PDOK

beschermdenatuurmonumenten:beschermdenatuurmonumenten beschermdenatuurmonumenten:beschermdenatuurmonumenten beschermdenatuurmonumenten:beschermdenatuurmonumenten
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Beschermde gebieden, Protected sites, infoMapAccessService
Fees
NONE
Access constraints
otherRestrictions; http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl; Geen beperkingen
Supported languages
dut
Data provider

PDOK (unverified)

Contact information:

KlantContactCenter PDOK

PDOK

Work:
Apeldoorn, Nederland

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Beschermde Natuurmonumenten buiten Natura 2000: Al onder de Natuurbeschermingswet 1967 werden natuurgebieden beschermd door het aanwijzen van Staats- en Beschermde Natuurmonumenten. Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt het onderscheid tussen Staats- en Beschermde Natuurmonumenten, beide worden nu Beschermde Natuurmonumenten genoemd. Daarnaast komen die (delen van) Beschermde Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-gebieden te vervallen. Voor reeds aangewezen Vogelrichtlijngebieden geldt als vervaldatum de datum van inwerkingtreding van de (gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 (1 oktober 2005). Voor Habitatrichtlijngebieden (niet tevens Vogelrichtlijngebied) geldt als vervaldatum de datum van definitieve aanwijzing (op 1 november 2009 gold dat alleen nog maar voor Witterveld). De instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied zullen wel mede betrekking hebben op de waarden die beschermd werden door het (vervallen) Beschermde Natuurmonument. Dit bestand omvat uitsluitend de Beschermde Natuurmonumenten die niet overlappen met Natura 2000-gebieden. Dat betreft ook delen van Beschermde Natuurmonumenten die gedeeltelijk binnen Natura 2000 vallen (Lauwersmeer, Korverskooi, Moerasterreinen Loosdrecht, Waterland Varkensland, Heideterreinen Bergen, Heideterreinen Twickel en Schraallanden Utr-west)

Available map layers (1)

beschermdenatuurmonumenten (beschermdenatuurmonumenten)

Beschermdenatuurmonumenten Beschermde gebieden

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.