NVE

Skredsoner_5000 Skredsoner_5000 Skredsoner_5000
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
skred, skredfaresone
Fees
None
Access constraints
NLOD
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

NVE (unverified)

Contact information:

Ivar Peereboom

NVE

Besoksadresse:
Middelthunsgate 29, 0301 Majorstuen Oslo, Norway

Email: 

Phone: +47 22959595

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Tjenesten viser kartlagte skredfaresoner med ulik gjentaksintervall for utvagte omrder.

Available map layers (4)

Skredsoner_5000 (Skredsoner_5000)

Skred i bratt terreng har som blitt kartlagt har en årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000, og 1/5000. Disse faresonene er inntegnet på kartet. Disse kartene kan brukes som grunnlag i arealplanlegging. Kartene kan også brukes som et viktig hjelpemiddel i forbindelse med ekstreme værsituasjoner for vurdering av evakuering av skredutsatt bebyggelse.

Skredsoner_1000 (Skredsoner_1000)

Skred i bratt terreng har som blitt kartlagt har en årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000, og 1/5000. Disse faresonene er inntegnet på kartet. Disse kartene kan brukes som grunnlag i arealplanlegging. Kartene kan også brukes som et viktig hjelpemiddel i forbindelse med ekstreme værsituasjoner for vurdering av evakuering av skredutsatt bebyggelse.

Skredsoner_100 (Skredsoner_100)

Skred i bratt terreng har som blitt kartlagt har en årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000, og 1/5000. Disse faresonene er inntegnet på kartet. Disse kartene kan brukes som grunnlag i arealplanlegging. Kartene kan også brukes som et viktig hjelpemiddel i forbindelse med ekstreme værsituasjoner for vurdering av evakuering av skredutsatt bebyggelse.

Skredanalyseomraade (Skredanalyseomraade)

Kartlaget angir områder hvor det er gjort detaljert Skredfarekartlegging. Utenfor disse analyseområdene er skredfare ikke vurdert. Utbredelsen av skred ved ullike gjentaksintervall er gitt i kartlagene med skredsoner.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.