[unknown data provider]

Data fra Artskart på fremmede arter

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 1.0.0
Keywords
Funn, av, arter, species, observations
Fees
free
Access constraints
read online
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Artsdatabanken publiserer via denne tjenesten data fra tjenesten Artskart. Datasettet omhandler fremmede arter etter listen Fremmede Arter i Norge 2012 med tilhørende kategorier. Kun funn med geopresisjon bedre en 1000 meter er inkludert.

Available map layers (10)

SE - symbolisering av presisjon (SE Presisjon)

Funn fra Artskart klassifisert etter Fremmede arter i Norge 2012

HI - symbolisering av presisjon (HI Presisjon)

Funn fra Artskart klassifisert etter Fremmede arter i Norge 2012

PH - symbolisering av presisjon (PH Presisjon)

Funn fra Artskart klassifisert etter Fremmede arter i Norge 2012

LO - symbolisering av presisjon (LO Presisjon)

Funn fra Artskart klassifisert etter Fremmede arter i Norge 2012

NK - symbolisering av presisjon (NK Presisjon)

Funn fra Artskart klassifisert etter Fremmede arter i Norge 2012

SE - Svært høy risiko (SE_punkt)

Funn fra Artskart klassifisert etter Fremmede arter i Norge 2012

HI - Høy risiko (HI_punkt)

Funn av rødlistede arter fra tjenesten artskart.artsdatabanken.no

PH - Potensiell høy risiko (PH_punkt)

Funn fra Artskart klassifisert etter Fremmede arter i Norge 2012

LO - Lav risiko (LO_punkt)

Funn fra Artskart klassifisert etter Fremmede arter i Norge 2012

NK - Ingen kjent risiko (NK_punkt)

Funn fra Artskart klassifisert etter Fremmede arter i Norge 2012

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.