CONSELL INSULAR DE MENORCA

OR007NTT_camidenkane OR007TUR_zonesturisme OR007PTI_descar
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
PTI, PDS, pla director sectorial, pla territorial insular, Menorca, Ortofoto, Cartografía, Orthophoto, Cartography
Fees
Sense taxes
Access constraints
És obligatori citar la font del recurs (IDE menorca) al fer servir la informació d'aquest servei.
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

CONSELL INSULAR DE MENORCA (unverified)

Contact information:

Nucli IDE Menorca

CONSELL INSULAR DE MENORCA

POSTAL:
PL. BIOSFERA 5, 07702 MAÓ, ESPANYA

Email: 

Phone: 971.356265

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Servei de mapes de ordenació del territori. Conté les quatre sèries d'ordenació del Pla Territorial Insular de Menorca, els plans especials dels ANEI, el camí de cavalls, diferents plans sectorials d'ordenació.

Available map layers (395)

Zonificació lloguer turístic (OR007TUR_zonesturisme)

Delimitació provisional de les zones aptes per a la comercializació d'estades turístiques en habitatges d'ús residencial de l'illa de Menorca aprovades per Ple del Cime el 16 de juliol de 2018. BOIB núm. 89 de 19 de juliol de 2018 i modificació BOIB 21 de juliol de 2018.

Norma Territorial Transitòria. Camí d'en Kane (OR007NTT_camidenkane_sr)

Traçat del camí d'en Kane. Aquesta capa correspon a la sèrie "Sòl Rústic" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Camí del nord (OR007NTT_camidelnord_sr)

Traçat del camí del nord per a la Norma Territorial Transitòria (NTT). Aquesta capa correspon a la sèrie "Sòl Rústic".

Norma Territorial Transitòria. Camí de cavalls (OR007NTT_ccavallspe_sr)

Traçat del camí de cavalls actual. Aquesta capa correspon a la sèrie de "Sòl Rústic" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Area de reconversió territorial (ART) (OR007NTT_art_sr)

Àrees de reconversió territorial. Aquesta capa correspon a la sèrie "Sòl Rústic" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. APT de carreteres (OR007NTT_aptcarreteres_sr)

Area de protecció de carreteres. Aquesta capa correspon a la sèrie "Sòl Rústic" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Zona de protecció costera (100 m) (OR007NTT_zpc100_sr)

Zona de protecció costera de 100 metres a partir de la ribera del mar per a la Norma Territorial Transitòria (NTT). Aquesta capa correspon a la sèrie "Sòl Rústic".

Norma Territorial Transitòria. APT de costa (OR007NTT_aptcosta_sr)

Delimitació de les APT de Costa de la Norma Territorial Transitòria (NTT). Aquesta capa correspon a la sèrie "Sòl Rústic".

Norma Territorial Transitòria. Parc natural (OR007NTT_parcnatural_sr)

Àmbit total del Parc Natural. Aquesta capa correspon a la sèrie "Sòl Rústic" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Límit d'ANEI (OR007NTT_anei_sr)

Delimitació dels ANEI a la Norma Territorial Transitòria (NTT). Aquesta capa correspon a la sèrie "Sol Rústic".

Norma Territorial Transitòria. Equipaments (OR007NTT_equipaments_sr)

Equipaments i sistemes generals segons la Norma Territorial Transitòria (NTT). Aquesta capa correspon a la sèrie de "Sòl Rústic".

Norma Territorial Transitòria. Categories de sòl (OR007NTT_entitats_categ_sr)

Categories del sòl segons la Norma Territorial Transitòria (NTT). Aquesta capa correspon a la sèrie de "Sòl Rústic".

Norma Territorial Transitòria. Límit entitats (OR007NTT_limitentitats_r)

Límit de la capa entitats. Aquesta capa correspon a la sèrie "Riscs" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Camí d'en Kane (OR007NTT_camidenkane_r)

Traçat del camí d'en Kane. Aquesta capa correspon a la sèrie "Riscs" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Camí del nord (OR007NTT_camidelnord_r)

Traçat del camí del nord per a la Norma Territorial Transitòria (NTT). Aquesta capa correspon a la sèrie "Riscs".

Norma Territorial Transitòria. Camí de cavalls (OR007NTT_ccavallspe_r)

Traçat del camí de cavalls actual. Aquesta capa correspon a la sèrie de "Riscs" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Risc d'inundació (danys històrics) (OR007NTT_inundriuada)

Danys històrics per riuada. Aquesta capa correspon a la sèrie "Riscs" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Desembocadura de torrent amb risc d'inundació (OR007NTT_riscdesembocadura)

Desembocadura de torrent amb risc d'inundació. Aquesta capa correspon a la sèrie "Riscs" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Risc de desprendiments (OR007NTT_riscdespreniments)

Risc de despreniments segons la Norma Territorial Transitòria (NTT). Aquesta capa correspon a la sèrie "Riscs".

Norma Territorial Transitòria. Risc d'erosió (OR007NTT_riscerosio)

Risc d'erosió segons la Norma Territorial Transitòria (NTT). Aquesta capa correspon a la sèrie "Riscs".

Norma Territorial Transitòria. Nuclis rurals i hortals d'oci (OR007NTT_nuclirural_hortals_r)

Nuclis rurals i hortals d'oci. Aquesta capa correspon a la sèrie "Riscs" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Risc de contaminació d'aqüífers (OR007NTT_risccontaminacio)

Risc de contaminació d'aqüífers segons la Norma Territorial Transitòria (NTT). Aquesta capa correspon a la sèrie "Riscs".

Norma Territorial Transitòria. Risc d'inundació (OR007NTT_riscinundacio)

Risc inundació segons la Norma Territorial Transitòria (NTT). La capa és una assimilació de les planes geomorfològiques d'inundació del Govern Balear. Aquesta capa correspon a la sèrie "Riscs".

Norma Territorial Transitòria. Risc d'incendis (OR007NTT_riscincendis)

Risc d'incendis segons la Nomra Territorial Transitòria (NTT). Informació proporcionada pel Govern Balear. Aquesta capa correspon a la sèrie "Riscs".

Norma Territorial Transitòria. Sòl urbà i urbanitzable (OR007NTT_solurba_urble_r)

Delimitació del sòl urbà i urbanitzable. Aquesta capa correspon a la sèrie "Riscs" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Equipaments (OR007NTT_equipaments_r)

Equipaments i sistemes generals segons la Norma Territorial Transitòria (NTT). Aquesta capa correspon a la sèrie de "Riscs".

Norma Territorial Transitòria. Area de reconversió territorial (ART) (OR007NTT_art_inf)

Àrees de reconversió territorial. Aquesta capa correspon a la sèrie "Infraestructures" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Camí del nord (OR007NTT_camidelnord_inf)

Traçat del camí del nord per a la Norma Territorial Transitòria (NTT). Aquesta capa correspon a la sèrie "Infraestructures".

Norma Territorial Transitòria. Camí d'en Kane (OR007NTT_camidenkane_inf)

Traçat del camí d'en Kane. Aquesta capa correspon a la sèrie "Infraestructures" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Camí de cavalls (OR007NTT_ccavallspe_inf)

Traçat del camí de cavalls actual. Aquesta capa correspon a la sèrie "Infraestructures" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Ports esportius (OR007NTT_portsesportius_inf)

Ports esportius. Aquesta capa correspon a la sèrie "Infraestructures" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Parades principals d'autobús (OR007NTT_estaciobus_inf)

Principals parades d'Autobús. Aquesta capa correspon a la sèrie "Infraestructures" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Descàrrega de combustible (OR007NTT_descarrega_inf)

Punts de descàrrega de combustible. Aquesta capa correspon a la sèrie "Infraestructures" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Aparcaments (OR007NTT_aparcaments_inf)

Ubicació dels aparcaments rurals a la Norma Territorial Transitòria (NTT). Aquesta capa correspon a la sèrie "Infraestructures".

Norma Territorial Transitòria. Transport energia (OR007NTT_transportenergia_inf)

Transport d'energia. Aquesta capa correspon a la sèrie "Infraestructures" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Línia autobús (OR007NTT_liniabus_inf)

Principals línies d'Autobús. Aquesta capa correspon a la sèrie "Infraestructures" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Centre històric (OR007NTT_centrehistoric_inf)

Delimitació del centre històric dels nuclis urbans. Aquesta capa correspon a la sèrie "Infraestructures" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Implantació de carril de vehicles lents (OR007NTT_carrillents_inf)

Implantació de carril de vehicles lents. Aquesta capa correspon a la sèrie "Infraestructures" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Reserva per a la canalització d'infraestructures (OR007NTT_reservainfrast_inf)

Reserva per a la canalització d'infraestructures. Aquesta capa correspon a la sèrie "Infraestructures" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Xarxa viària (OR007NTT_xarxaviaria_inf)

Xarxa viària. Aquesta capa correspon a la sèrie "Infraestructures" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Infraestructures portuàries (OR007NTT_infraest_portuaries_inf)

Infraestructures portuàries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Infraestructures" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Sistemes (OR007NTT_entitats_sist_inf)

Sistemes del sòl segons la Norma Territorial Transitòria (NTT). Aquesta capa correspon a la sèrie "Infraestructures".

Norma Territorial Transitòria. Sistemes d'assentaments i altres (OR007NTT_entitats_tip_inf)

Sistemes d'assentaments i altres segons la Norma Territorial Transitòria (NTT). Aquesta capa correspon a la sèrie "Infraestructures".

Norma Territorial Transitòria. Camí d'en Kane (OR007NTT_camidenkane_xn)

Traçat del camí d'en Kane. Aquesta capa correspon a la sèrie "Xarxa Natura 2000" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. Camí del nord (OR007NTT_camidelnord_xn)

Traçat del camí del nord per a la Norma Territorial Transitòria (NTT). Aquesta capa correspon a la sèrie "Xarxa Natura 2000".

Norma Territorial Transitòria. Camí de cavalls (OR007NTT_ccavallspe_xn)

Traçat del camí de cavalls actual. Aquesta capa correspon a la sèrie de "Riscs" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. LIC (OR007NTT_xarxanatura2000_lic12_xn)

Llocs d'interès comunitari (LIC). Aquesta capa correspon a la sèrie "Xarxa Natura 2000" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

Norma Territorial Transitòria. ZEPA (OR007NTT_xarxanatura2000_zepa12_xn)

Zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA). Aquesta capa correspon a la sèrie "Xarxa Natura 2000" de la Norma Territorial Transitòria (NTT).

PG Ciutadella. Sistemes adscrits a sòl urbanitzable (B) (OR015POD_entitats_sasu_cs)

Sistemes adscrits a sòl urbanitzable (B). Aquesta capa correspon a la sèrie "PG 2.1 Classificació del sòl" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

PG Ciutadella. Classificació del sòl (OR015POD_entitats_clas_cs)

Classificació del sòl. Aquesta capa correspon a la sèrie "PG 2.1 Classificació del sòl" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

PG Ciutadella. Afectacions (OR015PG_afectacions_eg)

Afectacions de zona de policia 100 m sobre sistema hídric, i zones de restricció moderada (1000m) i màxima (250m). Aquesta capa correspon a la sèrie "PG 2.2 Estructura general i orgànica del territori" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

PG Ciutadella. Delimitació zona DPMT (EGO) (OR015POD_dpmt_eg)

Delimitació del domini públic marítim terrestre DPMT. Aquesta capa correspon a la sèrie "PG 2.2 Estructura general i orgànica del territori" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

PG Ciutadella. Sistemes generals (punts) (OR015PG_sg_punts_eg)

Sistemes Generals del Pla General de Ciutadella de Menorca (punts). Aquesta capa correspon a la sèrie "PG 2.2 Estructura general i orgànica del territori" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

PG Ciutadella. Sistemes generals (línies) (OR015PG_sg_linies_eg)

Sistemes Generals del Pla General de Ciutadella de Menorca (linies). Aquesta capa correspon a la sèrie "PG 2.2 Estructura general i orgànica del territori" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

PG Ciutadella. Sistemes generals (OR015POD_entitats_sg_eg)

Sistemes Generals del Pla General de Ciutadella. Aquesta capa correspon a la sèrie "PG 2.2 Estructura general i orgànica del territori". Aprovació inicial.

PG Ciutadella. Qualificació rústic i categories d'urbanitzable (OR015POD_entitats_qlcat_eg)

Qualificació del sòl rústic i categories de sòl urbanitzable. Aquesta capa correspon a la sèrie "PG 2.2 Estructura general i orgànica del territor" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

PG Ciutadella. Zones d'ordenació urbanística (OR015POD_entitats_zou)

Zones d'ordenació urbanística. Aquesta capa correspon a la sèrie "PG 2.5 Zones d'ordenació urbanística-ZOU". Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Delimitació zona DPMT (OR015POD_dpmt_zofs)

Delimitació del domini públic marítim terrestre DPMT. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.1 Zonificació i ordenació física del sòl" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Catàleg d'elements de patrimoni (OR015PG_patrim_zofs)

Relació dels béns inclosos al Catàleg d'elements i espais protegits del Pla General de Ciutadella de Menorca. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.1 Zonificació i ordenació física del sòl" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Ascensors (OR015POD_ascensors_zofs)

Localització dels ascensors públics del Pla General de Ciutadella. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.1 Zonificació i ordenació física del sòl" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Altres delimitacions urbanístiques (OR015POD_altresdelimit_zofs)

Paràmetres d'ordenació que s'estableixen als plànols d'ordenació del POD de Ciutadella de Menorca i que la NNUU determina que prevaleix el que diu a les mateixes sempre i quan als plànols d'ordenació no s'indiqui altra cosa. En aquesta capa s'inclouen: alineacions, fondària edificable del cos principal, cota fondària edificable, xamfrà, servitud de pas, amplada de carrer, fora d'ordenació i fronts visibles des del Casc Antic. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.1 Zonificació i ordenació física del sòl" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Servitud hidrològica (OR015POD_servitudhidro)

Servitud hidrològica. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.3.2 Àrees de prevenció de riscos" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Delimitació àmbits de gestió (OR015POD_gestio_zofs)

Delimitació de les zones d’Estudi de detall, Pla Especial, Sòl urbanitzable directament ordenat, sòl urbanitzable no ordenat directament i unitats d’actuació. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.1 Zonificació i ordenació física del sòl" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Serveis adscrits a sòl urbanitzable (OR015POD_entitats_sasu_zofs)

Serveis adscrits a sòl urbanitzable. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.1 Zonificació i ordenació física del sòl". Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Sistemes (OR015POD_entitats_sist_zofs)

Sistemes del Pla General de Ciutadella. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.1 Zonificació i ordenació física del sòl". Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Zones urbanístiques (OR015POD_entitats_zu_zofs)

Zones urbanístiques. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.1 Zonificació i ordenació física del sòl" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Béns d'interés cultural (OR015PG_bic_sr)

Relació dels béns inclosos al Catàleg d'elements i espais protegits del Pla General de Ciutadella de Menorca. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.3.1 Ordenació Sòl Rústic" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Àrees de protecció territorial (SRP-APT) (OR007POD_apt_sr)

Àrees de protecció territorial (SRP-APT) que formen part del Pla d'Ordenació Detallada de Ciutadella. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.3.1 Ordenació Sòl Rústic" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Superposicions (OR015POD_superpos_sr)

Delimitació de les zones de protecció d’espai periurbà, paisatge cultural i les àrees d’activitat extractiva del Pla General de Ciutadella. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.3.1 Ordenació Sòl Rústic". Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Viari (OR015PG_viari_sr)

Sistemes Generals del Pla General de Ciutadella de Menorca (viari). Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.3.1 Ordenació Sòl Rústic" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Categories de sòl rústic (OR015POD_entitats_cat_sr)

Categories de sòl rústic. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.3.1 Ordenació Sòl Rústic" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Desembocadura de torrent amb risc d'inundació (OR015POD_risctorrent_apr)

Desembocadura de torrent amb risc d'inundació. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.3.2 Àrees de prevenció de riscos" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Danys històrics per riuada (OR015POD_riscriuada_apr)

Àrees amb danys històrics per riuada. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.3.2 Àrees de prevenció de riscos" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Risc d'incendi (OR015POD_riscincendis_apr)

Àrees amb risc d'incendis. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.3.2 Àrees de prevenció de riscos" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Risc de desprendiments (OR015POD_riscdesprendiments_apr)

Àrees amb risc de desprendiments. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.3.2 Àrees de prevenció de riscos" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Risc d'inundació (OR015POD_riscinundacio_apr)

Àrees amb risc d'inundació. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.3.2 Àrees de prevenció de riscos" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Risc de contaminació d'aqüífers (OR015POD_risccontaminacioaquifers_apr)

Àrees amb risc de contaminació d'aqüífers. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.3.2 Àrees de prevenció de riscos" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

POD Ciutadella. Risc d'erosió (OR015POD_riscerosio_apr)

Àrees amb risc d'erosió. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.3.2 Àrees de prevenció de riscos" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

PG Ciutadella. Qualificació rústic i categories d'urbà (OR015POD_entitats_qlcat_apr)

Qualificació del sòl rústic i categories de sòl urbà. Aquesta capa correspon a la sèrie "POD 2.3.2 Àrees de prevenció de riscos" del Pla General de Ciutadella. Aprovació inicial.

Delimitació del conjunt històric-artístic (OR015PEP_conjunthistoric_p)

Delimitació segons el Pla Especial de Protecció del conjunt històric-artístic de Ciutadella. La Comissió Insular d'Urbanisme de Menorca, en sessió de dia 31 de març de 1999, aprovà definitivament el Pla Especial de Ciutadella de Menorca.

Edificis catalogats pel Pla Especial (OR015PEP_conjunthistoric_ec)

Edificis catalogats (EC) pel Pla Especial de Protecció del conjunt històric-artístic. La Comissió Insular d'Urbanisme de Menorca, en sessió de dia 31 de març de 1999, aprovà definitivament el Pla Especial de Ciutadella de Menorca.

Illes del Pla Especial (OR015PEP_conjunthistoric_illa)

Illes que formen part del Pla Especial de Protecció del conjunt històric-artístic. La Comissió Insular d'Urbanisme de Menorca, en sessió de dia 31 de març de 1999, aprovà definitivament el Pla Especial de Ciutadella de Menorca.

Àrees de protecció (PA067HIS_patrim_a)

Àrea dels elements patrimonials des Migjorn.

Béns catalogats (PA067HIS_patrim)

Elements que formen part del Catàleg de Patrimoni des Migjorn

PGOU Ferreries. Límit_nuclis (OR023PGO_limit_nuclis)

Límit dels nuclis tradicional i turístic del municipi de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori" del Pla General d'Ordenació Urbana. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Xarxa insular de gasoducte (OR023PGO_gasoducte)

Xarxa insular de gasoducte del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Àrea de Protecció Territorial (Carreteres) (OR023PGO_aptcarretera_eg)

Àrea de Protecció Territorial de Carreteres del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Àrea de Protecció Territorial (Costes) (OR023PGO_aptcosta_eg)

Àrea de Protecció Territorial de Costes del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Àrees de Transició (OR023PGO_atransicio_eg)

Àrees de Transició del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Sistemes Generals (OR023PGO_entitats_sg_eg)

Sistemes Generals segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Qualificació del sòl (OR023PGO_entitats_ql_eg)

Qualificació del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Classificació del sòl (OR023PGO_entitats_clas_eg)

Classificació del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Determinacions Pla Hidrològic (OR023PGO_plahidrolog)

Determinacions del Pla Hidrològic. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Risc d'erosió (OR023PGO_r_erosio)

Zones amb risc d'erosió. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries.

PGOU Ferreries. Risc d'inundació (OR023PGO_r_inund)

Zones amb risc d'inundació. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Risc de contaminació d'aqüífers (OR023PGO_r_contam)

Zones amb risc de contaminació d'aqüífers. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries.

PGOU Ferreries. Risc de despreniments (OR023PGO_r_despren)

Zones amb risc de despreniments. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries.

PGOU Ferreries. Risc d'incendis (OR023PGO_r_incendi)

Zones amb risc d'incendis. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries.

PGOU Ferreries. Sistemes Generals (OR023PGO_entitats_sg_pr)

Sistemes Generals segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Qualificació del sòl (OR023PGO_entitats_ql_pr)

Qualificació del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Classificació del sòl (OR023PGO_entitats_clas_pr)

Classificació del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Elements catalogats_p (OR023PGO_patrim_p_sr)

Localització dels elements catalogats (Catàleg de Patrimoni) del municipi de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic" del Pla General d'Ordenació Urbana. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Elements catalogats_l (OR023PGO_patrim_l_sr)

Elements linials catalogats (Catàleg de Patrimoni) del municipi de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic" del Pla General d'Ordenació Urbana. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Zona policia torrents (OR023PGO_poltorrent_sr)

Policia de Torrent del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Llei 5_1990 Carreteres CAIB (OR023PGO_zcarretera)

Àrees de Protecció de Carreteres segons la Llei 5/1990 Carreteres CAIB, del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Àrea de Protecció Territorial (Carreteres) (OR023PGO_aptcarretera_sr)

Àrea de Protecció Territorial de Carreteres del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Àrea de Protecció Territorial (Costes) (OR023PGO_aptcosta_sr)

Àrea de Protecció Territorial de Costes del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Àrees de Transició (OR023PGO_atransicio_sr)

Àrees de Transició del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Categories de sòl (OR023PGO_entitats_cat_sr)

Categories del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Sistemes Generals en sòl rústic (OR023PGO_entitats_sg_sr)

Sistemes Generals segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Classificació del sòl (OR023PGO_entitats_clas_sr)

Classificació del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Elements catalogats_p (OR023PGO_patrim_p_su)

Localització dels elements catalogats (Catàleg de Patrimoni) del municipi de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable" del Pla General d'Ordenació Urbana. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Elements catalogats_l (OR023PGO_patrim_l_su)

Elements linials catalogats (Catàleg de Patrimoni) del municipi de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable" del Pla General d'Ordenació Urbana. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Elements catalogats_a (OR023PGO_patrim_a_su)

Superfície dels elements etnològics catalogats (Catàleg de Patrimoni) del municipi de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable" del Pla General d'Ordenació Urbana. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Límit sòl urbà i urbanitzable (OR023PGO_limit_urba_urble)

Límit del sòl urbà i urbanitzable del municipi de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable" del Pla General d'Ordenació Urbana. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Zona policia torrents (OR023PGO_poltorrent_su)

Policia de Torrent del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Línia protecció paisatgística (OR023PGO_protpaisatge)

Línies de Protecció Paisatgística del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Gestió. Unitats d'actuació (OR023PGO_gestio_su)

Unitats d'actuació del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Àrea de Protecció Territorial (Carreteres) (OR023PGO_aptcarretera_su)

Àrea de Protecció Territorial de Carreteres del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Àrea de Protecció Territorial (Costes) (OR023PGO_aptcosta_su)

Àrea de Protecció Territorial de Costes del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Àrees de Transició (OR023PGO_atransicio_su)

Àrees de Transició del Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Àmbit suspès (etiqueta) (OR023PGO_entitats_et_as)

Etiqueta àmbit suspès, segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Qualificació del sòl (OR023PGO_entitats_ql_su)

Qualificació del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Ferreries. Sistemes Generals i Locals (OR023PGO_entitats_sg_su)

Sistemes Generals segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Ferreries. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

Pla Parcial Torresolí (OR002PPS_plaparcialtorresoli)

Pla Parcial de Torresoli

PGOU Alaior1994. Nucli antic (OR002PGO_1994nucli_antic)

Delimitació del nucli antic segons el Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaior de 1994.

PGOU Alaior1994. Altures (OR002PGO_1994altures)

Altura permesa del edificis segons el Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaior de 1994.

PGOU Alaior1994. Unitats d'actuació (OR002PGO_1994unitatsactuacio)

Unitats d'actuació segons el Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaior de 1994.

PGOU Alaior1994. Protecció militar (d6) (OR002PGO_1994proteccio_militar)

Zona militar amb normes particulars segons el Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaior de 1994.

PGOU Alaior1994. Protecció arqueològica (OR002PGO_1994proteccio_arqueologica)

Zona de protecció arqueològica segons el Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaior de 1994.

PGOU Alaior1994. Protecció aqüífers (OR002PGO_1994proteccio_hidrics)

Zona de protecció d'aqüífers segons el Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaior de 1994.

PGOU Alaior1994. Edificis protegits (OR002PGO_1994edificis_protegits)

Edificis protegits segons el Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaior de 1994.

PGOU Alaior1994. Qualificació del sòl (OR002PGO_1994qualificacio)

Qualificació del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaior de 1994.

PGOU Alaior1994. Sistemes (OR002PGO_1994sistemes)

Sistemes locals i generals segons el Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaior de 1994.

PGOU Alaior1994. Categories del sòl (OR002PGO_1994categoria)

Categories del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaior de 1994.

PGOU Alaior1994. Classificació del sòl (OR002PGO_1994classificacio)

Classificació del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaior de 1994.

PGOU Maó. Xarxa viària (OR032PGO_xarxaviaria_cp)

Xarxa viària existent en el Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Catàleg Patrimoni". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Catàleg Patrimoni (OR032PGO_patrim_cp)

Elements del Catàleg de Patrimoni. Aquesta capa correspon a la sèrie "Catàleg Patrimoni" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent..

PGOU Maó. Patrimoni arquitectònic (OR032PGO_patrimoniarquit_cp)

Delimitació del Patrimoni Arquitectònic. Aquesta capa correspon al Catàleg de Patrimoni de Maó.

PGOU Maó. Classificació del sòl (OR032PGO_entitats_cl_cp)

Classificació del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Catàleg Patrimoni". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Límit de terme (OR032PGO_limit_terme_eg)

Delimitació del terme municipal. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Xarxa d'energia (OR032PGO_xarxa_energia_eg)

Xarxa d'energia. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori" del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaior. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent

PGOU Maó. Aerogeneradors (OR032PGO_aerogeneradors_eg)

Ubicació dels aerogeneradors existents. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent

PGOU Maó. Sistema Marítim-Terrestre (OR032PGO_partiodpmt_eg)

Delimitacions corresponents a la partió de costes (DPMT, zona de protecció, servitud de trànsit). Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó.

PGOU Maó. Cami de cavalls (OR032PGO_ccavalls_eg)

Trams del camí de cavalls del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Domini Públic de Carreteres (OR032PGO_zcarretera_eg)

Domini Públic de Carreteres.Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Àrea de Protecció Territorial (carreteres) (OR032PGO_aptcarretera_eg)

Àrea de Protecció Territorial de Carreteres del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Reserva Sistema viari (OR032PGO_rviari_eg)

Reserva Sistema Viari . Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territor" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Àrea cautelar aereoportuària (OR032PGO_aport_eg)

Àrea Cautelar Aeroportuària. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Pla Hidrològic (OR032PGO_plahidrolog_eg)

Determinacions del Pla Hidrològic. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Pous (OR032PGO_pous_eg)

Localització dels pous d'abastiment d'aigua existents. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Dipòsits (OR032PGO_diposit_eg)

Localització dels dipòsits d'aigua existents. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territor" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Pla Especial en Sòl Rústic (OR032PGO_ambiturba_eg)

Pla Especial en Sòl Rústic. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territor" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Torrents (OR032PGO_torrent_eg)

Ubicació dels torrents existents. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territor" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Zona policia torrent (OR032PGO_poltorrent_eg)

Zona de Policia de Torrent. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Xarxa viària (OR032PGO_xarxaviaria_eg)

Xarxa viària. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Àrea d'Interès Social (OR032PGO_subindex_eg)

Àrea d'Interès Social. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Sistemes Generals (OR032PGO_entitats_sg_eg)

Sistemes Generals segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Qualificació del sòl (OR032PGO_entitats_ql_eg)

Qualificació del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Classificació del sòl (OR032PGO_entitats_cl_eg)

Classificació del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Límit terme (OR032PGO_limit_terme_xn)

Delimitació del Terme Municipal de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Xarxa Natura" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. LEN i ANEI (OR032PGO_anei_xn)

Delimitació de les Àrees Naturals d'Especial Interès. Aquesta capa correspon a la sèrie "Xarxa Natura" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Xarxa viària (OR032PGO_xarxaviaria_xn)

Xarxa viària. Aquesta capa correspon a la sèrie "Xarxa Natura" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Parc Natural (OR032PGO_porn_xn)

Parc Natural. Aquesta capa correspon a la sèrie "Xarxa Natura" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Xarxa Natura 2000 (OR032PGO_xn2000_xn)

Llocs d'Importància Comunitària (LIC) i Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Aquesta capa correspon a la sèrie "Xarxa Natura" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Classificació del sòl (OR032PGO_entitats_cl_xn)

Classificació del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Xarxa Natura 2000". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

POGU Maó. Xarxa viaria (OR032PGO_xarxaviaria_pr)

Xarxa viària. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Límit terme municipal (OR032PGO_limit_terme_pr)

Delimitació del Terme Municipal de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Camí de cavalls (OR032PGO_ccavalls_pr)

Trams del camí de cavalls del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent. ç

PGOU Maó. Risc danys històrics per avinguda (OR032PGO_r_avinguda_pr)

Localització de danys històrics per riuada segons el Pla General d'Ordenació Urbana del Territori de Maó.

PGOU Maó. Torrents (OR032PGO_torrent_pr)

Ubicació dels torrents existents. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Zona policia torrent (OR032PGO_poltorrent_pr)

Zona de Policia de Torrent. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Risc d'incendis (OR032PGO_r_incendi_pr)

Zones amb risc d'incendis. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó.

PGOU Maó. Risc d'erosió (OR032PGO_r_erosio_pr)

Zones amb risc d'erosió. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó.

PGOU Maó. Risc de despreniments (OR032PGO_r_despren_pr)

Zones amb risc de despreniments. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó.

PGOU Maó. Risc de contaminació d'aqüífers (OR032PGO_r_contam_pr)

Zones amb risc de contaminació d'aqüífers. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó.

PGOU Maó. Risc d'inundació (OR032PGO_r_inund_pr)

Zones amb risc d'inundació. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Sistemes Generals en sòl rústic (OR032PGO_entitats_sg_pr)

Sistemes Generals segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Nucli rural de Serra Morena (OR032PGO_nr_serramorena_pr)

Delimitació del nucli rural Serra Morena segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Classificació del sòl (OR032PGO_entitats_cl_pr)

Classificació del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Bé d'Interés Cultural (OR032PGO_bic_sr)

Ubicació del Béns d'Interès Cultural (BIC). Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Sistema Marítim-Terrestre (OR032PGO_partiodpmt_sr)

Delimitacions corresponents a la partió de costes (DPMT, zona de protecció, servitud de trànsit). Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó.

PGOU Maó. Nucli Serra Morena (OR032PGO_nr_serramorena_sr)

Delimitació del nucli rural Serra Morena segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. LEN_ANEI (OR032PGO_anei_sr)

Delimitació de les Àrees Naturals d'Especial Interès . Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Reserva Sistema Viari (OR032PGO_rviari_sr)

Reserva Sistema Viari . Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Camí de cavalls (OR032PGO_ccavalls_sr)

Trams del camí de cavalls del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació Sòl Rústic". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Parc Natural (OR032PGO_porn_sr)

Parc Natural. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Domini Públic de Carreteres (OR032PGO_zcarretera_sr)

Domini Públic de Carreteres. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Pla Especial en Sòl Rústic (OR032PGO_ambiturba_sr)

Pla Especial en Sòl Rústic. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Subindex (OR032PGO_subindex_sr)

Subindex (zones d'interès connector, zones de valor per la seva singularitat visual i àrees d'interès social). Aquesta capa correspon a la sèrie "Orenació Sòl Rústic" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Àrea de Protecció Territorial (carreteres) (OR032PGO_aptcarretera_sr)

Àrea de Protecció Territorial de Carreteres del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Orenació Sòl Rústic". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Àrea de Protecció Territorial (costes) (OR032PGO_aptcosta_sr)

Àrea de Protecció Territorial de Costes del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Xarxa viària (OR032PGO_xarxaviaria_sr)

Xarxa viària existent segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Àrees de Transició (OR032PGO_atransicio_sr)

Àrees de Transició del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Rústic". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Sistemes Generals en sòl rústic (OR032PGO_entitats_sg_sr)

Sistemes Generals segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació Sòl Rústic". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Categories de sòl (OR032PGO_entitats_cat_sr)

Categories del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació Sòl Rústic". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Text_Qualificacions i altures (OR032PGO_textosurba_ql_su)

Text de les qualificacions del sòl i altures. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urba i Urbanitzable" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Text_Profunditats edificable i amplades carrer (OR032PGO_textosurba_pro_su)

Text de les profunditats edificables i amplades carrers. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urba i Urbanitzable" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Domini Públic de Carreteres (OR032PGO_zcarretera_su)

Domini Públic de Carreteres. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urba i Urbanitzable" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Profunditat edificable i altres delimitacions (OR032PGO_pro_qualific_su)

Profunditat edificable i altres delimitacions. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urba i Urbanitzable" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Sistema hidrològic (OR032PGO_sist_hidrologic)

Sistema Hidrològic. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó.

PGOU Maó. Patrimoni arquitectònic (OR032PGO_patrimoniarquit_su)

Delimitació del Patrimoni Arquitectònic. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urba i Urbanitzable" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Delimitació sòl urbà (OR032PGO_solurba_su)

Delimitació del sòl urbà. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urba i Urbanitzable" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Àmbits de sòl urbà (OR032PGO_ambiturba_su)

Àmbits de Sòl Urbà. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urba i Urbanitzable" del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Sistemes en sòl urbà (OR032PGO_entitats_st_su)

Sistemes segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urba i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Qualificació del sòl (OR032PGO_entitats_ql3_su)

Qualificació del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urba i Urbanitzable" (sèrie 3). Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PGOU Maó. Qualificació del sòl (OR032PGO_entitats_ql10_su)

Qualificació del sòl segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Maó. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urba i Urbanitzable" (sèrie 10). Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

Delimitació casc antic Sant Lluís (PA052HIS_cascantic)

Delimitació del casc antic del nucli de Sant Lluís (Catàleg Patrimoni)

Elements Catàleg de Patrimoni (Provisional) (PA052HIS_catalegpatrim)

Elements del Catàleg de Patrimoni del municipi de Sant Lluís

NNSS Sant Lluís. Encreuaments xarxa viària (OR052NSS_xv_encreuaments_eg)

Encreuaments a remodelar a la xarxa viària existent segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent

NNSS Sant Lluís. Impulsio_sanejament (OR052NSS_impulsio_sanej_eg)

Estacions d'impulsió de la xarxa de sanejament existents i proposades segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent

NNSS Sant Lluís. Sanejament (OR052NSS_sanejament_eg)

Xarxa de sanejament existent i proposada segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Captacions (OR052NSS_aigua_captacions_eg)

Pous existents segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent

NNSS Sant Lluís. Dipòsits d'aigua (OR052NSS_aigua_diposits_eg)

Dipòsits existents i proposats segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent"

NNSS Sant Lluís. Abastiment d'aigua (OR052NSS_aigua_abast_eg)

Xarxa d'abastiments d'aigua existent segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent"

NNSS Sant Lluís. Camí de cavalls (OR052NSS_ccavalls_eg)

Trams del camí de cavalls de les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Xarxa viària (OR052NSS_xarxa_viaria_eg_eg)

Xarxa viària existent segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent

NNSS Sant Lluís. Torrents (OR052NSS_torrents_eg)

Torrents existents segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent

NNSS Sant Lluís. Límit sòl urbà i urbanitzable (sectors) (OR052NSS_limit_urba_urble_sector_eg)

Delimitació del sòl urbà i urbanitzable segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Sistemes Generals (OR052NSS_entitats_sg_eg)

Sistemes Generals segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Classificació del sòl (OR052NSS_entitats_cl_eg)

Classificació del Sòl segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Estructura General i Orgànica del Territori". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Límit sòl urbà i urbanitzable (sectors) (OR052NSS_limit_urba_urble_sector_pr)

Delimitació del sòl urbà i urbanitzable segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Determinacions Pla Hidrològic (OR052NSS_plahidrologic_l_pr)

Determinacions del Pla Hidrològic. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" de les NNSS de Sant Lluís. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent

NNSS Sant Lluís. Xarxa viària (OR052NSS_xarxa_viaria_eg_pr)

Xarxa viària existent segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent

NNSS Sant Lluís. Captacions (OR052NSS_aigua_captacions_pr)

Pous existents segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent

NNSS Sant Lluís. Torrents (OR052NSS_torrents_pr)

Torrents existents segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent

NNSS Sant Lluís. Camí de cavalls (OR052NSS_ccavalls_pr)

Trams del camí de cavalls de les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent

NNSS Sant Lluís. Risc d'erosió (OR052NSS_r_erosio_pr)

Zones amb risc d'erosió. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" de les NNSS de Sant Lluís.

NNSS Sant Lluís. Risc d'inundació (OR052NSS_r_inund_pr)

Zones amb risc d'inundació. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" de les NNSS de Sant Lluís. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Risc de contaminació d'aqüífers (OR052NSS_r_contam_pr)

Zones amb risc de contaminació d'aqüífers. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" de les NNSS de Sant Lluís.

NNSS Sant Lluís. Risc d'incendis (OR052NSS_r_incendi_pr)

Zones amb risc d'incendis. Aquesta capa correspon a la sèrie "Protecció de Riscos" de les NNSS de Sant Lluís.

NNSS Sant Lluís. Pla Especial de Protecció i Reforma Interna (OR052NSS_pepri_su)

Pla Especial de Protecció i Reforma Interna. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzablei" de les NNSS de Sant Lluís. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent

NNSS Sant Lluís. Àrees de Reconversió Territorial (OR052NSS_art_su)

Àrees de Reconversió Territorial de les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Fites Domini Públic Marítimo-Terrestre (OR052NSS_partiofites_su)

Ubicació de les fites que delimitan la partió de costes (DPMT). Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbá i Urbanitzable".

NNSS Sant Lluís. Llei de Costes (OR052NSS_partiodpmt_su)

Delimitació de les diferents delimitacions corresponents a la partió de costes (DPMT, zona de protecció, servitud de trànsit). Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbá i Urbanitzable" de les NNSS de Sant Lluís.

NNSS Sant Lluís. Protecció de coves (OR052NSS_protecciocoves_su)

Delimitació de la protecció de coves. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbá i Urbanitzable" de les NNSS de Sant Lluís.

NNSS Sant Lluís. Camí de cavalls (OR052NSS_ccavalls_su)

Trams del camí de cavalls de les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació Sòl Urba i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Límit sòl urbà i urbanitzable (sectors) (OR052NSS_limit_urba_urble_sector_su)

Delimitació del sòl urbà i urbanitzable segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació Sòl Urbà i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Gestió (OR052NSS_gestio_su)

Unitats d'actuació segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Orenació Sòl Urbà i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Àrea de Protecció Territorial (Carreteres) (OR052NSS_aptcarretera_su)

Àrea de Protecció Territorial de Carreteres de les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació Sòl Urbà i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Àrea de Protecció Territorial (Costes) (OR052NSS_aptcosta_su)

Àrea de Protecció Territorial de Costes de les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbá i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Delimitació polígons_text (OR052NSS_delimitacio_poligons_text_su)

Textes de la capa de delimitació de polígons dins un mateix sector.Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable" de les NNSS de Sant Lluís. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Delimitació polígons (OR052NSS_delimitacio_poligons_su)

Delimitació de polígons dins un mateix sector.Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable" de les NNSS de Sant Lluís. Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Xarxa viària (OR052NSS_xarxaviaria_su)

Xarxa viària existent segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie ""Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Zona No Edificable (OR052NSS_zona_noedificable_su)

Zones No Edificables segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie ""Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Sistemes Generals i Locals (OR052NSS_entitats_sg_su)

Sistemes Generals segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie ""Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

NNSS Sant Lluís. Qualificació de sòl (OR052NSS_entitats_ql_su)

Qualificació del Sòl segons les NNSS de Sant Lluís. Aquesta capa correspon a la sèrie "Ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable". Cada sèrie es representa amb una simbologia diferent.

PTI. Descàrrega de combustible (OR007PTI_descar)

Zones de descàrrega de combustible previstes en el pla territorial insular de Menorca (PTI). La capa forma part de la sèrie de 'Sistema d'assentaments, equipaments i infraestructures' dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Parades principals d'autobús (OR007PTI_estbus)

Parades principals d'autobús (bus) definits en el pla territorial insular de Menorca (PTI). La capa forma part de la sèrie de 'Sistema d'assentaments, equipaments i infraestructures' dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Aparcaments (OR007PTI_aparca)

Zones d'aparcament definides en el pla territorial insular de Menorca (PTI). La capa forma part de la sèrie de 'Sistema d'assentaments, equipaments i infraestructures' dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Ports Esportius (OR007PTI_portes)

Ports esportius definits en el pla territorial insular de Menorca (PTI). La capa forma part de la sèrie de 'Sistema d'assentaments, equipaments i infraestructures' dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Límits municipals (OR007PTI_lterme1)

Límits dels termes municipals. La capa forma part dels mapes d'informació del Pla Territorial Insular (PTI). Escala 1:25000.

PTI. Xarxa viària (OR007PTI_carret1)

Tipificació de la xarxa viària segons el PTI i traçat de xarxa viaria proposada segons el PTI. La capa forma part de les quatre sèries dels mapes d'ordenació del PTI. Aquesta simbologia es correspòn a la sèrie de 'Sistema d'assentaments, equipaments i infraestructures'.

PTI. Línia d'autobús (OR007PTI_linbus)

Linia d'autobús definida en el pla territorial insular de Menorca (PTI). La capa forma part de la sèrie de 'Sistema d'assentaments, equipaments i infraestructures' dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Camí de cavalls (OR007PTI_camica)

Camí de cavalls previst en el pla territorial insular de Menorca (PTI). La capa forma part de la sèrie de 'Sistema d'assentaments, equipaments i infraestructures' dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Transport d'energia (OR007PTI_energi)

Transport i emmagatzematge d'energia previst en el pla territorial insular de Menorca (PTI). La capa forma part de la sèrie de 'Sistema d'assentaments, equipaments i infraestructures' dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Centre històric (OR007PTI_nuchis)

Centre històric dels nuclis tradicionals definit en el pla territorial insular de Menorca (PTI). La capa forma part de la sèrie de 'Sistema d'assentaments, equipaments i infraestructures' dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Reserva canalització infraestructures (OR007PTI_rinfra)

Reserva per a la canalització d'infraestructures prevista en el pla territorial insular de Menorca (PTI). La capa forma part de la sèrie de 'Sistema d'assentaments, equipaments i infraestructures' dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Àrees de reconversió territorial (OR007PTI_art1)

Arees de reconversió territorial (ART) de carreteres definida al pla territorial insular de Menorca (PTI). La capa forma part de la sèrie de 'Sistema d'assentaments, equipaments i infraestructures'.

PTI. Infraestructures portuaries i instal. marítimes (OR007PTI_portcm)

Infraestructures portuàries i instal·lacions marítimes definits en el pla territorial insular de Menorca (PTI). La capa forma part de la sèrie de 'Sistema d'assentaments, equipaments i infraestructures' dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Carril vehicles lents (OR007PTI_carlen)

Carrils lents previstos en el PTI. La capa forma part de la sèrie de 'Sistema d'assentaments, equipaments i infraestructures' dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Nuclis rurals (OR007PTI_nucrur)

Nuclis rurals i hortals d'oci de Menorca definits segons el PTI. La capa forma part de les quatre sèries dels mapes d'ordenació del PTI. Aquesta simbologia es correspòn a la sèrie de 'Sistema d'assentaments, equipaments i infraestructures'.

PTI. Ordenació. Assentaments, equipaments i infras. (OR007PTI_ordena1)

Categories del sòl del Pla Territorial Insular. Aquesta capa conforma la base de les quatre sèries d'ordenació del PTI, cada sèrie es representa amb una simbologia diferent. En aquest cas la simbologia es correspon amb la sèrie de 'Sis. As Equi. Infra. '

PTI. Límit aigües interiors (OR007PTI_aiguin)

Límit d'aigües interiors definida al PTI. La capa forma part de la sèrie d' 'Àrees de reconversió territorial' dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Arees de reconversió territorial (OR007PTI_art2)

Arees de reconversió territorial (ART) de carreteres definida al PTI. La capa forma part de la sèrie d' 'Àrees de reconversió territorial' dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Ordenació. Àrees de reconversió territorial (OR007PTI_ordena2)

Categories del sòl del Pla Territorial Insular. Aquesta capa conforma la base de les quatre sèries d'ordenació del PTI, cada sèrie es representa amb una simbologia diferent. En aquest cas la simbologia es correspon amb la sèrie de 'Àrees de Reconv. Terr'

PTI. Xarxa viària (OR007PTI_carret)

Tipificació de la xarxa viària segons el PTI i traçat de xarxa viaria proposada segons el PTI. La capa forma part de les quatre sèries dels mapes d'ordenació del PTI. Aquesta simbologia es correspòn a la sèrie de sòl rústic.

PTI. Límits municipals (OR007PTI_lterme)

Límits dels termes municipals. La capa forma part dels mapes d'informació del Pla Territorial Insular (PTI). Escala 1:25000.

PTI. Parc Natural Albufera des Grau (OR007PTI_pngrau)

Delimitació del Parc Natural de s'Albufera des Grau definida al PTI. La capa forma part de la sèrie de "sòl rústic" dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Àrees de reconversió territorial (OR007PTI_art)

Arees de reconversió territorial (ART) de carreteres definida al PTI. La capa forma part de la sèrie de "sòl rústic" dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Area de protecció territorial. Carreteres (OR007PTI_aptcar)

Arees de protecció territorial (APT) de carreteres definida al PTI. La capa forma part de la sèrie de "sòl rústic" dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Area de protecció territorial. Costes (OR007PTI_aptcos)

Arees de protecció territorial (APT) de costa definida al PTI. La capa forma part de la sèrie de "sòl rústic" dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Nuclis rurals (OR007PTI_nucrur3)

Nuclis rurals i hortals d'oci de Menorca definits segons el PTI. La capa forma part de les quatre sèries dels mapes d'ordenació del PTI. Aquesta simbologia es correspòn a la sèrie de sòl rústic.

PTI. Àrees de transició (OR007PTI_at)

Area de transició (AT) de sòls urbans definida al PTI. La capa forma part de la sèrie de "sòl rústic" dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Reserves marines (OR007PTI_resmar)

Delimitació de les reserves marines segons el pla territorial insular (PTI). La capa forma part de la sèrie de "sòl rústic" dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Ordenació. Sól rústic (OR007PTI_ordena3)

Categories del sòl del Pla Territorial Insular. Aquesta capa conforma la base de les quatre sèries d'ordenació del PTI, cada sèrie es representa amb una simbologia diferent. En aquest cas la simbologia es correspon amb la sèrie de ''sòl rústic''.

PTI. Danys històrics per riuada (OR007PTI_r_avin)

Localització de danys històrics per riuada segons el pla territorial insular (PTI). La capa forma part de la sèrie de riscs dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Desembocadura de torrent amb risc d'inundació (OR007PTI_r_dese)

Localitzacions de punts amb risc de desembocadura de torrents amb risc d'inundació del pla territorial insular (PTI). La capa forma part de la sèrie de riscs dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Límit municipal (OR007PTI_lterme4)

Límits dels termes municipals. La capa forma part dels mapes d'informació del Pla Territorial Insular (PTI). Escala 1:25000.

PTI. Risc d'erosió (OR007PTI_r_eros)

Zones amb risc d'erosió de Menorca segons el pla territorial insular (PTI). La capa forma part de la sèrie de riscs dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Nuclis rurals (OR007PTI_r_nucrur4)

Nuclis rurals i hortals d'oci de Menorca definits segons el PTI. La capa forma part de les quatre sèries dels mapes d'ordenació del PTI. Aquesta simbologia es correspòn a la sèrie de protecció de riscs.

PTI. Risc de contaminació d'aqüífers (OR007PTI_r_cont)

Zones amb risc de contaminació d'aqüífers de Menorca segons el pla territorial insular (PTI). La capa forma part de la sèrie de riscs dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Risc de desprendiments (OR007PTI_r_desp)

Zones amb risc de desprendiments de menorca segons el pla territorial insular (PTI). La capa forma part de la sèrie de riscs dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Risc d'inundació (OR007PTI_r_inun)

Zones amb risc d'inundació de Menorca segons el pla territorial insular (PTI). La capa forma part de la sèrie de riscs dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Risc d'incendis (OR007PTI_r_ince)

Zones amb risc d'incendi de menorca segons el pla territorial insular (PTI). La capa forma part de la sèrie de riscs dels mapes d'ordenació PTI.

PTI. Ordenacio. Protecció Riscs (OR007PTI_ordena4)

Categories del sòl del Pla Territorial Insular. Aquesta capa conforma la base de les quatre sèries d'ordenació del PTI, cada sèrie es representa amb una simbologia diferent. En aquest cas la simbologia es la de la sèrie de ''Protecció de riscs''.

Mapa informació PTI. Toponimia (OR007PTI_toponi)

Capa de topònims emprada per la representació dels mapes d'informació del PTI (1:50.000). La capa forma part dels mapes d'informació del Pla Territorial Insular (PTI). Escala 1:25000.

Mapa informació PTI. Unitats de paissatge. Línies (OR007PTI_unipai_linia)

Limits de les unitats de paissatge de Menorca existents durant la elaboració del PTI (2001). La capa forma part dels mapes d'informació del Pla Territorial Insular (PTI). Escala 1:25000.

Mapa informació PTI. Unitats de paissatge. (OR007PTI_unipai)

Unitats de paissatge de Menorca existents durant la elaboració del PTI (2001). La capa forma part dels mapes d'informació del Pla Territorial Insular (PTI). Escala 1:25000

Mapa informació PTI. Usos del sòl (OR007PTI_usos)

Usos del sòl de Menorca existents durant la elaboració del PTI (2002). La capa forma part dels mapes d'informació del Pla Territorial Insular (PTI). Escala 1:25000. S'ha elaborat a partir de la capa d'usos de 1995.

Mapa informació PTI. Aigua i sanejament (OR007PTI_xaigua)

Xarxes de distribució principals d'aigua i sanejament recollides durant la elaboració del PTI. La capa forma part dels mapes d'informació del Pla Territorial Insular (PTI).

Mapa informació PTI. Emmagatzematge de combustibles (OR007PTI_combus)

Localització d'elements d'emmagatzematge de combustible principals existents durant la elaboració del PTI. La capa forma part dels mapes d'informació del Pla Territorial Insular (PTI).

Mapa informació PTI. Generació i transport elèctric (OR007PTI_electi)

Elements vinculats a la generació i transport d'energia (subestacions, centrals elèctriques) principals existents durant la elaboració del PTI. La capa forma part dels mapes d'informació del Pla Territorial Insular (PTI).

Mapa informació PTI. Aigua, sanejament, abocador (OR007PTI_pousab)

Localització dels pous d'abastiment d'aigua existents durant l'elaboració del PTI. La capa forma part dels mapes d'informació del Pla Territorial Insular (PTI).

Mapa informació PTI. Pedreres inactives (OR007PTI_pedina)

Localització de les pedreres inactives durant l'elaboració del PTI. La capa forma part dels mapes d'informació del Pla Territorial Insular (PTI).

Mapa informació PTI. Pedreres actives (OR007PTI_pedact)

Delimitació de les pedreres actives durant l'elaboració del PTI. La capa forma part dels mapes d'informació del Pla Territorial Insular (PTI).

Mapa informació PTI. Capçalera línia bus (OR007PTI_capcal)

Capçalera de línia d'autobús (bus) existent durant la elaboració del Pla Territorial Insular (PTI). La capa forma part dels mapes d'informació del Pla Territorial Insular (PTI)

Mapa informació PTI. Transport públic (OR007PTI_linbusactual)

Linia de autobús existent durant la elaboració del Pla Territorial Insular (PTI). La capa forma part dels mapes d'informació del Pla Territorial Insular (PTI).

Mapa informació PTI. Aeroports (OR007PTI_helipo)

Infraestructures de transport aeri de Menorca. Aeroport, heliport, aeròdrom. La capa forma part dels mapes d'informació del Pla Territorial Insular (PTI).

Mapa informació PTI. Zona humida (OR007PTI_zhumid)

Delimitació de les zones humides. La capa forma part dels mapes d'informació del Pla Territorial Insular (PTI).

Mapa informació PTI. Alzinar (OR007PTI_alzina)

Delimitació dels alzinars protegits per el decret d'alzinars existent durant l'elaboració del Pla Territorial Insular de Menorca. La capa forma part dels mapes d'informació del PTI.

Mapa informació PTI. ANEI (OR007PTI_aneis)

ANEI segons la delimitació de la Llei d'Espais Naturals (LEN) existent durant l'elaboració del Pla Territorial Insular de Menorca. La capa forma part dels mapes d'informació del PTI.

Mapa informació PTI. Planejament vigent (setembre 2000) (OR007PTI_plavig)

Estat de la classificació del sòl segons planejaments municipals recollit durant la redacció del Pla Territorial Insular. La capa forma part dels mapes d'informació del PTI.

ANEI Me02. Patrimoni històric (ORM02ANE_patrimoni)

Elements de patrimoni cultural del pla especial de protecció de l'ANEI ME02. La capa forma part de les difererents sèries de mapes del pla.

ANEI Me02. Alt nivell de protecció (ORM02ANE_anp)

Zones d'alt nivell de protecció (ANP) de l'anei Me02. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME02.

ANEI Me02. Zona de protecció ribera de mar (ORM02ANE_zonaprot100)

Delimitació de la servitud de protecció de la costa (100m) en l'àmbit de redacció del Pla Especial de l'Anei me02. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla.

ANEI Me02. Ordenació. Línies (ORM02ANE_ordena_l)

Elements linials vinculats a l'ordenació de l'anei Me02 (partió, APT costa, limit finca pública, camins, etc.). La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME02.

ANEI Me02. Ordenació. Polígons (ORM02ANE_ordena_p)

Zones d'ordenació, o unitats ambientals, del Pla Especial de l'ANEI Me02. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME02.

ANEI Me03. Ordenació. Línies (ORM03ANE_ordena_l)

Elements linials vinculats a l'ordenació de l'anei Me03 (partió, APT costa, limit finca pública, etc…). La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME03.

ANEI Me03. Alt nivell de protecció (ORM03ANE_anp)

Zones d'alt nivell de protecció (ANP) de l'anei Me03. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME03.

ANEI Me03. Zona marítimo terrestre (100m) (ORM03ANE_zmt100)

Delimitació de la servitud de protecció de la costa (100m) en l'àmbit de redacció del Pla Especial de l'Anei me03. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla.

ANEI Me03. Actuacions (ORM03ANE_actuacions)

Actuacions a realitzar (aparcaments, zones de servei, punts d'amarrament), dins l'anei Me03 segons el pla especial d'ordenació. La capa forma part de la sèrie de mapes d'ordenació de l'ANEI.

ANEI Me03. Límit de l'anei (ORM03ANE_limit)

Delimitació de l'àmbit d'aplicació del pla especial de protecció de l'ANEI ME03. La capa forma part de les difererents sèries de mapes del pla.

ANEI Me03. Ordenació. Polígons (ORM03ANE_ordena_p)

Zones d'ordenació, o unitats ambientals, del Pla Especial de l'ANEI Me03. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME03.

ANEI Me03. Protecció de torrents (ORM03ANE_policia)

Zona de policia de torrents (100m) segons el Pla Especial de l'ANEI Me03. La capa forma part dels mapes de riscs del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me03. Risc d'inundació (ORM03ANE_risc_inunda)

Zones amb risc d'inundació de l'àmbit de redacció del Pla Especial de l'Anei Me03. La capa forma part dels mapes de riscs del pla.

ANEI Me13. Arees de protecció territorial de la costa (ORM13ANE_apt500l)

Delimitació de l'Àrea de Protecció Territorial de costa (500m) en l'àmbit de redacció del Pla Especial de l'Anei me13. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla.

ANEI Me13. Servitud de Protecció (Llei de costes) (ORM13ANE_apt100l)

Delimitació de la servitud de protecció de la costa (100m) en l'àmbit de redacció del Pla Especial de l'Anei me13. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla.

ANEI Me13. Patrimoni històric (ORM13ANE_patrim)

Elements de patrimoni cultural del pla especial de protecció de l'ANEI ME13. La capa forma part de les diferents sèries de mapes del pla.

ANEI Me13. Xarxa viaria i camins (ORM13ANE_camins)

Xarxa viaria (camins i carreteres) de l'àmbit d'aplicació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13. La capa forma part de les difererents sèries de mapes del pla.

ANEI Me13. Aparcament (ORM13ANE_aparca)

Delimitació dels aparcaments del pla especial de protecció de l'ANEI ME13. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla.

ANEI Me13. Límit de l'anei (ORM13ANE_limit)

Delimitació de l'àmbit d'aplicació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13. La capa forma part de les diferents sèries de mapes del pla.

ANEI Me13. Barrancs (ORM13ANE_barran)

Delimitació dels barrancs de l'ANEI Me13. La capa constitueix una categoria dels mapes d'ordenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Area de protecció territorial. Carreteres (ORM13ANE_aptcar)

Àrea de protecció territorial de carreteres i línies elèctriques.

ANEI Me13. Area de protecció territorial. Línies elèctriques (ORM13ANE_aptele)

Área de protecció de línies elèctriques. Perímetre de seguretat de protecció. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Unitats ambientals (ORM13ANE_u_amb)

Unitats ambientals de l'ANEI Me 13. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13

ANEI Me13. Zones de policia de torrents (ORM13ANE_polici)

La zona de policia de torrents constitueix una zona de protecció delimitada en els documents d'ordenació del Pla Especial de l'Anei Me13.

ANEI Me13. Risc d'inundació (ORM13ANE_r_inun)

Zones amb risc d'inundació de l'anei Me13. La capa forma part dels mapes de riscs del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Risc d'incendi (ORM13ANE_ince)

Classificació de les zones amb risc d'incendis de l'anei Me13. La capa forma part dels mapes de riscs del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Risc de contaminació aqüífers (ORM13ANE_r_cont)

Zones amb risc de contaminació d'aqüífers de l'anei Me13. La capa forma part dels mapes de riscs del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Risc d'esllavissades (ORM13ANE_r_esll)

Zones amb risc d'esllavissades de l'anei Me13. La capa forma part dels mapes de riscs del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Risc d'erosió (ORM13ANE_r_eros)

Zones amb risc d'erosió de l'anei Me13. La capa forma part dels mapes de riscs del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Informació. Torres elèctriques (ORM13ANE_torele)

Localització de les torres elèctriques de línies d'alta tensió de l'anei Me13. La capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Informació. Cavitats geologia (ORM13ANE_cavita)

Localització de cavitats geològiques (balmes, coves) de l'anei Me13. La capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Informació. Espadats (ORM13ANE_espada)

Localització dels espadats de l'anei Me13. La capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Informació. Capacitat agrològica (ORM13ANE_capagr)

Capacitat agrològica dels sòls de l'anei Me13. La capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Informació. Conques hidrològiques (ORM13ANE_conque)

Delimitació de les conques hidràuliques de l'anei Me13. La capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Informació. Elements geològics (ORM13ANE_elegeo)

Elements de geologia de l'anei Me13. La capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Informació. Geologia (ORM13ANE_geolog)

Unitats geològiques, geologia de l'anei Me13. La capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Informació. Pendents (ORM13ANE_penden)

Classificació de les pendents de l'ANEI Me13. La capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Informació. Usos del sòl (2003) (ORM13ANE_usos03)

Usos del sòl de l'ANEI Me13 l'any 2003. La capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Informació. Alzinars (ORM13ANE_alzina)

Delimitació dels alzinars protegits. La capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Informació. Línies de baixa tensió (ORM13ANE_linebt)

Línies de baixa tensió de l'Anei Me13. La capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Informació. Dipòsits d'aigua (ORM13ANE_depagu)

Dipòsits d'aigua potable presents a l'Anei Me13. La capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Informació. Dominis geomorfològics (ORM13ANE_domgeo)

Dominis geologics de l'Anei Me13. La capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Informació. Visibilitat desde la carretera (ORM13ANE_viscar)

Zones de l'Anei Me13 que son visibles desde la carretera. La capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Informació. Qualitat del paissatge (ORM13ANE_paisat)

Classificació del territori de l'Anei Me 13 en funció de la qualitat del seu paisatge. La capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Informació. Vegetació (ORM13ANE_vegeta)

Vegetació de l'Anei Me 13. La capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me13. Informació. Fauna (ORM13ANE_fauna)

Zones d'interés per a la fauna a l'Anei Me 13. La capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI ME13.

ANEI Me14. Límit de l'ANEI (ORM14ANE_orden_limit)

Delimitació de l'àmbit d'aplicació del pla especial de protecció de l'ANEI ME14. La capa forma part de les difererents sèries de mapes del pla.

ANEI Me14. Patrimoni històric (ORM14ANE_patrimoni)

Elements de patrimoni cultural del pla especial de protecció de l'ANEI ME14.

ANEI Me14. Actuacions (línies) (ORM14ANE_actuacions_lin)

Actuacions a realitzar (camins d'accés a platges i aparcaments, camins de preferència peatonal), dins l'ANEI Me14 segons el pla especial de protecció. La capa forma part de la sèrie de mapes d'ordenació de l'ANEI.

ANEI Me14. Actuacions (polígons) (ORM14ANE_actuacions_pol)

Actuacions a realitzar (aparcaments, zones de servei, punts d'amarrament), dins l'ANEI Me14 segons el pla especial de protecció. La capa forma part de la sèrie de mapes d'ordenació de l'ANEI.

ANEI Me14. Camí de cavalls (ORM14ANE_ccavalls)

Delimitació del camí de cavalls en l'àmbit de redacció del Pla Especial de l'ANEI Me14. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla.

ANEI Me14. Àrea de protecció territorial (costa) (ORM14ANE_apt500)

Delimitació de l'Àrea de Protecció Territorial de costa (500m) en l'àmbit de redacció del Pla Especial de l'ANEI Me14. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla.

ANEI Me14. Alt nivell de protecció (ORM14ANE_aanp)

Zones d'alt nivell de protecció (AANP) de l'ANEI Me14. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME14.

ANEI Me14. Alzinar (ORM14ANE_alzinar)

Delimitació dels alzinars protegits. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME14.

ANEI Me14. Zona humida (ORM14ANE_zhumida)

Delimitació de les zones humides de l'ANEI Me14. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME14.

ANEI Me14. Límit de l'ANEI (ORM14ANE_zonif_limit)

Delimitació de l'àmbit d'aplicació del pla especial de protecció de l'ANEI ME14. La capa forma part dels mapes de zonificació del pla especial de protecció de l'ANEI ME14.

ANEI Me14. Unitats (ORM14ANE_unitats)

Unitats paisatgístiques de l'ANEI Me14. La capa forma part dels mapes de zonificació del pla especial de protecció de l'ANEI ME14."

ANEI Me18. Camins a regenerar (ORM18ANE_camipe)

Delimitació del camins peatonals a restauar a l'Anei Me 18. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME18 i ARIP adjacent.

ANEI Me18. Camins a eliminar (ORM18ANE_camiel)

Camins a eliminar a l'Anei Me 18. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME18 i ARIP adjacent.

ANEI Me18. Límit de l'anei-arip (ORM18ANE_aneilim)

Delimitació de l'àmbit d'aplicació del pla especial de protecció de l'ANEI ME18 i ARIP adjacent. La capa forma part dels mapes de riscs del pla. Aquesta capa es representa també a la sèrie de riscs del mateix pla especial amb un altra simbologia.

ANEI Me18. Area protecció territorial. Carreteres (ORM18ANE_aptcar)

Area de protecció territorial de carreteres de l'Anei Me 18. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME18 i ARIP adjacent.

ANEI Me18. Roques (ORM18ANE_roques)

Afloraments de roques. La capa forma part dels mapes d'ordenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME18 i ARIP adjacent.

ANEI Me18. Ordenació (ORM18ANE_ordena)

Zones d'actuació i ordenació de l'ANEI. La capa forma part dels mapes de riscs del pla especial de protecció de l'ANEI ME18 i ARIP adjacent. Aquesta capa es representa també a la sèrie d'ordenació del mateix pla especial.

ANEI Me18. Unitats paisatgístiques (ORM18ANE_unipai)

Unitats de paissatge de l'ANEI Me 18. La capa forma part dels mapes de riscs del pla especial de protecció de l'ANEI ME18 i ARIP adjacent. Aquesta capa es representa també a la sèrie de riscs del mateix pla especial amb un altra simbolgia.

ANEI Me18. Límit Anei-Arip (ORM18ANE_aneilim2)

Delimitació de l'àmbit d'aplicació del pla especial de protecció de l'ANEI ME18 i ARIP adjacent. La capa forma part dels mapes de riscs del pla. Aquesta capa es representa també a la sèrie d'ordenació del mateix pla especial amb un altra simbologia.

ANEI Me18. Pous (ORM18ANE_pous)

Pous i captacions d'aigua potable de l'ANEI Me18. La capa forma part dels mapes de riscs del pla especial de protecció de l'ANEI ME18 i ARIP adjacent.

ANEI Me18. Risc d'inundació (ORM18ANE_r_inun)

Zona amb risc d'inundació de l'ANEI Me18. La capa forma part dels mapes de riscs del pla especial de protecció de l'ANEI ME18 i ARIP adjacent.

ANEI Me18. Polícia de torrents (ORM18ANE_poltor)

Zona de policia de torrents (100m) segons el Pla Especial de l'ANEI Me18. La capa forma part dels mapes de riscs del pla especial de protecció de l'ANEI ME18 i ARIP adjacent.

ANEI Me18. Perímetre de protecció màxima de torrents (ORM18ANE_poumax)

Perimetre de protecció de pous de proveïment, zona de restriccions màximes (250 m) de l'ANEI Me 18. La capa forma part dels mapes d'orenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME18 i ARIP adjacent.

ANEI Me18. Perímetre de protecció moderada de torrents (ORM18ANE_poumod)

Perimetre de protecció de pous de proveïment, zona de restriccions moderades (1000 m) de l'ANEI Me 18. La capa forma part dels mapes d'orenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME18 i ARIP adjacent.

ANEI Me18. Servitud de torrents (ORM18ANE_sertor)

Zona de servitud pública de torrents (5m) de l'ANEI Me 18. La capa forma part dels mapes d'orenació del pla especial de protecció de l'ANEI ME18 i ARIP adjacent.

ANEI Me18. Unitats paisatgístiques. Riscs. (ORM18ANE_unipai2)

Unitats de paissatge de l'ANEI Me 18. La capa forma part dels mapes de riscs del pla especial de protecció de l'ANEI ME18 i ARIP adjacent. Aquesta capa es representa també a la sèrie d'ordenació del mateix pla especial.

ANEI Me18. Informació. Risc inundació (ORM18ANE_r_inund)

Zones amb risc d'inundació de l'ANEI Me18. Capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció l'ANEI Me18. 'El Toro' i ARIP adjacent.

ANEI Me18. Informació. Risc de contaminació (ORM18ANE_r_cont)

Zones amb risc de contaminació d'aqüífers de l'ANEI Me18. Capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI Me18. 'El Toro' i ARIP adjacent.

ANEI Me18. Informació. Risc d'erosió (ORM18ANE_r_eros)

Zones amb risc d'erosió de l'ANEI Me18. Capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI Me18. 'El Toro' i ARIP adjacent.

ANEI Me18. Informació. Risc d'incendis (ORM18ANE_r_ince)

Zones amb risc d'incendis de l'ANEI Me18. Capa forma part dels mapes d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI Me18. 'El Toro' i ARIP adjacent.

ANEI Me18. Informació. Usos productius actuals (2003) (ORM18ANE_usos03)

Usos del sòl a l'any 2003 a l'ANEI Me18 El Toro i ARIP adjacent. Capa d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI i ARIP adjacent.

ANEI Me18. Informació. Comunitats vegetals (ORM18ANE_vegeta)

Delimitació de les unitats de vegetació de l'ANEI Me18. El Toro. Capa d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI i ARIP adjacent.

ANEI Me18. Informació. Edafologia (ORM18ANE_edafol)

Delimitació de les unitats geològiques de l'ANEI Me18. El Toro. Capa d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI i ARIP adjacent.

ANEI Me18. Informació. Geologia (ORM18ANE_geolog)

Delimitació de les unitats geològiques de l'ANEI Me18. El Toro. Capa d'informació del pla especial de protecció de l'ANEI i ARIP adjacent.

PDS Residus. Equipaments (OR007PDS_residus)

Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans

PDS Pedreres. Zones d'interés miner (OR007PED_interesminer)

Zones d'interés miner delimitades en el Pla Director Sectorial (PDS) de Pedreres de Menorca.

PDS Pedreres. Canteres (OR007PED_pdspedreres)

Delimitació de les pedreres (canteres) delimitades en el Pla Director Sectorial (PDS) de pedreres de Menorca.

Pla Especial de Seguretat. Elements vulnerables (OR007CCA_pes_elemvulnerables)

Pla de Seguretat del Camí de Cavalls de Menorca. Elements vulnerables del Camí de Cavalls.

Pla Especial de Seguretat. Infraestructures i recursos (OR007CCA_pes_infraest_recursos)

Pla de Seguretat del Camí de Cavalls de Menorca. Infraestructures i recursos del Camí de Cavalls..

Pla Especial de Seguretat. Tipus de trams (OR007CCA_pes_tipusubtrams)

Pla de Seguretat del Camí de Cavalls de Menorca. Tipus de trams i subtrams del Camí de Cavalls.

Fites i senyals del camí de cavalls (OR007CCA_senyalitzacio)

Fites i senyalització del camí de cavalls de Menorca. Senyals de direcció i plafons explicatius.

Traçat fitat del camí de cavalls (OR007CCA_ccavalls)

Traçat fitat del camí de cavalls actual. Delimitació del recorregut marcat del camí de cavalls sobre el territori.

Traçat històric de camí de cavalls (OR007CCA_ccantic)

Traçat del camí de cavalls extret del llibre ''El camí de cavalls a Menorca (ahir i avui)'' de Joan C. de Nicolàs Mascarò.

Traçat oficial del camí de cavalls (Pla Especial) (OR007CCA_ccproj)

Traçat oficial del camí de cavalls establert en el Pla Especial de Camí de Cavalls.

Delimitació de zona ARRU (OR007ARU_limitarru)

Delimitació de l'Àmbit de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU, antic ARI)

ANEI amb plà especial aprovat (OR007ANE_plaespecial)

ANEIs amb pla especial aprovat

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.