rekomvagfarligtgods_l (SIG:gransk_tema_hs_nvdb_rekomvagfarligtgods_l)

gransk_tema_hs_sgu_markrad_y (SIG:gransk_tema_hs_sgu_markrad_y)

gransk_tema_khs_lst_ebh_pot_for_omraden_p (SIG:gransk_tema_khs_lst_ebh_pot_for_omraden_p)

gransk_tema_khs_msb_oversvamning_2_8_y (SIG:gransk_tema_khs_msb_oversvamning_2_8_y)

gransk_tema_km_kultur_bebyggelsegrp_p (SIG:gransk_tema_km_kultur_bebyggelsegrp_p)

gransk_tema_km_kultur_helhetsmiljo_y (SIG:gransk_tema_km_kultur_helhetsmiljo_y)

gransk_tema_km_kultur_narmiljo_y (SIG:gransk_tema_km_kultur_narmiljo_y)

gransk_tema_km_raa_byggnadsminnen_p (SIG:gransk_tema_km_raa_byggnadsminnen_p)

gransk_tema_km_raa_kulturminnen_l (SIG:gransk_tema_km_raa_kulturminnen_l)

gransk_tema_km_raa_kulturminnen_p (SIG:gransk_tema_km_raa_kulturminnen_p)

gransk_tema_km_raa_kulturminnen_y (SIG:gransk_tema_km_raa_kulturminnen_y)

gransk_tema_ta_atervinning_varme_p (SIG:gransk_tema_ta_atervinning_varme_p)

gransk_tema_ta_va_verksamhetsomrade_y (SIG:gransk_tema_ta_va_verksamhetsomrade_y)

gransk_tema_tm_buffertzoner_sl_y (SIG:gransk_tema_tm_buffertzoner_sl_y)

gransk_ui_bebyggelsepunkter_p (SIG:gransk_ui_bebyggelsepunkter_p)

gransk_ui_bebyggelseytor_y (SIG:gransk_ui_bebyggelseytor_y)

gransk_ui_kommunikationslinjer_l (SIG:gransk_ui_kommunikationslinjer_l)

gransk_ui_kommunikationspunkter_p (SIG:gransk_ui_kommunikationspunkter_p)

gransk_ui_kommunikationsytor_y (SIG:gransk_ui_kommunikationsytor_y)

gransk_ui_natur_friluftslivslinjer_l (SIG:gransk_ui_natur_friluftslivslinjer_l)

gransk_ui_natur_friluftslivsytor_y (SIG:gransk_ui_natur_friluftslivsytor_y)

grundsarskola (SIG:grundsarskola)

grundskola (SIG:grundskola)

gymnasium (SIG:gymnasium)

sbk_GP_hundrastgard_p (SIG:hundrastgard_p)

hundrastgard_y (SIG:hundrastgard_y)

idrottsanl (SIG:idrottsanl)

infra_garnsviken_anlagda_vatmarker_y (SIG:infra_garnsviken_anlagda_vatmarker_y)

infra_garnsviken_atgarder_jordbruk (SIG:infra_garnsviken_atgarder_jordbruk)

infra_garnsviken_hastgardar_p (SIG:infra_garnsviken_hastgardar_p)

infra_garnsviken_lst_ebh_potentiellt_forenade_omraden_p (SIG:infra_garnsviken_lst_ebh_potentiellt_forenade_omraden_p)

infra_garnsviken_lst_miljoreda_p (SIG:infra_garnsviken_lst_miljoreda_p)

infra_garnsviken_mask_y (SIG:infra_garnsviken_mask_y)

infra_garnsviken_naturliga_vatmarker_y (SIG:infra_garnsviken_naturliga_vatmarker_y)

infra_garnsviken_smhi_delavrinningsomraden_svar_2016 (SIG:infra_garnsviken_smhi_delavrinningsomraden_svar_2016)

infra_garnsviken_va_avrinningsomr_stormtac_y (SIG:infra_garnsviken_va_avrinningsomr_stormtac_y)

infra_garnsviken_va_dammar_stormtac_y (SIG:infra_garnsviken_va_dammar_stormtac_y)

infra_garnsviken_vatmarker_p (SIG:infra_garnsviken_vatmarker_p)

infra_garnsviken_vatten_vm_grundvatten_vattenforekomster_2016_1 (SIG:infra_garnsviken_vatten_vm_grundvatten_vattenforekomster_2016_1)

infra_garnsviken_vatten_vm_sw_varo_2016_1_y (SIG:infra_garnsviken_vatten_vm_sw_varo_2016_1_y)

infra_garnsviken_vm_sjoar_y (SIG:infra_garnsviken_vm_sjoar_y)

infra_garnsviken_vm_vattendrag_l (SIG:infra_garnsviken_vm_vattendrag_l)

klk_p (SIG:klk_p)

klk_p-test (SIG:klk_p-test)

klk_p-ubk (SIG:klk_p-ubk)

klk_val2018_valdistrikt_y (SIG:klk_val2018_valdistrikt_y)

klk_val2018_vallokaler_p (SIG:klk_val2018_vallokaler_p)

km_fixpunkt (SIG:km_fixpunkt)

km_polygonpunkt (SIG:km_polygonpunkt)

km_stompunkter (SIG:km_stompunkter)

kommunal_mark (SIG:kommunal_mark)

kommunal_mark från fir_samlat_agande_y

konsthall (SIG:konsthall)

kulturverksamhet (SIG:kulturverksamhet)

lekplats_p (SIG:lekplats_p)

SigtunaHem - Markskötselobjekt linjer (edit) (sigtunahem:markskotsel_objekt_edit_l)

SigtunaHem - Markskötselobjekt punkter (edit) (sigtunahem:markskotsel_objekt_edit_p)

SigtunaHem - Markskötselobjekt linjer (titta) (sigtunahem:markskotsel_objekt_titta_l)

Läser från lagret markskotsel_objekt_edit_l

SigtunaHem - Markskötselobjekt punkter (titta) (sigtunahem:markskotsel_objekt_titta_p)

Läser från lagret markskotsel_objekt_edit_p

SigtunaHem - Markskötselytor (edit) (sigtunahem:markskotsel_omr_edit_y)

SigtunaHem - Markskötselytor (titta) (sigtunahem:markskotsel_omr_titta_y)

Läser från lagret markskotsel_omr_edit_y

mbd_2020_strandpromenaden_favorit (SIG:mbd_2020_strandpromenaden_favorit)

mbd_2020_strandpromenaden_utveckling (SIG:mbd_2020_strandpromenaden_utveckling)

mbd_op2021_bostader_p (mbd:mbd_op2021_bostader_p)

mbd_op2021_favoritplats_p (mbd:mbd_op2021_favoritplats_p)

mbd_op2021_foretag_p (mbd:mbd_op2021_foretag_p)

mbd_op2021_skolor_braplats_oden_p (mbd:mbd_op2021_skolor_braplats_oden_p)

Odensala skola

mbd_op2021_skolor_braplats_p (mbd:mbd_op2021_skolor_braplats_p)

mbd_op2021_skolor_braplats_steninge_p (mbd:mbd_op2021_skolor_braplats_steninge_p)

Steningehöjdens skola

mbd_op2021_skolor_daligplats_oden_p (mbd:mbd_op2021_skolor_daligplats_oden_p)

Odensala skola

mbd_op2021_skolor_daligplats_p (mbd:mbd_op2021_skolor_daligplats_p)

mbd_op2021_skolor_daligplats_steninge_p (mbd:mbd_op2021_skolor_daligplats_steninge_p)

Steningehöjdens skola

mbd_op2021_utveckling_p (mbd:mbd_op2021_utveckling_p)

mbd_storagatan_favoritplats_p (mbd:mbd_storagatan_favoritplats_p)

mbd_storagatan_utveckling_p (mbd:mbd_storagatan_utveckling_p)

mbd_test_bostader_p (mbd:mbd_test_bostader_p)

mbd_test_favoritplats_p (mbd:mbd_test_favoritplats_p)

mbd_test_foretag_p (mbd:mbd_test_foretag_p)

mbd_test_utveckling_p (mbd:mbd_test_utveckling_p)

motesplatser_aof (SIG:motesplatser_aof)

motionsspar (SIG:motionsspar)

museum (SIG:museum)

nvdb_hastighetsgrans_l (SIG:nvdb_hastighetsgrans_l)

nvdb_vaghallare_l (SIG:nvdb_vaghallare_l)

2008 Ortofoto färg, 0,5m upplösning (SIG:orto_2008)

2013 Ortofoto färg, 0,5m upplösning (SIG:orto_2013)

2015 Ortofoto färg, 0,5m upplösning (SIG:orto_2015)

2017 Ortofoto färg, 0,5m upplösning (SIG:orto_2017)

2019 Ortofoto, 0,16 m upplösning (SIG:orto_2019)

Ortofoto färg 0,16 m upplösning (SIG:orto_2019_016)

Lantmäteriets ortofoton färg, 0,16 m upplösning

parker_p (SIG:parker_p)

ped_omsorg (SIG:ped_omsorg)

samrad_av_esko_300m_buffert_y (SIG:samrad_av_esko_300m_buffert_y)

samrad_av_esko_eko_sar_kansliga_omr_y (SIG:samrad_av_esko_eko_sar_kansliga_omr_y)

samrad_av_esko_landmiljoer_y (SIG:samrad_av_esko_landmiljoer_y)

samrad_av_esko_vattendrag_l (SIG:samrad_av_esko_vattendrag_l)

samrad_av_gsd_ey_0191_vagbyf (SIG:samrad_av_gsd_ey_0191_vagbyf)

samrad_av_lstab_djurskyddsomraden_y (SIG:samrad_av_lstab_djurskyddsomraden_y)

samrad_av_lstab_landskapsbildsskydd_19para_nvl_y (SIG:samrad_av_lstab_landskapsbildsskydd_19para_nvl_y)

samrad_av_lstab_skyddsomraden_enskilda_byggnadsminnen_y (SIG:samrad_av_lstab_skyddsomraden_enskilda_byggnadsminnen_y)

samrad_av_lstab_utv_strandskydd_inom_detaljplan_y (SIG:samrad_av_lstab_utv_strandskydd_inom_detaljplan_y)

samrad_av_lstab_utv_strandskydd_ytor_y (SIG:samrad_av_lstab_utv_strandskydd_ytor_y)

samrad_av_nv_naturminnen_p (SIG:samrad_av_nv_naturminnen_p)

samrad_av_nv_naturreservat_y (SIG:samrad_av_nv_naturreservat_y)

samrad_av_nv_vattenskyddsomrade_y (SIG:samrad_av_nv_vattenskyddsomrade_y)

samrad_av_raa_kulturminnen_fasta_y (SIG:samrad_av_raa_kulturminnen_fasta_y)

samrad_av_sks_biotopskydd_y (SIG:samrad_av_sks_biotopskydd_y)

samrad_av_vatten_vm_grundvatten_vattenforekomster_2016_1_y (SIG:samrad_av_vatten_vm_grundvatten_vattenforekomster_2016_1_y)

samrad_av_vatten_vm_sjoar_ovrigtvatten_2016_1_y (SIG:samrad_av_vatten_vm_sjoar_ovrigtvatten_2016_1_y)

samrad_av_vatten_vm_sjoar_vattenforekomster_2016_1_y (SIG:samrad_av_vatten_vm_sjoar_vattenforekomster_2016_1_y)

samrad_av_vatten_vm_vattendrag_ovrigtvatten_2016_1_l (SIG:samrad_av_vatten_vm_vattendrag_ovrigtvatten_2016_1_l)

samrad_av_vatten_vm_vattendrag_vattenforekomster_2016_1_l (SIG:samrad_av_vatten_vm_vattendrag_vattenforekomster_2016_1_l)

samrad_mak_landsbygd_y (SIG:samrad_mak_landsbygd_y)

samrad_mak_mangfunktionell_bebyggelse_punkt_p (SIG:samrad_mak_mangfunktionell_bebyggelse_punkt_p)

samrad_mak_mangfunktionell_bebyggelse_y (SIG:samrad_mak_mangfunktionell_bebyggelse_y)

samrad_mak_mangfunktionell_bebyggelse_y_planerad (SIG:samrad_mak_mangfunktionell_bebyggelse_y_planerad)

tabell: samrad_mak_mangfunktionell_bebyggelse_y

samrad_mak_natur_friluftsliv_y (SIG:samrad_mak_natur_friluftsliv_y)

samrad_mak_natur_friluftsliv_y_strandomr (SIG:samrad_mak_natur_friluftsliv_y_strandomr)

tabell: samrad_mak_natur_friluftsliv_y

samrad_mak_sammanhangande_bostadsbebyggelse_y (SIG:samrad_mak_sammanhangande_bostadsbebyggelse_y)

samrad_mak_sammanhangande_bostadsbebyggelse_y_idrottsanl (SIG:samrad_mak_sammanhangande_bostadsbebyggelse_y_idrottsanl)

tabell: samrad_mak_sammanhangande_bostadsbebyggelse_y

samrad_mak_sammanhangande_bostadsbebyggelse_y_planerad (SIG:samrad_mak_sammanhangande_bostadsbebyggelse_y_planerad)

tabell: samrad_mak_sammanhangande_bostadsbebyggelse_y

samrad_mak_teknisk_anlaggning_y (SIG:samrad_mak_teknisk_anlaggning_y)

samrad_mak_transportinfrastruktur_linje_l (SIG:samrad_mak_transportinfrastruktur_linje_l)

samrad_mak_transportinfrastruktur_punkt_p (SIG:samrad_mak_transportinfrastruktur_punkt_p)

samrad_mak_transportinfrastruktur_y (SIG:samrad_mak_transportinfrastruktur_y)

samrad_mak_transportinfrastruktur_y_infrastrukturatgard (SIG:samrad_mak_transportinfrastruktur_y_infrastrukturatgard)

tabell: samrad_mak_transportinfrastruktur_y

samrad_mak_transportinfrastruktur_y_roslagsbanan (SIG:samrad_mak_transportinfrastruktur_y_roslagsbanan)

tabell: samrad_mak_transportinfrastruktur_y

samrad_mak_vatten_y (SIG:samrad_mak_vatten_y)

samrad_mak_verksamheter_industri_linje_l (SIG:samrad_mak_verksamheter_industri_linje_l)

samrad_mak_verksamheter_industri_y (SIG:samrad_mak_verksamheter_industri_y)

samrad_mak_verksamheter_industri_y_besoksanl (SIG:samrad_mak_verksamheter_industri_y_besoksanl)

tabell: samrad_mak_verksamheter_industri_y

samrad_mak_verksamheter_industri_y_planerad (SIG:samrad_mak_verksamheter_industri_y_planerad)

tabell: samrad_mak_verksamheter_industri_y

samrad_mak_verksamheter_industri_y_skyddsomr (SIG:samrad_mak_verksamheter_industri_y_skyddsomr)

tabell: samrad_mak_verksamheter_industri_y

samrad_ovrigt_platsnamn_p (SIG:samrad_ovrigt_platsnamn_p)

samrad_ovrigt_regional_stadskarna_y (SIG:samrad_ovrigt_regional_stadskarna_y)

samrad_ri_jarnvag_befintlig_l (SIG:samrad_ri_jarnvag_befintlig_l)

samrad_ri_jarnvaganlaggning_befintligt_p (SIG:samrad_ri_jarnvaganlaggning_befintligt_p)

samrad_ri_jarnvaganlaggning_planerad_framtida_p (SIG:samrad_ri_jarnvaganlaggning_planerad_framtida_p)

samrad_ri_jarnvagstationer_p (SIG:samrad_ri_jarnvagstationer_p)

samrad_ri_lst_intresseomr_ri_vattenforsorjning_y (SIG:samrad_ri_lst_intresseomr_ri_vattenforsorjning_y)

samrad_ri_lst_ri_rorligt_friluftsliv_mb4kap2_y (SIG:samrad_ri_lst_ri_rorligt_friluftsliv_mb4kap2_y)

samrad_ri_lst_tv_jarnvag_precisering_y (SIG:samrad_ri_lst_tv_jarnvag_precisering_y)

samrad_ri_malaren_4kap2_riket_y (SIG:samrad_ri_malaren_4kap2_riket_y)

samrad_ri_nv_natura2000_habitatdir_y (SIG:samrad_ri_nv_natura2000_habitatdir_y)

samrad_ri_raa_ri_kulturmiljovard_mb3kap6_y (SIG:samrad_ri_raa_ri_kulturmiljovard_mb3kap6_y)

samrad_ri_totfor_influensomraden_ovrigt_riksintresse_2015_02_y (SIG:samrad_ri_totfor_influensomraden_ovrigt_riksintresse_2015_02_y)

samrad_ri_totfor_influensomraden_riksintressen_2015_02_y (SIG:samrad_ri_totfor_influensomraden_riksintressen_2015_02_y)

samrad_ri_totfor_riksintresseomrade_av_betydelse_y (SIG:samrad_ri_totfor_riksintresseomrade_av_betydelse_y)

samrad_ri_totfor_stoppomrade_for_vindkraftverk_y (SIG:samrad_ri_totfor_stoppomrade_for_vindkraftverk_y)

samrad_ri_tv_flyg_paverkan_hinderytor_l (SIG:samrad_ri_tv_flyg_paverkan_hinderytor_l)

samrad_ri_tv_flyg_paverkan_hinderytor_p (SIG:samrad_ri_tv_flyg_paverkan_hinderytor_p)

samrad_ri_tv_flyg_paverkan_hinderytor_y (SIG:samrad_ri_tv_flyg_paverkan_hinderytor_y)

samrad_ri_tv_flygplats_flygbuller_y (SIG:samrad_ri_tv_flygplats_flygbuller_y)

samrad_ri_tv_flygplats_y (SIG:samrad_ri_tv_flygplats_y)

samrad_ri_tv_flygplatsrullbana_framtida_l (SIG:samrad_ri_tv_flygplatsrullbana_framtida_l)

samrad_ri_tv_flygplatsrullbana_l (SIG:samrad_ri_tv_flygplatsrullbana_l)

samrad_ri_tv_paverkan_lagfartsflyg_y (SIG:samrad_ri_tv_paverkan_lagfartsflyg_y)

samrad_ri_tv_paverkan_procedurhinderytor_arl_bromma_y (SIG:samrad_ri_tv_paverkan_procedurhinderytor_arl_bromma_y)

samrad_ri_tv_paverkan_procedurhinderytor_arl_y (SIG:samrad_ri_tv_paverkan_procedurhinderytor_arl_y)

samrad_ri_tv_vagnat_l (SIG:samrad_ri_tv_vagnat_l)

samrad_ri_tv_vagnat_planerat_framtida_y (SIG:samrad_ri_tv_vagnat_planerat_framtida_y)

samrad_ri_yrkesfiske_sjoar_y (SIG:samrad_ri_yrkesfiske_sjoar_y)

samrad_tema_an_arbetsstallen_scb_kluster_y (SIG:samrad_tema_an_arbetsstallen_scb_kluster_y)

samrad_tema_an_arbetsstallen_scb_p (SIG:samrad_tema_an_arbetsstallen_scb_p)

samrad_tema_an_jordbrukslandskap_hela_y (SIG:samrad_tema_an_jordbrukslandskap_hela_y)

samrad_tema_gi_badplatser_p (SIG:samrad_tema_gi_badplatser_p)

samrad_tema_gi_friluftsliv_hoga_varden_y (SIG:samrad_tema_gi_friluftsliv_hoga_varden_y)

samrad_tema_gi_motionsspar_l (SIG:samrad_tema_gi_motionsspar_l)

samrad_tema_gi_vandringsled_l (SIG:samrad_tema_gi_vandringsled_l)

samrad_tema_hs_lst_miljoreda_p (SIG:samrad_tema_hs_lst_miljoreda_p)

samrad_tema_hs_nvdb_rekomvagfarligtgods_l (SIG:samrad_tema_hs_nvdb_rekomvagfarligtgods_l)

samrad_tema_hs_sgu_markrad_y (SIG:samrad_tema_hs_sgu_markrad_y)

samrad_tema_khs_msb_oversvamning_2_8_y (SIG:samrad_tema_khs_msb_oversvamning_2_8_y)

samrad_tema_km_kultur_bebyggelsegrp_p (SIG:samrad_tema_km_kultur_bebyggelsegrp_p)

samrad_tema_km_kultur_helhetsmiljo_y (SIG:samrad_tema_km_kultur_helhetsmiljo_y)

samrad_tema_km_kultur_narmiljo_y (SIG:samrad_tema_km_kultur_narmiljo_y)

samrad_tema_ta_atervinning_varme_p (SIG:samrad_tema_ta_atervinning_varme_p)

samrad_tema_ta_va_verksamhetsomrade_y (SIG:samrad_tema_ta_va_verksamhetsomrade_y)

samrad_tema_tm_buffertzoner_sl_y (SIG:samrad_tema_tm_buffertzoner_sl_y)

samrad_ui_bebyggelsepunkter_p (SIG:samrad_ui_bebyggelsepunkter_p)

samrad_ui_bebyggelseytor_y (SIG:samrad_ui_bebyggelseytor_y)

samrad_ui_kommunikationslinjer_l (SIG:samrad_ui_kommunikationslinjer_l)

samrad_ui_kommunikationspunkter_p (SIG:samrad_ui_kommunikationspunkter_p)

samrad_ui_kommunikationsytor_y (SIG:samrad_ui_kommunikationsytor_y)

samrad_ui_natur_friluftslivslinjer_l (SIG:samrad_ui_natur_friluftslivslinjer_l)

samrad_ui_natur_friluftslivsytor_y (SIG:samrad_ui_natur_friluftslivsytor_y)

sbk_GP_forslag_y (SIG:sbk_GP_forslag_y)

sbk_TN_anlaggning_p (SIG:sbk_TN_anlaggning_p)

sbk_akt_sbproj_p (SIG:sbk_akt_sbproj_p)

sbk_bev_forny_plan (SIG:sbk_bev_forny_plan)

sbk_gp_utegym_p (SIG:sbk_gp_p_utegym)

sbk_inf_cykel_l (SIG:sbk_inf_cykel_l)

sbk_inf_cykel_p (SIG:sbk_inf_cykel_p)

sbk_inf_parkering_p (SIG:sbk_inf_parkering_p)

sbk_inf_tbo_y (SIG:sbk_inf_tbo_y)

sbk_inf_vattenkva_l (SIG:sbk_inf_vattenkva_l)

sbk_inf_vattenkva_y (SIG:sbk_inf_vattenkva_y)

sbk_isbana (SIG:sbk_isbana)

sbk_naturreservat_gallande_lst (SIG:sbk_naturreservat_gallande_lst)

sbk_taplaner_p (SIG:sbk_taplaner_p)

sbk_tn_vintervagh_l (SIG:sbk_tn_vinter_gang1A)

sbk_tn_vintervagh_l (SIG:sbk_tn_vinter_gangA)

sbk_tn_vintervagh_l (SIG:sbk_tn_vinter_gator1A)

sbk_tn_vintervagh_l (SIG:sbk_tn_vinter_gatorA)

sbk_tn_vintervagh_l (SIG:sbk_tn_vinter_gc1A)

sbk_tn_vintervagh_l (SIG:sbk_tn_vinter_gcA)

sbk_utredningar_planer (SIG:sbk_utredningar_planer)

sigtunahem_mark (SIG:sigtunahem_mark)

sigtunahem_mark från fir_samlat_agande_y

skotselnatur (SIG:skotselnatur)

Vatten - Skyfallskartering maxdjup p100 kf25 (GIS:skyfallskartering_maxdjup_p100_kf25)

Vatten - Skyfallskartering maxflöde p100 kf25 (GIS:skyfallskartering_maxflode_p100_kf25)

sok_adress_p (SIG:sok_adress_p)

sok_byggnader_p (SIG:sok_byggnader_p)

sok_fast_y (SIG:sok_fast_y)

sok_ortnamn_p (SIG:sok_ortnamn_p)

teater (SIG:teater)

teknik_belysning_kabel_l (belysningskarta:teknik_belysning_kabel_l)

teknik_belysning_stolpe_p (belysningskarta:teknik_belysning_stolpe_p)

teknik_belysning_transf_p (belysningskarta:teknik_belysning_transf_p)

Terränglutning (SIG:terranglutning)

Lantmäteriets höjdmodell som lutningsbild

Terrängskuggning (SIG:terrangskuggning)

Lantmäteriets höjdmodell som terrängskuggning

test_mbd_forslag_op2021_p (mbd:test_mbd_forslag_op2021_p)

test_mbd_registrera_op2021_p (mbd:test_mbd_registrera_op2021_p)

tn_upplandsleden (SIG:tn_upplandsleden)

tn_vandringsled (SIG:tn_vandringsled)

Topografiska Webbkartan (SIG:topowebbkartan)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta

Topografiska Webbkartan Nedtonad (SIG:topowebbkartan_nedtonad)

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta Nedtonad

Valsta 2030 - Linjer (SIG:valsta2030_l)

Valsta 2030 - Punkter (SIG:valsta2030_p)

vuxenutbildning (SIG:vuxenutbildning)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.